Bilaga 2 Stakeholder och relationship mapping KKN Skellefteå

advertisement
Namn Britt-Lis Lindqvist
Organisation Aktiv ungdom
Yrke Konstnär, textil
Bra på att samla ungdomar
Bra på att inspirera andra i workshop
I behov av fler lokaler
I behov av mer jobb
samarbete internt i
kommunen för att det
ska bli bra för kulturföretagen
Organisation Plakat kommunikationsbyrå
Bra på reklam, PR, digital media,
strategi etc
Organisation Musikskolan
Namn Amanda
Bra på att erbjuda elever musikundervisning
Yrke/Organisation Liljas konst & ram
I behov av scener och hjälp med förädling av proffsmusiker
Bra på rama in konst, uppsättning av konst
I behov av de som vill rama in
Namn Ulrika Hedlind Berggren
Namn Helena Renström
Yrke/Organisation Hemslöjdskonsulent,
Kultur Skellefteå
Organisation Skellefteå kommun/
Umeå Universitet
Yrke/Organisation Fotograf Paulina
Yrke/Organisation The Lodge
Bra på film, webb, spel
Bra på ge feed-back (produktutveckling), nätverk i Sverige
Bra på fotografi och film
Bra på företagande, ekonomi och
marknadsföring
I behov av modeller
Namn Samira Haidic
I behov av mandat att jobba med näring
Organisation Haidic form & interiör
Namn Anna-Lena Lundmark
Organisation Kultur Skellefteå
Namn Anna Karin Abrahamsson
Bra på organisation och se sammanhang
Organisation Tillväxt Skellefteå koordinator
I behov av samtalsforum
Organisation Kultur/Biblioteksenhet i
Skellefteå kommun
I behov av ledare med teknisk kunskap
Organisation Campus, Skellefteå kommun
Bra på sammanföra näringsliv - studenter
I behov av företag
Namn Anette Sundbom
Yrke/Organisation 10-18 musikband
Bra på att utbilda, har ett stort nätverk
Namn Anna Dahlberg
I behov av tjänstedesigner, systemvetare,
key account och programmerare.
I behov av designer och projektledare i
världsklass
I behov av nya kontakter för fortsatt
utveckling av KKN
I behov av resuser till kultursektorn, att
kultur får högre prio i kommunen.
Yrke/Organisation Medborgarskolan
Bra på design och utveckling av digiatala tjänster, omvärldsbevakning, teknik mm.
Bra på att vara en av de främsta digitala
byråerna i världen
Bra på att arbeta för att lyfta kulturen
Namn Anita Österstrand
Organisation Hello Future
Yrke/Organisation North Kingdom
Bra på koordinera, samverkan,
få idéer att bli verkstad.
Namn Kristina Brygdén
Bra på lyfta fram, erbjuda möjligheter
inom design och konst.
I behov av andra som vill koordinera
det samma dag
Namn Leif Renström
Namn Matilda Hall
Organisation Region Västerbotten
Namn Ola Kellgren
Bra på att finna projektfinansiering
Organisation Region Västerbotten
Yrke/Organisation Infografik, illustration
- Infografiska
I behov av mer kunskap om KKN - förutsättningar, behov mm.
Bra på att finansiera utvecklingsprojekt, vara
i nätverk, dialog och hopkoppling
Bra på att visualisera fakta, statistik och information på ett tillgängligt sätt
I behov av överblick över vilka KKN företag som finns och kan etableras.
I behov av fler kunder! Samarbeten med kulturaktörer, tidskrifter, webb- och reklambyråer.
Bra på Spela
I behov av scener, speltillfällen
utveckling av
visuellt
berättande
Namn Anders Jansson
Namn Jeanette Gustafsson
Yrke/Organisation Alice & Frank
Yrke/Organisation Museum Anna Nordlander
Bra på att diskutera genusfrågor kring museer
Utveckla samverkan
med rörlig bild som
konstform
I behov av resurser
Bra på att utbilda, curera och koordinera
I behov av nya grupper att utbilda, curera
och kordinera
Organisation Svedjans mejeri
Bra på marknadsföra Skellefteå/
landsbygd
Skapa mötesplatser
& överblick (register)
Don’t do it yourself!
Organisation Trästocksfestivalen
Projekt
Matprojekt
Ny aktör:
Mötesplats - fysisk och
virtuell
Bra på att göra kulturen tillgänglig för alla
Organisation Film i Västerbotten
Berättarnas län
I behov av ambassadörer
Mer samarbete,
berättarfestival
I behov av nya arbetsätt kring finansiering, tätare och bättre samarbete med lokala företag
Filmproduktion
utbildning
Namn Jonas Lidström Isegrim
Yrke/Organisation Serieantologi 2014
Organisation Dixie - PR och event
Bra på konst och musikbildning, utbildning
Bra på mediebearbetning,
opinion, event
I behov av nätverksbyggande. Pengar! Pedagog som kan digitalt, skapande bild/film
I behov av eventpersonal,
dekotoratörer
Namn Jens Mårtensson, Helena
Strömbro Ershag
Yrke Bibliotikarie
Yrke/Organisation chef campus & närbibliotek, Skellefteå kommun
Bra på att finna samarbeten
Bra på att se möjligheter och värdskap
Organisation MaJo Kreativ Utveckling
Bra på att skapa och utveckla konstnärliga projekt och bildpedagogiska projekt. Tex “SkellArt”
samarbeten, events,
utställningar
Samarbete
utställning
Plattform & mötesplats
mellan konstnärer/
konsthantverkare
I behov av uppdragsgivare, affärsutveckling, samarbetspartner, rådgivning
Namn Björn Larsson
Bra på att skapa känsla för besökaren
och ge Bjuröklubb ett unikt besöksmål
Samarbete kring
utbildning
Namn Rolf Bramström
I behov av bättre hjälp att lyfta fram
små företagare
Yrke konstnär
Namn Patrik Degerman
I behov av marknadsföring
Yrke Konstnär
samarbete
Yrke Keramiker
Bra på oljemålning
Namn Hillevi Åkerlund
Yrke Fotograf
Bra på olja och akvarell
Namn Malin
Bra på att ta snygga bilder!
I behov av marknadsföring
Yrke/Organisation Konstnär
I behov av modeller. Inspirerande
uppdragsgivare, inspiration kring rörlig bild
Namn Ethel Marklund
Organisation Vita Hästen
Namn Malin Östlund
Bra på olja och akvarell
Organisation Fiffiga fröken design
I behov av marknadsföring
Bra på bildskapande
I behov av ateljeplats
Bra på betongskulpturer, trädgårdsdesign
Namn Stina Berglund
Utveckla
affärsrådgivningsstöd
Yrke/Organisation Krenova, projektledare
Bra på att hjälpa kreaötrer att förverkliga sina
idéer genom att tex starta företag
I behov av kännedom om nya aktörer/företag
Namn Magnus Ovregård
Namn Marianne Näsström
Yrke/Organisation affärsrådgivare - ABI
Yrke/Organisation Fotograf Marianne
Bra på inkbutorsverksamhet för traditionell industri
Bra på att fotografera, driva projekt, workshop och föredrag
I behov av lära känna KKN-företag bättre
I behov av nätverk, samarbeten, fotouppdrag
Exempel kluster
- Hur utveckla
gemensamma
affärer
Namn Anna Wallström
Namn Rose marie Lindfors
Namn Kristina Alfonsdotter
Organisation RM utveckling - dramapedagog
Yrke Illustratör och grafiker
Bra på nätverka, berättande, coachning
Bra på redaktionell illustration, idéer &
problemlösning
I behov av samarbeten
I behov av uppdrag, webbporagrammerare, skribent
Yrke/Organisation Näringslivsutvecklare,
Tillväxt Skellefteå, Skellefteå kommun
I behov av illustratörer, fotografer, scenografer
Ny aktör:
Scenografiskolan &
Scenografer
Yrke/Organisation verksamhetsutvecklare, ABF/Skellefteå
Bra på skapa och utveckla kreativ verksamhet för ungdomar
I behov av större kontaktnät. Kontakt med kreativa aktöer att sammanlänka med ungdomar
I behov av samarbeten för att ge liv i biblioteken
Namn Marlene Josefsson
Bra på kommunikationskoncept, design, reklam, rörlig media
Namn Peder Zingmark
Namn Mikke Ejrevi
Namn Anna Hällgren
Bra på Appar, programmering,
design, innehåll
Yrke/Organisation kommunikationskonsulter - KRUX
I behov av kompetens från näringslivet, utbildning och utveckling av befintlig verksamhet
I behov av tryckeri och sponsring
Organisation Frostware
I behov av kunder
Bra på att fånga upp kulturintresserade ungdomar.
Utbildning & produktion av kulturevenemang.
Bra på illustration och animation
I behov av digital strategi
Kreativitet vs
produktion,
- utbildning
Organisation Föreningen Mullberget
Evenemang i
kulturens, musikens
& bildningens
tecken
Bra på att bygga webblösningar
Samarbete?
Organisation Solviks Folkhögskola
Utbildning
Kulturarrangör
Organisation Thomson
Interactive - webbproduktion
Rörligt berättande storytelling, film/digitalt
Tjänstedesgin
- Framtida ”gigantiska”
affärsmöjligheter
samarbete med uppdrag,
gemensamma kunder
och nya
Namn Åsa Adolfsson
Yrke/Organisation industri-, tjänstedesigner
på Struktur Design
Bra på behovsanalys, innovation, visualisera,
utveckla tjänster & produkter
I behov av kompetensutveckling, inspiration,
nya kontakter och nätverk, forum att möta andra kompetenser
Uppdragturismutveckling,
kommunikation,
konstuppdrag
Kunskap & utbildning
tex workshop
& föredrag
Namn Hans Bylesjö
Bra på att ha brett kontaktnät i näringsliv, Yrke/Organisation
VD, UVC Västerbotten
koordindera, processleda
Bra på utveckling av traditionella branscher
Organisation Designhögskolan Umeå
I behov av att öka nätverken och kunskap
I behov av att öka kunskapen och lära känna Bra på att utbilda nya designer
om delar av företag i KKN
KKN som bransch
Nätverka, samarbeta
i projekt, workshop,
föredrag
Download