Svar Produktkatalog

advertisement
Produktkatalog
2004-01-20
Schlumberger Infodata
Box 34101
SE-101 26 Stockholm
+46-8-738 50 00
Fax : +46-8-738 40 15
Kontaktperson: Martin Wärngård
e-post: [email protected]
www.editorg.sema.se
Administrativa applikationer: Odette
Auto Id
Godsmärkesprintning
Godsmärkesavläsning
Kommunikation
OFTP
OFTP, VAN-tjänst
Syntax
Syntaxkonvertering
Tjänster
Utbildning
Konsulttjänster
Odette Edifact
subsets
DELINS, leveransplan
ORDERR, order
ORDRSP, orderbekräftelse
AVIEXP, avsändningsavisering
INVOIC, faktura
SYNCRO, sekvensleveranser
KANBAN, kanbansignal
FORDIS, avsändningsprognos
ENGDAT, CAD-kommunikation
Godsmärke
Schlumberger Infodata erbjuder en EDI-växel som kan användas för kommunikation mot sina affärspartners.
Detta är det enklaste möjliga alternativet för att införa EDI i din organisation. Ni kommunicerar helt enkelt via
vår EDI-växel och all teknik finns hos oss. Lösningen passar alla typer av organisationer, oavsett om de är små
eller stora. Lösningen innebär följande:
- Med endast en anslutning kan du kommunicera med alla dina partners via vår EDI-växel.
- Översättning mellan interna format och EDIFACT/Odette (och vice versa). Det interna formatet kan t.ex.
vara SAP R/3, Movex, Jeeves, Concorde, Baan etc
- Med hjälp av vår EDI-växel kan din organisation arbeta mot många olika affärspartners, oberoende av
vilka kommunikationsprotokoll de använder.
- Loggning sker när filer hämtas och skickas till EDI-växeln.
- Koppling mot handdatorsystem.
- Översättning mellan olika artikelnummersystem.
Schlumberger är ett internationellt oljefälts- och IT-tjänsteföretag med omfattande verksamhet inom
energiindustrin. Företaget har 78 000 medarbetare som representerar över 140 nationer och bedriver
verksamhet i 100 länder.I Skandinavien har Schlumberger drygt 4 000 medarbetare.
___________________________________________________________________________________________________________________
Odette Sweden AB, Box 26173, SE-100 41 Stockholm, Sweden Tel +46-8-701 63 60 Fax +46-8-791 23 11
Visiting address: Karlavägen 14 A Org nr: 556593-3032 VAT SE556593303201 www.odette.se
Postgiro 11 87 42 – 6 Bankgiro: 5111-1508
error! number cannot be represented in specified format. labp
Download