Kommunal stämmer Uppsala kommun för etnisk

Kommunal stämmer Uppsala kommun för etnisk diskriminering
Sex medlemmar i Kommunal har blivit utsatta för etnisk diskriminering och trakasserier av sin
arbetsgivare, Uppsala kommun. Medlemmarna är även medlemmar i Knutby Filadelfiaförsamling.
I januari 2004 inträffade en tragisk händelse med dödlig utgång inom församlingen. Händelsen och
dess rättsliga efterspel har fått en stor massmedial uppmärksamhet.
Kommunals medlemmar har varit anställda som elevassistenter och lokalvårdare på Knutbyskolan
inom Uppsala kommun.
Kommunal har i ansökan om stämning till Arbetsdomstolen bland annat gjort gällande att kommunen
ändrat medlemmarnas arbetsrutiner på så sätt att församlingsmedlemmar inte fick arbeta tillsammans,
att de inte längre fick arbeta ensamma med barnen vid skolan och att de har fråntagits möjligheten att
delta i verksamhetsplaneringen på det sätt som de gjort tidigare.
Kommunal har även gjort gällande att kommunen har givit andra arbetstagare instruktioner att ändra i
medlemmarnas arbetsschema.
Enligt Kommunals uppfattning har kommunen dessutom givit ut ett veckobrev till samtliga
vårdnadshavare på skolan där den uttryckt oro över att den lokala pingstförsamlingens värderingar
och värdegrunder på något sätt kommer fram i skolans verksamhet. Kommunen har uppgivit att det
inte går att lita på församllingsmedlemmar och att de inte har samma värdegrund som skolan.
Kommunals medlemmar har informerat grundskolechefen att de upplevde sig som trakasserade av
arbetsledningen för att de var medlemmar i församlingen. Kommunen har enligt Kommunals
uppfattning inte agerat för att komma tillrätta med problemet.
Enligt Kommunal innebär kommunens agerande ett brott mot lagen om åtgärder mot diskriminering i
arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och förbundet har därför
yrkat att vardera medlemmen skall få ett allmänt skadestånd på 150 000 kr.
Källa: www.fackjuridik.com/Senaste-nytt-2006-01/A-ratt/kommunal-uppsala-kommun.htm