Provtagningsanvisning anti-TSH receptor, antikroppar mot TSH

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-72895
Fastställandedatum: 2017-01-16
Revisionsnr: 6
Giltigt t.o.m.: 2018-01-16
Upprättare: Alice A Fröjdh
1(2)
Fastställare: Lars Hansson
Provtagningsanvisning anti-TSH receptor,
antikroppar mot TSH receptor i serum
Remiss
Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län
eller pappersremiss REMISS 1 Gävleborg
Provtagning
5 mL, gul propp med separationsgel
Kan tas kapillärt
Minsta blodmängd 0,5 mL (200 µL serum)
Förvaring/Transport
Centrifugera provet inom
4 timmar från provtagning
Centrifugerat prov hållbart 8 timmar i rumstemperatur
3 dagar i kyl
1 månad i frys
Frys provet om längre förvaring
Frysta prover skickas fryst
Indikation
Påvisande resp uteslutande av autoimmun hyperthyreos
och differentialdiagnos gentemot toxiskt autonomt
adenom
Behandlingskontroll av patienter med Graves sjukdom
Analyserande
laboratorium
Referensintervall
Enheten för Klinisk Kemi Gävle
Svarstid
Helgfri måndag - fredag
Ackreditering
Ja
Tilläggsundersökning
I undantagsfall
< 1,8 IE/L
Ingen köns- eller åldersskillnad känd
Patientinformation
Biobanksprov
Nej
Kommentarer/Övrig
upplysning
Se PM Antikroppar mot TSH receptor
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Provtagningsanvisning
2(2)
Dokumentnamn: Provtagningsanvisning anti-TSH receptor, antikroppar mot TSH receptor i serum
Dokument ID: 02-72895
Giltigt t.o.m.: 2018-01-16
Revisionsnr: 6
Medicinsk bakgrund
Hyperthyroidism vid Mb Basedow (autoimmun
hyperthyroidism) orsakas av autoantikroppar riktade
mot TSH-receptorn och mätning av dessa TSH receptor
antikroppar (TRAK) är användbart vid diagnostik och
uppföljning av autoimmun hyperthyroidism.
I det övervägande antalet fall har TSH receptor
antikropparna TSH effekt, men står inte under någon
negativ feedbackkontroll och den ohämmade
thyroideastimuleringen leder således till klinisk
thyrotoxikos.
Indikationerna för ATSHR kan bland annat vara
diagnostik, alternativt uteslutande, av autoimmun
hyperthyroidism och differentialdiagnostik gentemot
toxisk nodulär struma.
Behandlingsuppföljning och som tidig markör för relaps
av thyreotoxicosen.
ATSHR nivåer förväntas minska under och efter
effektiv thyreostatikaterapi
ATSHR mätning under sista graviditetstrimestern.
ATSHR är av IgG typ, passerar således placenta och
kan ge neonatal thyroideasjukdom.
ATSHR-analys kan vara viktigt för gravida med
anamnes på thyroideasjukdom
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards