BARNGUDSTJÄNST VÄRLDSBÖNDAGEN

advertisement
Berätta att kollekten hjälper unga flickor
och andra kvinnor i fattiga länder att gå i
skola så att de kan försörja sig själva och
sina familjer.
BÖN ÖVER KOLLEKTEN
Ledare: Jesus, eftersom du använder
det som är litet och till synes obetydligt
för att göra stora saker, lägger vi nu
våra gåvor och våra liv i dina händer.
Välsigna gåvorna och lär oss att göra
din vilja. Vi ber i ditt namn.
Alla: Amen.
TEXTLÄSNING: Mark 6:30-44
Ledare: Den här dagen ville Jesus
hjälpa en stor folkskara som hade
samlats för att lyssna på hans undervisning och se de under han gjorde.
Framåt kvällen blev de hungriga. Det
var inte lätt att gå hem eller gå iväg och
köpa bröd, så Jesus sa till lärjungarna:
”Ge ni dem något att äta”. De blev
förvånade och visste inte hur det skulle
gå till. Han insisterade och frågade
”Hur många bröd har ni?” Kommer
ni ihåg vad som hände sen? (Barnen
svarar.)
Efter att ha tackat Gud gav Jesus
bröden till sina lärjungar för att de
skulle dela ut dem, och när de började
bryta brödet och dela ut det så räckte
det till alla. Det blev till och med flera
korgar med bröd över.
Om vi lär oss att lägga det lilla vi har i
Jesu händer, kan han använda oss för
att välsigna andra.
AKTIVITET
Dela brödet i brödkorgen i mindre bitar och
dela ut till alla deltagare. Låt gärna några
barn hjälpa till att dela ut.
FÖRBÖN
Ledare: Vi ber tillsammans med alla
barn som firar gudstjänst i dag i olika
delar av världen.
(Uppmuntra barnen
böneämnen)
att
nämna
egna
Herre Jesus, vi ber att din nåd och
kärlek ska nå varje barn som lider i
världen, var de än befinner sig.
Vi ber för gatubarnen: för dem som
har blivit misshandlade, utnyttjade,
övergivna och lämnade ensamma
och för dem som är sjuka.
Herre, bara du har makt att hjälpa oss
i varje situation: vi kommer med alla
våra böneämnen till dig.
Käre Far, vi ber att brott mot barn och
utnyttjande av barn ska få ett slut. Vi
ber för barn som bor på ställen där
det är krig och våld och för dem som
inte har något hem eller något att äta
och dricka.
Gud, vi litar på att du svarar på bön
enligt din vilja, i Jesu namn. Amen.
AVSLUTNING
Ledare: När vi nu har kommit till
slutet på denna gudstjänst, ber vi er ta
varandras händer och tillsammans be
den bön som Jesus lärde oss:
Alla:
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som
i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i
skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran,
i evighet.
Amen.
MUSIK
VÄRLDSBÖNDAGEN
2011
BARNGUDSTJÄNST
Tema från Chile: ”Hur många
bröd har du?”
Före gudstjänsten: Gör i ordning salen:
Dekorera med röda. vita och blå ballonger.
Lägg ett knippe sädesstrån på altarbordet
(eller annat bord). Lägg små bröd (frallor) i
en brödkorg och täck med en duk och ställ
på bordet.
En världskarta behövs för att peka ut
Chile.
GUDSTJÄNSTPROGRAM
PRELUDIUM: Musik (på cd)
VÄLKOMMEN:
Den som hälsar välkommen säger välkomsthälsningar på flera olika språk och
ber barnen säga efter.
Ledare: Barnen i Chile hälsar er varmt
välkomna på aymaraspråket som talas
i norr: Napaykullaquí!
Alla: Napaykullaquí
L: Mapuchespråket som talas i söder:
Mari mari lamgüem! (uttalas lamoén)
Alla: Mari mari lamgüem
L: Rapa nui som talas på Påskön i
Stilla havet: Iorana!
Alla: Iorana
L: Spanska som är gemensamt för
hela landet och många andra länder i
Sydamerika: Hola! Buenos días (eller
Buenas tardes på kvällen)
Alla: Hola! Buenos días.
Barnen hälsar på varandra och talar om vad
de heter medan de kastar ett garnnystan
mellan sig. De kastar nystanet men håller
kvar tråden så att ett stort nät bildas. Detta
illustrerar hur vi är förenade med alla barn
i världen genom bönens nätverk.
Presentation av Chile:
Peka ut Chile på kartan. Anpassa
information och bakgrundsdetaljer om
landet till barnens ålder och mognad.
L: Vi kan se att Chile är ett land som
har en lång kust utmed Stilla havet. I
öster, där solen går upp, ser vi en hög
och lång bergskedja, Anderna. Chile
gränsar till Peru, Bolivia och Argentina;
längre söderut har vi Antarktis och ut till
havs finns små öar: Robinson Crusoe,
Juan Fernández samt Påskön, där det
finns stora, gåtfulla statyer som kallas
moai.
Chile har tre klimatzoner: öken i norr,
ett behagligt medelhavsklimat i mitten
och mycket blött och kallt i söder.
På söndagarna går många pojkar och
flickor i kyrkan med sina familjer. De går
i söndagsskolan för att lära sig om Gud
och Guds ord och för att sjunga, be och
leka tillsammans.
På vardagarna får små barn gå på
dagis, medan deras föräldrar är iväg och
arbetar. När barnen är tre år får de börja
förskolan och när de är fem år börjar de
grundskolan som de lämnar när de är
tolv.
Barnen leker utomhus på sommaren:
de spelar boll, cyklar, och söker svalka
från hettan i parker, simbassänger
och på stränder överallt i landet. När
sommarlovet i januari och februari
är slut, börjar de skolan. När de firar
Världsböndagen har de just börjat ett
nytt läsår.
På vintern leker barnen inomhus för
att slippa gå ut i kylan och blötan. De
spelar spel och tittar mycket på TV.
De är experter på att använda datorer
och Playstation. Många har virtuella
husdjur.
Låt oss fira denna gudstjänst tillsammans med dem!
INLEDNING
Ledare: ”Herre, du har varit vår tillflykt
från släkte till släkte. Du fanns innan
bergen föddes, innan jorden och
världen blev till. Du är Gud från evighet
till evighet.” (Psalm 90: 1-2)
SÅNG: ”Gud, du är här” Ps&S 439
(endast omkvädet)
TACKBÖN
Ledare: Käre Jesus, vi är tacksamma
och glada för Världsböndagen, den
speciella dag då vi ber tillsammans i
många länder i hela världen. Välsigna
oss, Herre, tillsammans med barnen
i Chile, i dag, i morgon och i evighet.
Amen.
Barn 1: Låt oss tacka Gud för vi är så
dyrbara för honom. Jesus säger att
Guds rike tillhör barnen.
Barn 2: Vi tackar dig, Gud, för att vi
har en familj och för att vi har mat att
äta varje dag.
Barn 3: Vi tackar dig, Gud, för att vi får
bo i hus som ger oss skydd.
Barn 4: Låt varje pojke och flicka i
världen få uppleva Guds nåd och
kärlek, genom Jesus Kristus vår
Herre.
Alla: Amen.
SÅNG: ”Jesu kärlek är så underbar”
(med rörelser)
Ledare: Jesus sa: ”Låt barnen komma
till mig och försök inte hindra dem, för
Guds rike tillhör sådana som dem.”
(Be barnen att sätta sig på golvet som man
gjorde på Jesu tid)
SÅNG: SvPs 680/Ps&S 790
Sjung lovsång alla länder Sjung lovsång till vår Gud
Sjung lovsång alla länder
och prisa Herrens namn.
Alabe todo el mundo
Alabe al Señor
Alabe todo el mundo
Alabe al niño Dios.
TÄNKVÄRT
(Visuella hjälpmedel: Blädderblock eller
projektor med alfabetet, siffrorna 0 till 9,
de tre grundfärgerna och/eller skalans sju
toner. Välj det eller de begrepp som barnen
lättast förstår.)
Ledare: Små saker är också viktiga,
och i Guds hand är också det lilla
tillräckligt.
Vet ni hur många bokstäver det är i
alfabetet?
Svaret är 29. Alla ord i ordboken är
sammansatta av dessa få bokstäver
och de har använts för att skriva det
oräkneliga antal böcker som finns i
världen.
Vet ni hur många siffror det finns?
Bara 10, från 0 till 9. Med dem kan
vi göra alla slags matematiska uträkningar. Vad mer kan vi göra med
siffror?
Vet ni hur många toner det finns i en
skala?
Bara sju: do, re, mi, fa, so, la, ti. De
flesta musikaliska verk i världen har
skrivits med dessa sju toner.
Vet ni hur många grundfärger det
finns?
Bara tre: rött, gult och blått. Med
dessa tre färger är det möjligt att göra
alla slags kombinationer och skapa de
många färger som vi ser runt omkring
oss.
Varje sak som nämnts kan verka
liten och obetydlig. Men var och en
är verkligen viktig och värdefull, och
tillsammans är de mycket, mycket
mer.
Likadant är det med pojkar och
flickor: När de är små är de svaga och
kan inte göra så mycket, men för Gud
är de värdefulla, och de är viktiga för
familjen och för församlingen också.
KOLLEKTSÅNG: SvPs 791/Ps&S 697
”Du vet väl om att du är värdefull”
Download