Åsö grundskola Planering HT20149g ”Nervsystemet 9g Måndag

advertisement
Åsö grundskola
Planering HT20149g
”Nervsystemet
9g
Måndag
46
Mål
Planering
Genomgång
Power point.
Onsdag50
Genomgång
Nervsystem, hjärnan
47 Läxförhör på nervsystemet
Eget arbete, sjukdomer
48 Eget arbete, sjukdomer
Eget arbete, sjukdomer
49 Hormoner
Känsel, Smak och lukt/kemi
50 Ögat
Fortsättning
51 Fortsättning
Städning
Utvärdering
Fredag 80
Genomgång
Nervsystem, hjärnan
Eget arbete, sjukdomer
Gymnasiedagen info. Mässan
Muntliga redovisningar
Film
Känsel, Smak och lukt/kemi
Laberation
Planering av
Naturvetenskaplig undersökning
Jullov!
God Jul!
Grupparbete:
- 1-2 personer
- Muntlig redovisning i helklass
- Ca 5 minuter (- 10 minuter)
Innehåll:
Här är några exempel på frågor att ta reda på till ”din” presentation av
sjukdomen/skadan;
o Vilka symptom finns?
o Var ”sitter” sjukdomen/skadan?
Är det en sjukdom eller en skada?
När får man sjukdomen/skadan?
Vem får sjukdomen/skadan?
Varför får man sjukdomen/skadan?
Går den att bota? Hur? Har det alltid gått?
Går den att behandla? Hur? Har det alltid gått?
Vem upptäckte sjukdomen/skadan? Och hur gick det till?
Vilka hinder finns i samhället mot dessa sjukdomar/skador?
Vilken betydelse har kunskapen om nervsystemet bidragit till
förbättringen av ”drabbade personers” levnadsvillkor?
o Vilken betydelse har ett vetenskapligt arbetssätt om nervsystemet
hjälpt till att lösa vardagliga och samhälleliga problem?
o Bilder?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Download