Global Prayer DAY - Global Prayer Call

advertisement
8-9 maj 2015
Global Prayer DAY
”För Sions skull vill jag inte tiga …” (Jesaja 62:1)
En tid …
att minnas
att fira
att reflektera
Slutet på det värsta brottet
i människans historia
Den 8 maj 1945 undertecknade Nazityskland
ett dokument med ovillkorlig kapitulation
inför representanter för de tre västallierade
(USA, Storbritannien och Frankrike). Den 9 maj
undertecknades det i Berlin i närvaro av representanter för Sovjetunionen. I och med att andra världskriget i Europa tog slut blev det äntligen också ett stopp för Förintelsen, det värsta
brottet i mänsklighetens historia.
Segern över Hitler
och Nazityskland
Kristna runt om i världen, särskilt kristna
som tillhör de fyra allierade nationerna
som besegrade Hitler och Nazityskland,
har anledning att fira och tacka Gud. Tänk
bara ett ögonblick på hur världen skulle
ha sett ut om Hitler hade vunnit andra
världskriget.
Växande antisemitism, antiisraelisk
politik och Förintelseförnekelse
Precis som Europa under slutet av
1800-talet och tidiga 1900-talet blev mer
och mer antisemitiskt, så utvecklas vår
värld i samma riktning idag. Hatet mot
judar och den judiska staten grasserar.
Okunskap, förringande av Förintelsen
och till och med öppen förnekelse av Förintelsen sprider sig i nationerna. Historien
upprepar sig. ”Aldrig igen!” – börjar hända
igen!
Slutet på det största lidandet
i judisk erfarenhet
Folkmordet på sex av elva miljoner europeiska
judar var den största tragedin under de gångna fyra tusen åren i den judiska historien. För
oss kristna som älskar det judiska folket med
Guds kärlek, så är detta ett lämpligt tillfälle att
identifiera oss med deras unika lidande för
sjuttio år sedan och lyda Guds kallelse: ”Trösta,
trösta mitt folk! säger er Gud.” (Jesaja 40:1)
Den kristna antisemitismens
bidrag till Förintelsen
Detta brott, detta lidande, ägde rum i det
kristna Europa. Det skedde som en direkt följd
av ersättningsteologin, som utvecklades från
kyrkofädernas tid och blev allmänt accepterad
som huvudfåran i de flesta större kyrkorna. Det
skedde som fruktansvärd förföljelse av judar i
nästan varje nation i det kristna Europa under
århundraden. Ersättningsteologin och historien av förföljelse är två faktorer som banade
vägen för Förintelsen.
De judisk-kristna värderingarnas
och moralens seger över antijudisk
och antikristen ideologi
Ur ett kristet perspektiv erkänner vi det
unika bidraget som bön tillsammans med
styrkan hos det bibliska, judisk-kristna arvet och moralen givit i denna seger över
Hitlers Tyskland och nazisternas tyranni.
Guds nåd
Förintelsens och andra världskrigets slut
var ett bevis på Guds nåd och barmhärtighet. Den moderna judiska staten Israels återfödelse bara några år senare är ett
mäktigt tecken på Guds trofasthet mot
det judiska folket. Ära, lovprisning och
tack till Honom! Han är värd vårt erkännande och vår tillbedjan. Global Prayer
DAY, som kommer att firas precis 70 år
efter segern i Europa (V Day) är ett passande tillfälle att göra det.
Kära bedjande kyrka runt om i världen
Det är tid att minnas! Det är tid att fira! Det är tid att reflektera!
Vi föreslår tre sätt som vi kan göra det på:
1. Bestäm er för att ansluta er till kristna från hela världen för en Global Prayer DAY den 8-9 maj
2015. Organisera en bönesamling under den ena eller båda dessa dagar i ert hem eller kyrka.
2. Informera andra om denna kallelse till bön; vidarebefordra detta dokument via e-mail till
dem ni känner som skulle vara intresserade av att stå med oss.
3. Hör av er till oss. Låt oss veta om ni planerar att be eller leda en grupp i bön. Sänd
oss återkoppling på [email protected] Besök oss på internet:
www.100-days.eu/gpd | www.facebook.com/100daysgpc
Era böner är viktiga då det gäller att föra fram Guds Rike på jorden. Måtte den Helige
Ande leda och smörja dig.
Global Prayer Day
är sista dagen för
Global Prayer Call 2015
Bokruta
Nationernas misslyckande
då och idag
För mer än 70 år sedan gjorde de flesta
nationerna ingenting för att hjälpa judarna i Europa och om de gjorde det så
var det alldeles för sent. Idag förstår inte
de flesta nationerna den radikala, dödliga karaktären i det militanta islamiska
hotet mot Israel, det liknar den okunskap
och det existentiella hot som fanns mot
den europeiska judendomens i mitten av
1900-talet.
Den kristna kyrkans unika ansvar
För mer än 70 år sedan blundade majoriteten i den kristna världen inför de växande
hoten mot Europas judar. Hur ser det ut
idag? Har vi lärt något från historien? Förstår vi de tidens tecken som visar sig idag?
Bejakar vi vår kallelse att vara ”salt och ljus”
och att vara ”präster och profeter” i förhållande till våra egna nationer då vi rör oss mot
”Domens dal” (Joel 3:14) för att antingen
bli ”en fårnation eller en getnation” (Matteus
25:31ff)?
Book
recommendation:
Harald Eckert
(and others):
“Israel, the nations
and the Valley
of Decision”
Available in more
than 10 languages
(more: see www.100-days.eu)
och partners i ca 60 nationer på alla fem kontinenterna
Download