Leuciscus - 1001718 - Artfakta, ArtDatabanken

Leuciscus
NE
NA
Fiskar
LC
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning: Cypriniformes (karpartade fiskar), Familj: Cyprinidae
(karpfiskar), Släkte: Leuciscus Cuvier, 1816 Synonymer: Aspius L.Agassiz, 1832
Kännetecken
Släktet Leuciscus omfattar 17 arter i Europa och norra Asien. De är långsträckta, silverglänsande fiskar som blir
mellan ca 20 och 40 cm långa och huvudsakligen lever i rinnande vatten. I Europa finns sex arter, av vilka två
förekommer i Sverige: stäm Leuciscus leuciscus och id L. idus. Kännetecknande i jämförelse med liknande arter är
bland annat den konkava bakkanten på analfenan och de relativt små fjällen (35-60 längs sidolinjen). Till skillnad från
arterna i släktet Aspius, som har ett tydligt underbett, är underkäken något kortare än överkäken.
Övrigt
Namngivning: Leuciscus Cuvier, 1816. Le Règne Animal, 1:a upplagan, 2: 194.
Etymologi: Leukiskos (gr.) = ett antikt fisknamn som associerats med en multfiskart i Medelhavet samt med
sötvattensfiskar som kan ha varit karpfiskar.
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).
ArtDatabanken - artfaktablad
1