MRB Infektionskliniken

advertisement
Årsmöte
undersköterskor hud
Aino Kempe
Vårdhygien
Basala
hygienrutiner
Aino Kempe
Vårdhygien
Bakterier
Mer bakterier än vi har celler i
kroppen
ca 2 kilo bakterier
Aino Kempe
Vårdhygien
Smittspridningsvägar
Aino Kempe
Vårdhygien
Smittspridningsvägar
Kontaktsmitta
-indirekt och direkt
Aino Kempe
Vårdhygien
Smittspridningsvägar
Tarmsmitta
Aino Kempe
Vårdhygien
Smittspridningsvägar
Droppsmitta
Luftburen smitta
Aino Kempe
Vårdhygien
Smittspridningsvägar
Blodburen
smitta
Aino Kempe
Vårdhygien
Rena händer
Hur kan ni ha det?
Aino Kempe
Vårdhygien
N
lltolerans
Har ni det?
Aino Kempe
Vårdhygien
…samt
Hel hud?
Aino Kempe
Vårdhygien
Var har du varit med dina händer?
Aino Kempe
Vårdhygien
Sprit
Använder ni sprit?
Aino Kempe
Vårdhygien
När?
…omedelbart före
kontakt med patient
Aino Kempe
Vårdhygien
….och
…omedelbart efter
kontakt med patient
Aino Kempe
Vårdhygien
….alltid!!!!!
…före användande
av handskar
……och efter
Aino Kempe
Vårdhygien
Tvätta
Aino Kempe
Vårdhygien
När?
• Synlig och/eller
kännbar smuts
• Före matlagning
Aino Kempe
Vårdhygien
• Efter toalettbesök
• Efter kontakt
med magsjuk patient
Skyddsutrustning
Varför?
Hur gör ni?
Aino Kempe
Vårdhygien
Handskar
Ska bara användas;
- vid kontakt med kroppsvätskor
- smörjning av patient
samt
- vid risk för nedsmutsning
Aino Kempe
Vårdhygien
Handskar
Handskar ska tas av
direkt efter
arbetsmomentet
Aino Kempe
Vårdhygien
Plastförkläde
När?
Aino Kempe
Vårdhygien
Plastförkläde
Risk för stänk
Kontakt med kroppsvätskor
Kontakt med patient
Aino Kempe
Vårdhygien
Arbetskläder
Aino Kempe
Vårdhygien
Är det rent hos er ?
Hur gör ni?
Aino Kempe
Vårdhygien
Tvättrenhet
• Höggradigt rena
plagg max 100
cfu/dm2
• I hyllan
1440 cfu/dm2
Aino Kempe
Vårdhygien
2
cfu/dm
Begagnade skjortor cfu/dm2
• 20 blandade 3150
• 10 kvinnor
2140
• 10 män
6960
• 8 av 40 S. aureus
Aino Kempe
Vårdhygien
Patientkläder
• Rena flergångs?
• Engångs?
• Egna kläder med i väskan?
Aino Kempe
Vårdhygien
Provtagning på pump
• Förpackningar i omklädningsrum
• Koagulasnegativa stafylokocker
• Hårstrå
Aino Kempe
Vårdhygien
Salvor/krämer
• Vårdpersonal pytsar upp
i burk/på spatel ?
• Patienten tar själv
ur pumpflaska ?
• Patienten pytsar upp
på engångstallrik/burk?
• Patienten tar med egna?
Aino Kempe
Vårdhygien
MRB
MultiResistenta Bakterier
Aino Kempe
Vårdhygien
MRSA-sång
Vilka bakterier pratar vi om?
MRSA
ESBL
VRE
Aino Kempe
Vårdhygien
Hur ska vi tänka?
• Riskfaktorer
- sår
- eksem
- diarré
- KAD, infarter m.m.
- inkontinens
- demens
Aino Kempe
Vårdhygien
Hur sker spridningen?
MRSA
• Händerna
• Kläder
Aino Kempe
Vårdhygien
ESBL
• Händerna
• Kläder
VRE
• Händerna
• Kläder
VRE
• Tarmbakterier
- Enterokock
-faecium
-faecalis
• Ökad resistens
• Lätt utveckla
resistens
Aino Kempe
Vårdhygien
• Orsakar bl.a;
- UVI
ESBL
• Tarmbakterier;
- E.coli
- Klebsiella
- Proteus etc.
Aino Kempe
Vårdhygien
ESBL
Antibiotika
Aino Kempe
Vårdhygien
Nedbrytning av
Antibiotika
Hur smittar det?
Via munnen;
• Importerat kycklingkött
- 95% av proverna från Sydamerika
- 61% av proverna från EU-länder
- 15% av proverna från Danmark
• Mindre omfattning från nöt och gris
Aino Kempe
Vårdhygien
Expressen
12/3 2012
Läkarna står maktlösa.
De har inga botemedel mot en ny typ av multiresistenta
bakterier som sprider sig snabbt över världen - och kan vålla
dödliga infektioner.
- Vi har kommit till vägs ände när, vi har inga antibiotika mot
infektioner som vållas av de här otäcka bakterierna.
Inger Riesenfeldt Örn, Socialstyrelsen
Aino Kempe
Vårdhygien
ESBLCARBA
Motståndskraftig mot i stort sett all
antibiotika
Aino Kempe
Vårdhygien
ESBLCARBA
New Dehli, Indien;
• 21 milj. Invånare
• 10% är bärare i tarmen
• Finns i dricksvattnet
Aino Kempe
Vårdhygien
ESBLCARBA
2010 Paris:
- 3 patienter lades in på IVA
- Screenodlade 260 patienter från april-juni
- 7 infekterade
- 5 patienter pneumoni
- 3 patienter kateterrelaterad sepsis
- 1 både ock
- 5 avled
Aino Kempe
Vårdhygien
ESBLCARBA
2010-2011 Essen;
• 7 nytransplanterade patienter
• 5 fick infektioner, 2 tarmbärare
• 5 avled
• 4 direkt av infektionen
• miljöodlingar var negativa
• screenades för MRSA
Aino Kempe
Vårdhygien
ESBLCARBA
Istanbul
- 15 insjuknat 10 avled
Grekland och Italien
- 15% - 50% av ESBL är ESBLCARBA
Aino Kempe
Vårdhygien
ESBLCARBA
• Sverige
2012: 23 fall
2013: 11 fall
• Smittland:
Indien 8 personer
Irak 4 personer
Egypten 2 personer
Aino Kempe
Vårdhygien
MRSA
• Stafylokock
aureus
• Hudbakterie
• Ökad resistens
• Finns bl.a
- näsa
- svalg
- perineum
• Orsakar bl.a;
- bölder
- sårinfektioner
Aino Kempe
Vårdhygien
MRSA
Resistent mot allt
Aino Kempe
Vårdhygien
MRB
•Alltid bärare
•” Inte aktiv ”?????
Aino Kempe
Vårdhygien
Hur har det blivit så här?
• Reser mycket
• Invandring
• Operationer utomlands
• Överförskrivning av antibiotika
Aino Kempe
Vårdhygien
Hur ser det ut i Sverige?
MRSA
•
•
•
•
•
2009: 1479
2010: 1579
2011: 1884
2012: 2097
2013: 546 (8/3)
Aino Kempe
Vårdhygien
ESBL
• 2009: 3753
• 2010: 4951
• 2011: 5666
•2012: 7225
•2013: 2011 (8/3)
VRE
•
•
•
•
•
•
•
•
2006: 24
2007: 53
2008: 617
2009: 402
2010: 214
2011: 122
2012: 152
2013: 36 (8/3)
Tack
för visat
intresse!
Aino Kempe
Vårdhygien
Download