Wieslab Remiss — Neurologi

advertisement
Wieslab Remiss — Neurologi
Skickas med vanlig post till
Besöksadress (tex vid bud)
Wieslab AB, Box 50117, 202 11 Malmö
Lundavägen 151, 212 24 Malmö
Kontakt
Beställare / Adress för svarsrapport
Patientdata
T +46 (0)40 - 53 76 60
[email protected] F +46 (0)40 - 43 28 90
Provtagningsdatum
Betalningsansvarig / Adress för faktura / Referensnummer / Kostnadställe
Provmaterial
Serum
Liquor
EDTA helblod
Provtagningsföreskrift
Alla prover för autoantikroppsanalyser i serum tas i rör utan tillsats eller gelrör.
3 ml serum (7 ml helblod) räcker till ca 15 analyser. För likvoranalyser vid lumbalpunktion
liksom vid ev. efterföljande centrifugeringar används provrör av polypropen. 3 ml likvor räcker
till ca 10 autoantikroppsanalyser och det används ca 0,5 ml likvor för varje biomarkör.
Till genetisk HLA analys används 2,5 ml EDTA helblod.
Remitterande läkare
Telefon:
Frågeställning / Anamnes / Analysönskemål
Titerkurva/Historiska resultat för patienten önskas.
Likvor till biomarkörer ska portioneras och skickas fryst. Prover till autoantikroppsanalyser
och HLA bestämning kan skickas vid rumstemperatur.
För analyser inskickade på denna remiss bekräftar inskickandet att patienten (alt vårdnadshavare/närstående) har fått information om - och samtycker till - att provet och tillhörande
personuppgifter sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.
Nej, patienten samtycker inte till att provet sparas för vård och behandling och
därmed förenlig verksamhet. Nej-talong bifogas.
Patienten är vid provtillfället oförmögen att lämna samtycke.
Blankett för speciellt informerat samtycke krävs för genetisk HLA analys.
På baksidan väljer ni separata analyser
Sätt kryss för önskat analyspaket
Akut analyser
Misstanke om akut limbisk encefalit
556 Antikroppar mot AMPAR 1, AMPAR 2, CASPR2, GABA B R, LGI-1, NMDA receptor
Misstanke om akuta paraneoplastiska syndrom
Oklar neuropati / Guillain-Barré
534 Antikroppar mot Gangliosider (GM1, asialoGM1,GM2, GD1a, GD1b och GQ1b IgG/IgM),
MAG, Sulfatid IgM
Analyseras i serum och likvor. Serum rekommenderas i första hand, likvor kan
användas vid uppföljning om serum ger negativt resultat.
557 Antikroppar mot Amphiphysin, CV2/CRMP5, Hu, Ma, Ri, Yo, GAD
Analyseras i serum och likvor. Serum rekommenderas i första hand, likvor kan
användas vid uppföljning om serum ger negativt resultat. Anti-NMDA
receptor kan vid sällsynta fall enbart detekteras i likvor.
Analyserna utförs nästkommande vardag efter provets ankomst till laboratoriet.
Om provet ankommer senast kl 10.00 en vardag utförs provet samma dag.
Telefonnummer om muntligt svar önskas:
Paraneoplastiska neuronala syndrom
560 Antikroppar mot Amphiphysin, CV2/CRMP5, Hu, Ma, Ri, Yo, GAD, AMPAR 1,
AMPAR 2, CASPR2, GABA B R, LGI-1, NMDA receptor, VGKC
Analyseras i serum och likvor. Serum rekommenderas i första hand, likvor kan
användas vid uppföljning om serum ger negativt resultat. Anti-NMDA receptor
antikroppar kan vid sällsynta fall enbart detekteras i likvor.
561
Alzheimers sjukdom biomarkörer
567 Tau, Fosfo-Tau, Beta-Amyloid
Analyseras endast i likvor. Skickas fryst fördelat på 3 polypropylenrör
med minimum 0.5 ml i varje rör.
CNS-Parenkymskademarkörer/ALS/
566 Anoxisk hjärnskada sen effekt/Guillan-Barré syndrome
562
Limbisk encefalit
Antikroppar mot Amphiphysin, CV2/CRMP5, Hu, Ma, Ri, Yo, GAD, AMPAR 1,
AMPAR 2, CASPR2, GABA B R, LGI-1, NMDA receptor, VGKC
Analyseras i serum och likvor. Serum rekommenderas i första hand, likvor kan
användas vid uppföljning om serum ger negativt resultat. Anti-NMDA
receptor antikroppar kan vid sällsynta fall enbart detekteras i likvor.
Utökad analys för neuronala antikroppar
(Paraneoplastiska syndrom och libisk encefalit)
Antikroppar mot ANNA 3, Glycine receptor, PCA 2, SOX 1, VGCC, ZIC 4, Tr
Analyseras i serum och likvor. Serum rekommenderas i första hand, likvor kan
användas vid uppföljning om serum ger negativt resultat. Vissa antikroppar
kan vid mycket sällsynta fall endast detekteras i serum.
Neurofilament light protein, GFAp, Tau
Paraneoplastisk retinopati syndrom (MAR, CAR)
Lambert Eaton myasthenic syndrom (LEMS)
563 Antikroppar mot Acethylcholine receptor, Amphiphysin 1, GAD, Hu, Ri, SOX 1, VGCC.
Analyseras i serum och likvor. Serum rekommenderas i första hand, likvor kan
användas vid uppföljning om serum ger negativt resultat. Vissa antikroppar
kan vid mycket sällsynta fall endast detekteras i serum.
569 Antikroppar mot Alfa-Enolase, Recoverin
Analyseras endast i serum.
564
CaM Kinase II aktivering samt antikroppar mot Dopaminreceptor (D1, D2),
lyso-GM1, beta-Tubulin
Analyserna finns endast som paket och analyseras endast i serum.
Multipel Skleros biomarkörer
559 Neurofilament light protein, CXCL13
Analyseras endast i likvor. Skickas fryst fördelat på 2 polypropylenrör
med minimum 0.5 ml i varje rör.
Multipel Skleros / Neuromyelitis Optica antikroppar
565 Antikroppar mot Aquaporin 4, MOG
Analyseras i serum och likvor. Serum rekommenderas i första hand, likvor kan
användas vid uppföljning om serum ger negativt resultat. Anti-aquaporin 4
antikroppar kan vid sällsynta fall enbart detekteras i likvor.
551
552
Narkolepsi Blankett för speciellt informerat samtycke krävs för genetisk HLA analys.
558 Orexin/Hypekretin nivå (likvor), HLA-DQB1*0602 (2,5 ml EDTA helblod),
och antikroppar mot Trib2 (serum)
Observera att tre olika provmaterial ska skickas. Blankett för speciellt informerat
samtycker krävs för genetisk HLA analys och kan laddas ner från Wieslabs hemsida
under sidan för remisser.
® Wieslab AB Juli 2014 W-003-SE05
Polymyosit/Dermamyosit och andra autoimmuna myositer
ANA screen, ENA screen (nRNP/Sm, Sm, SS-A/Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1),
Antikroppar mot PL-7, PL-12, EJ, PM/Scl, Mi-2, SRP
Analyseras endast i serum.
Utökad analys för autoimmun myosit och
skerodermi överlappsyndrom
Antikroppar mot OJ, KS, KU, Tryptophanyl-tRNA-Synthatase, RNA polymeras I,II,II
Analyseras endast i serum.
Myastenia gravis
543 Antikroppar mot tvärstrimmig muskel, acetylcholinreceptor. Positiv anti-AChR
kompletteras med anti-Titin. Negativ anti-AChR kompletteras med anti-MuSK.
Analyseras endast i serum.
Pediatriska autoimmuna neuropsykiska syndrom
(PANS eller PANDAS)
568
Stiff person syndrom/PERM
Antikroppar mot Amphiphysin 1, GAD, glycinereceptor
Analyseras i serum och likvor. Serum rekommenderas i första hand, likvor kan
användas vid uppföljning om serum ger negativt resultat.
Var god vänd
Wieslab Remiss — Neurologi
Sätt kryss för separata analyser
AUTO-ANTIKROPPAR
Serum rekommenderas i första hand för autoantikroppsanalyser, likvor kan användas
vid uppföljning om serum ger negativt resultat.
Autoimmun encephalit/Paraneoplastiska neurologiska syndrom
772
774
730
874
835
870
877
089
838
220
845
831
833
790
875
761
760
740
750
839
737
965
742
AMPA receptor 1 (GluR2)
AMPA receptor 2 (GluR1)
Amphiphysin
ANNA-3
CASPR2
CV2/CRMP-5
GABA-B-R
GAD (GAD-65, Glutamic Acid Decarboxylase)
Glycinreceptor (GlyR)
Hu (ANNA-1)
Kalciumkanalkomplex (VGCC)
Kaliumkanalskomplex (VGKC)
LGl-1
Ma (Ma-1, Ma-2/Ta)
NMDA receptor
Purkinjeceller - PCA-2
Purkinjeceller - Tr
Purkinjeceller - Yo
Ri (Nova 1, ANNA-2)
Ryanodinreceptor (endast serum)
SOX1 (anti-glia nuclear antibody) (endast serum)
Titin
Zic4
Autoimmuna myositer
020
024
700
481
482
440
483
480
490
710
450
430
484
ANA screen
ENA screen (nRNP/Sm, Sm, SS-A/Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1),
EJ (Glycyl-tRNA-Synthatase)
KS (Asparaginyl-tRNA-Synthatase)
KU
Mi-2
OJ (Isoleucyl-tRNA-Synthatase)
PL-7 (Threonyl-tRNA-Synthatase)
PL-12 (Alanyl-tRNA-Synthatase)
PM/Scl (p100)
RNA polymeras I, II III
SRP (signal recognition peptide)
Tryptophanyl-tRNA-Synthatase
NEURO-MARKÖRPROTEINER
Narkolepsi
970
Trib2 (endast serum)
Neuropatier
546
093
355
Gangliosider (IgG+IgM): GM1, asialoGM1,GM2, GD1a, GD1b och GQ1b
Myelinassocierat glykoprotein (MAG)
Sulfatid IgM
Multipel Skleros / Neuromyelitis Optica
873
880
884
Aquaporin 1 (endast serum)
Aquaporin 4
Myelin oligodendrocyt glykoprotein (MOG)
Myastenia Gravis och andra myastena syndrom
079
959
845
958
960
839
085
Acethylcholinreceptor (endast serum)
Positiv anti-AChR kompletteras med anti-Titin
Negativ anti-AChR kompletteras med anti-MuSK
Ganglionär acetylcholinreceptor (endast serum)
Kalciumkanalkomplex (VGCC)
Lrp4 (endast serum)
MuSK (endast serum)
Ryanodinreceptor (endast serum)
Tvärstrimmig muskel (endast serum)
Paraneoplastisk retinopati syndrom
837
736
alfa-Enolase
Recoverin
Stiff Person/PERM
730
089
838
Amphiphysin 1
GAD (GAD-65, Glutamic Acid Decarboxylase)
Glycinreceptor (GlyR)
GENETISKA ANALYSER
Blankett för informerat samtycke krävs.
291
992
988
991
993
989
994
995
990
HLA-DQB1*0602 vid narkolepsi (2,5 ml EDTA helblod)
beta-Amyloid
CXCL13
Fosfo-Tau
Gliafibrillärt protein (GFAp)
Hypokretin/Orexin
Neurofilament light protein (NFL)
S-100 (CsV)
Tau
Information om analyser och provtagningsanvisningar finns på www.wieslab.se
Senast uppdaterade remisser finns att ladda ner på hemsidan. För analyser relaterade till neurologidiagnostik skall separat remiss användas.
Beställningar
Skicka oss:
........ st remisser : ........ Autoimmundiagnostik ........ Neurologimarkörer ........ Cancermarkörer ........ Biologiska läkemedel
........ st Metodhandbok ........ st Analysguide
® Wieslab AB Juli 2014 W-003-SE05
www.wieslab.se
Download