Tal - en matris

advertisement
Hålla tal - en matris
E
Jennie Rosén
Eleven håller tal
C
Eleven håller tal och har
kontakt med åhörarna.
A
Eleven håller ett engagerat
tal och har god kontakt
med åhörarna.
Mycket ögonkontakt.
Talet har en relativt
fungerande struktur och
innehåll. Talet har en väl fungerande
struktur och innehåll. Talet har i huvudsak
fungerande struktur och
innehåll.
Ganska mycket
ögonkontakt.
Det finns en tydlig
inledning (Hejsan! Jag/vi ska…) och
ett tydlig avslut. (Tack för
mig!)
Det finns en tydlig
inledning (Hejsan! Jag/vi ska…) och
ett avslut. (Tack för mig)
Det finns en röd tråd. Det finns en tydlig röd tråd.
Eleven har med något
retoriskt knep som t.ex.
upprepningar (3), retorisk
fråga, beskriver med
metafor/liknelse,
gestaltning. Eleven har med flera
retoriska knep som t.ex.
upprepningar (3), retorisk
fråga, beskriver med
metafor/liknelse,
gestaltning.
Hålla tal - en matris
E
Talar med stöd av material.
”Läser innantill. ”
Jennie Rosén
C
A
Talar med hjälp av stödord. Talar mycket fritt från
stödet. Talar tydligt, varierar
Talar tydligt, engagerat och
tonvalet lite och betonar en väcker intresse. Varierar
del ord. tonvalet mycket och
betonar ord. Du får med en känsla, du
(pigg, glad osv) berör.
Du får med känslor, du
berör.
Förstärker talet genom
kroppsspråk.

Download