Utvärdering av samtalsgrupp för föräldrar till barn med diabetes

advertisement
Utvärdering av samtalsgrupp för föräldrar till barn med diabetes/crohns
sjukdom/ulcerös kolit.
Ringa in den beskrivning som stämmer för dig.
Tycker du att träffarna gett dig kunskap om utmattningssyndrom?
Ingen bättre
Kunskap
Lite bättre
kunskap
Bättre
kunskap
Mycket bättre
kunskap
Tycker du att träffarna gett dig redskap att ändra på beteenden/mönster som kan vara
stressutlösande?
Inte alls
Lite grann
Ganska mycket
Till stor del
Tycker du att det varit balans mellan teori och egna frågeställningar under träffarna?
För mycket teori
För lite teori
Lagom med teori
Ingen åsikt
Tycker du att kursledaren gett dig det utrymme/den tid i gruppen som du önskat?
Ja
I stort sett
Till viss del
Nej
Har upplägget varit ungefär som du förväntade dig?
Ja
I stort sett
Lite grann
Nej
Övriga synpunkter, ringa in ditt svar.
Antal träffar
Upplägg över
tid (12v)
Storlek på gruppen
Olika kön i gruppen
Antal timmar
lagom
bra
lagom
värdefullt
lagom
för få träffar
bättre med 8
veckor
för få deltagare
hellre rena
Man/kvinnogrupper
för kort tid
för många träffar
ingen åsikt
för många deltagare
ingen åsikt
för lång tid
Egna kommentarer:
Har du saknat något…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Något speciellt som varit bra………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Något speciellt som varit dåligt/ointressant………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Tack för din medverkan!
Download