Utbildning

advertisement
CV
Nuvarande anställning
Utbildningssamordnare, Skellefteå kommun, gymnasiekontoret, VUX
2013 - -
Tidigare anställningar
Kompetensutvecklare, Skellefteå kommun, kommunledningskontoret
Tillväxt Skellefteå
2010 - 2013
Personalhandläggare, Skellefteå kommun, kommunledningskontoret,
personalavdelningen
2003 - 2009
Förskollärare, Skellefteå kommun, skol- och kulturkontoret,
1988 - 2003
Vikariat i barnomsorgen, Skellefteå
1984 – 88
Skoaffär, vikariat
1982 - 83
Utbildning
Karlstad Universitet, Processorientering i praktiken, 7,5 hp
Innehåll i kursen; den behandlar processorienterad verksamhetsutveckling
med fokus på olika sätt att tänka kring processer, modeller, metoder, arbetsformer och verktyg. Att förstå och förbättra verksamhetsprocesser och informationssystem
2011
Umeå Universitet, Juridisk översiktskurs, ”Jöken” 15 hp
Innehåll i kursen; allmän rättskunskap, frågor inom främst rättsområdena
avtalsrätt, konsumenträtt, familjerätt inklusive successionsrätt, boenderätt,
fastighetsrätt, förvaltningsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt,
straffrätt, processrätt samt obeståndsrätt.
2008
Umeå Universitet, Projektledning, 15 hp
Innehåll i kursen; ledarskap och grupprocesser i organisation,
projekt-projektledning-projektstudie, och arbetsrätt
2007
Umeå Universitet, Organisation och Ledarskap, 10 hp
Innehåll i kursen; organisationsteori och ledarskap
2006
Luleå Lärarhögskola, Förskollärarlinjen, 100p
Innehåll i programmet; kommunikation, omvärldsorientering,
pedagogik/metodik och praktik.
1981 - 83
Kaplanskolan, Social linje
1977 –78
Kortare utbildningar som kan vara av intresse
Strategisk kompetensförsörjning
2012
Att mäta effekter av kompetensutveckling
2012
UGL, (utveckling grupp, ledare)
2007
Skellefteå Kommuns Interna Ledarskapsutvecklingsprogram, ”VillMer”
2001 - 02
Dessutom ett antal kortare utbildningar inom olika områden relevanta för de arbetsuppgifter
jag haft.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards