Psykeveckan 2015 program Skellefteå

advertisement
Se livets möjligheter!
Psykeveckan
Västerbotten
V45
2–8 november 2015 i Skellefteå
”
Det ska inte
ses olika att
ha ont i själen eller
att ha ont i ryggen
Psykeveckan
syftar till att öka förståelsen för och
kunskapen om psykisk ohälsa, med
hjälp av föreläsningar, kulturella
aktiviteter och andra arrangemang
Arrangemangen är kostnadsfria om inget annat anges!
Alla program finns på: socialpsykiatri.se
Kontaktpersoner vid eventuella frågor:
Liz Bertholdsson, [email protected]
Karl Anton Forsberg, [email protected]
Psykeveckan är ett samarrangemang mellan:
ABF, Föreningarnas Hus i Skellefteå, Region Västerbotten,
Skellefteå kommun, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i
Västerbotten, Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska kyrkan Skellefteå landsförsamling, Västerbottens Läns landsting
SOCIALPSYKIATRISKT
KUNSKAPSCENTRUM
I VÄ ST E R B OT T E N
Välkommen, arrangemangen riktar sig till alla intresserade!
Måndag 2 november
Onsdag 4 november – Öppet hus hela dagen
Lokal: Folkets Hus
19.00-19.30 Invigning
Lena Pettersson, Verksamhetschef, Skellefteå och
Södra Lapplands psykiatriska klinik
”Vi är barnen i Västerbotten”
Dikt som läses av estradpoeten Lo Lindström
Västerbottensbarnet och feministen som på rappa
ord skriver för att påverka. Texterna kommer från
hjärtat och slår i magen. Dialekt, rim, hårt och politiskt,
Lo Lindström
orden är till för att höras.
19.30 Fotoutställning, Paulina Tarabcynska och Ida Knutsen
”Som ingen annan”
Föreläsning av Paulina, 45 minuter
Paulina Tarabczynsk. Som ingen annan. En ständig
nyhet. Ökad psykisk ohälsa, ökad användning av
psykofarmaka, ökat antal personer som diagnostiseras.
En jakt på normalitet och kategorisering av avvikelser.
Men var går gränsen mellan psykisk hälsa och ohälsa? Finns det en gräns? Vem bestämmer det? Är det
relevant att försöka definiera en gräns? Vad innebär
det att vara människa?
Paulina Tarabczynsk
Vi bestämde oss för att utforska dessa frågor. Under
två månader levde vi ihop och fotograferade varandras
vardag. En av oss med ett antal psykiska diagnoser,
en utan. “Som ingen annan” är vår berättelse.
Ida och Paulina fick kontakt genom RSMH inför
projektet i december 2012. Utan att känna varandra
bestämde de sig för att leva och dokumentera den
andres vardag. Ett förutsättningslöst utforskande av
gränsen mellan vad som anses vara psykiskt friskt
respektive sjukt. Projektet är Idas examensarbete vid
Nordens Fotoskola och är genomfört med stöd från
RUS, RSMH och ABF.
Lokal: Föreningarnas hus, Castor
14.45-15.30 Dyslexiföreningen
Informerar om sin förening och verksamhet
16.00-17.00”Från bekräftelsenarkoman till bra som jag är”
Föreläsning med Lars-Göran Halvdansson.
Lars-Göran är verkstadsarbetaren som via en magisk
resa i personlig utveckling gick från ett olyckligt liv
med självmordstankar till att idag leva ett fantastiskt
liv som trebarnsfar, journalist, coach, föreläsare och
författare. Men den största vinsten är att han är så nöjd
och tacksam med sig själv! Precis som han är!
Lars-Göran
Lars-Göran berättar om ett liv i olycka som var på väg
Halvdansson
in i fördärvet men som långsamt vändes till något helt
annat. Om insikten att det fanns en annan väg, hur den
gick via ett enormt bekräftelsebehov till att så småningom
landa i tryggheten av en god självkänsla och insikten av
att vi alla duger precis som vi är. Föreläsningen tar också
upp verktyg för att stärka självkänslan.
19.00-20.20 Sånglust
19.00-21.00 ”Curres Combo”
Trubadur, för underhållning
under cafekvällen
19.30
Psykiatripriset
Dikter läses av Irma Jonsson
Nyström under kvällen
Curres Combo
Torsdag 5 november
Lokal: Folkets Hus
19.00-20.00 ”Utanförskapet och vägen tillbaka...”,
Föreläsning André Bengtsson
20.00-20.30 Frågor, André Bengtsson
Tisdag 3 november
Lokal: Folkets hus
19.00-20.00 Föreläsning, Göran Lundin
20.00-21.00 Mingel, med möjlighet att ställa frågor till Göran Lundin och personal från bland annat: Klara Öppenvård, BUP,
KKBC, Elevhälsan, Hälsocentralen, Ungdomshälsan,
Lokalförening Attention
Författaren Göran Lundin har fyra adoptivbarn, varav
två fått olika bokstavsdiagnoser. Det har varit en lång
och mycket krokig resa, där både han och hans fru fått ompröva mycket. Både vad gäller pedagogiska grepp,
men också på ett mera personligt plan. I det här
föredraget ger Göran exempel från barnens uppväxt
och hur relationer inom familjen utvecklats och
förändrats.
Göran Lundin
André Bengtsson är idag 38 år, men började med
droger när han var 14 år och levde i detta missbruk och
denna kriminalitet i mer än 20 år. Idag är André drogfri
och hederlig sen mer än 3 år tillbaka och använder sina
erfarenheter till att arbeta förebyggande i samhället.
André Bengtsson
Den ärliga och öppna berättelsen om hur okunskap om diagnoserna man gav André, placerade honom i ett utanförskap som påverkade en större del av hans liv. Ett liv med droger, kriminalitet och misär. Men det är också berättelsen om vägen tillbaka till livet han lever idag.
20.30-21.00 Mingel och möjligheter att ställa frågor till andra verksamheter.
Medverkar gör bland annat: Klara öppenvård,
Stadsmissionen, Fältarna, Nepo,
Lördag 7 november
Lokal: Anderstorps kyrka
19.00
Syster Karin berättar om livet på Alsike kloster där människor får en fristad. Fika och Aftonbön.
Söndag 8 november – Högmässa
11.00
Lokal: Skellefteå landsförsamlings kyrka
Predikan av syster Karin från Alsike kloster. Kyrkkaffe med möjlighet till frågor och samtal. Brukarmedverkan
Download