bio_2_instuduppg_kap_2_cell_till_individ

advertisement
Bio 2
Instuderingsuppgifter kap 2 ”från cell till individ” sid 46-68
0. Fyll i de tomma raderna nedan:
Kroppen är uppbyggd av celler som utvecklats från en enda cell, en ________________________.
Massor av celldelningar äger rum efter befruktningen och dessutom måste cellerna kunna
________________________, d.v.s. utvecklas till alla de celltyper som bygger upp kroppen. Celler av
en viss typ som sitter ihop med varandra bildar en ______________________. Exempel är nervceller
som bildar _____________________ och epitelceller som bildar _____________________ . Olika
typer av vävnader bygger sedan tillsammans upp ______________ .
1. Var finner man glatt muskelvävnad respektive tvärstrimmig muskelvävnad? Vad skiljer dessa
båda typer av muskelvävnad åt? Vilken typ av muskelvävnad är hjärtat uppbyggt av och hur
kontrolleras den?
2. Vad är epitel och vad består det av? Var finner man epitel? Ge exempel. Vad är endotel?
3. Ge exempel på funktioner hos stödjevävnad och hur är den uppbyggd?
4. Olika organ är uppbyggda av olika typer av vävnader. Beskriv hur en artär är uppbyggd av
olika vävnader och försök koppla uppbyggnaden till dess funktion
Celler som samarbetar
5.
6.
7.
8.
Förklara termen celldifferentiering och ge något exempel.
Ge några exempel på vad kemiska signaler kan användas till i en organism.
Det kemiska kommunikationssystemet kan delas in i fyra olika grupper.
Komplettera tabellen nedan så får du en sammanfattning av de olika kommunikationssätten.
Beskrivning av
kommunikationssättet
Exempel
Kortväga kommunikation via
kontakt
Kortväga kommunikation via
signalmolekyler
Långväga kommunikation via
nervceller
Långväga kommunikation via
hormoner
9. Receptorer kan antingen sitta på cellytan eller vara intracellulära (inuti cellen). Vad krävs av
signalämnet för att kunna nå en intracellulär receptor?
10. Ge exempel på ett signalämne som fäster i en receptor utanpå cellen och ett signalämne som
fäster på en receptor inuti cellen.
Hur förs signalen vidare? Beskriv mkt kortfattat hur signalerna förs vidare genom att svara på
följande:
a) Hur fungerar en jonkanalkopplad receptor (översiktligt)? Ge exempel.
b) Hur fungerar en enzymkopplad receptor (översiktligt) ? Ge exempel.
11. Förklara hur samma stimuli kan ge helt olika svar i olika celler.
Cellspecialisering
12.
13.
14.
15.
Hur kan ett enda befruktat ägg ge upphov till en mängd olika celltyper?
Vilken modellorganism är välstuderad och används flitigt i studier rörande cellspecialisering?
Vad är en stamcell?
Vilka användningsområden ser forskare för stamceller?
Cellens död
16. Förklara begreppet apoptos – programmerad celldöd
17. Varför går celler i apoptos?
Download