5 orsaker att investera i Skellefteå

advertisement
En unik investeringstakt
Tydlig handlingskraft
Skellefteå kommun investerar fem miljarder kronor i skola, infrastruktur
och kultur de närmaste åren. Det är unikt för en kommun av Skellefteås
storlek. Av detta har kommunen som mål att klara minst 1,5 miljarder
kronor med egna medel, något som är möjligt tack vare den stabila
ekonomi som byggts upp under årtionden.
Under 2014–2015 genomfördes två av de största fastighetsaffärerna i
Skellefteå kommuns historia, vilket inneburit medel till nya investeringar
samtidigt som nya privata aktörer fått en naturlig plats i Skellefteå.
Tillsammans med investeringar från det lokala näringslivet har ett
attraktivt och levande centrum vuxit fram.
Kontakt
Intresserad av att vara med och bygga det
nya Skellefteå? Kontakta oss så guidar vi dig
vidare bland möjligheterna och ser till att din
investering går så smidigt som möjligt.
Patrik Larsen, Mark- och exploateringschef
Skellefteå kommun
Telefon: 0910-73 72 01
Mobil: 076-793 72 01
[email protected]
Bengt Ivansson, Näringslivschef
Skellefteå kommun
Telefon: 0910-73 46 35
Mobil: 070-557 11 22
[email protected]
5 orsaker
att investera
i Skellefteå
VÄLKOMMEN TILL EN PLATS
SOM VÄXER MED DINA IDÉER
Skellefteå vill framåt
Vi växer i snabb takt
Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort
utrymme att utvecklas. I dag är vi en modern och snabbväxande region
som attraherar talangfulla och driftiga människor från hela världen.
Förmågan att ge idéerna plats är fortfarande grunden för våra framgångar. Vi har bestämt oss för att vara 80 000 invånare år 2030 och
nu bygger vi för den framtiden.
Allt fler vill vara en del av det kreativa och expansiva Skellefteå.
Bostadsmarknaden har exploderat och efterfrågan på tomter är
mycket stor. Inflyttning till centrala delar skapar stort behov av
bostäder och en snabbt ökande efterfrågan på handel, restauranger
och service.
Tillsammans ska vi skapa en skola i toppklass, bygga ett kulturhus som
vågar, skapa 4 000 nya arbetstillfällen och bygga 4 000 nya bostäder.
Det är en gemensam satsning för ett nytt Skellefteå, och vi hoppas att
du vill vara med i utvecklingen. Investeringsmöjligheterna är många.
Därför byggs det mer i Skellefteå nu än det gjorts på 20 år. Starka
lokalt ägda företag tillsammans med kommunala bolag gör stora
satsningar. Här kommer tusentals nya bostäder, nytt kulturhus, nya
skolor och förskolor, fritidsanläggningar och inkubatorer snart att
finnas. Trycket från investerare är högt, men det finns fortfarande
möjlighet att hitta attraktiva fastigheter och mark i centrala delar
till rimliga priser. Vi har plats för fler som vill följa med på
resan uppåt.
Vi arbetar mot
ett gemensamt mål
Vi bygger på goda grunder
Skellefteå fortsätter uppåt. Utvecklingen i allmänhet och i näringslivet i
synnerhet visar stabilt positiva siffror. Vi har i stort sett redan nått det
mål vi satt för antal förvärvsarbetande till år 2020 för en hög utvecklingstakt. Sysselsättningsgraden har länge legat över rikssnittet. Vi har tre
gånger så många exportföretag som Umeå och dubbelt så många som
Luleå. Vi satsar på en startup-scen i världsklass. Vi har ett av Sveriges
starkaste föreningsliv. Nu samlar vi kraften för att tillsammans lyfta
Skellefteå ännu högre och nå målet att vara 80 000 invånare år 2030.
Skellefteås utvecklingsstrategi är framtagen på basen av en av Sveriges
största medborgardialoger med fokus på kunskap och gemensamt
engagemang. Målet om 80 000 invånare är något som alla känner till
och det råder politisk enighet om vikten av att växa. Det är ett ambitiöst
och långsiktigt mål där vi lyckats skapa ett lokalt engagemang och en tro
på framtiden. Vi tänker utveckla och ta tillvara kunskap, erfarenheter och
idéer i framkant, och omsätta dem till socialt, ekologiskt och ekonomiskt
hållbar utveckling. Vi är väl förberedda på framtidens möjligheter och
utmaningar. Tillsammans kan ingenting stoppa oss.
Download