FSA Jesus - När tiden var inne

advertisement
1 Mos 1:1-5
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och
mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade:
"Varde ljus!" Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde
ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och
det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.
Gud är skaparen av allt, han är skaparen av dag och natt och det som ger oss
tiden. Gud har makt över tiden, för han har själv skapat den.
”Julevangeliet” (Luk 2:1-14) som är berättelsen om Maria och Josef.
En berättelse som jag hört sedan jag var liten när pappa läste det varje jul.
Efter det böjde vi alla i familjen knä och pappa bad för oss. Vi som var tre
pojkar hade svårt att koncentrera oss och det blev lätt fnissigt och så när det
skulle vara lite allvar, vi var ju dessutom pirriga inför julklappsutdelningen. Men
nu som vuxen är jag tacksam för det där.
Det är en berättelse som etsat sig fast och jag tror att många även ickekristna
kan den i stora drag utantill. Idag är det en berättelse som vi kanske ser mindre
och mindre av i skolor och i offentliga sammanhang.
Det är en helt unik berättelse om Maria och Josef som utspelar sig i en alldeles
specifik tid för ett alldeles specifikt par, tid och människor utsett av Gud. För
Gud är ingenting en slump och han har hela världen i sin hand.
Luk 1:30-38
Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos
Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet
Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge
honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt,
och hans rike ska aldrig ta slut." Då sade Maria till ängeln: "Hur ska detta
ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige
Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska
barnet som föds kallas heligt och Guds Son. Och din släkting Elisabet är också
havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i
sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud ." Maria sade: "Jag är
Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln
lämnade henne.
Gud väljer vem och när, just dessa rader som blivit till en lögn för så många
världen över . Att Maria skulle vara en ”gudom”, nej det är Herren som väljer
och som det står, för Gud är ingenting omöjligt. Maria är ingen vi kan prata
med eller be till, då förminskar vi skaparen vår far i himlen, han som är
grunden för allt. Maria säger om sig själv att hon är en tjänarinna och det är
hon i allra högsta grad, men fortfarande utvald av Gud. Det är SÅ viktigt att inte
ändra på den ordningen!
Luk 2:1-2
Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att
hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och
den hölls när Quirinius styrde i Syrien.
Tider kommer och går, men vid just denna tid hade det skett som skulle ske för
att Gud skulle sända sin son ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin
enfödde son”. Gud hade låtit saker falla på plats, det väldiga Romarriket hade
uppförts och tagit över den del av världen som var i fokus för Guds plan, därför
ingick också Israel och Judéen i Romarrikets ockupation och detta var den
första skattskrivningen, men det var ingen tillfällighet att det var just då därför
att för Gud finns inga tillfälligheter.
Människor väntade på Messias, en konung sänd av Gud. Gud hade ju genom
profeterna lovat dem en efterträdare lik den David som liksom var deras forne
konung med makt och vishet smord av Herren. När skulle han, den näste
smorde komma och befria dem från det romerska imperiets klor?
Ungefär två tusen år tidigare hade Abraham visat sin trohet till Gud genom att
han var beredd att offra sin son Isak och på just denna plats stod nu kung
Herodes den stores tempel och det var inte han som skulle befria judarna från
ockuperande romare.
Jes 9:6-7 (ca 600 f.Kr)
Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar
herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader,
Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron
och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och
rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra
detta.
Nu skulle det alltså ske, tiden var inne och att det under skedde som skedde att
Maria som inte varit i umgänge med en man blev gravid var ingen slump. Nej
för har Gud HERREN sagt något så blir det så!
Jes 7:14
Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och
föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.
Gud valde en liten ort Nasaret, ingen trodde att Messias skulle komma från
denna lilla plats. Man väntade på en kung med styrka och makt att besegra
både romare och andra genom tiderna folk som varit motståndare till judarna.
Ett folk som hela tiden kämpar för sin existens mot Djävulens pilar blir också
ett längtande folk. De väntade på en ny David med styrka och makt, men
istället väljer Gud en enkel kvinna och en enkel man till föräldrar. Han såg inte
till jordisk rikedom, utan höll sitt löfte att det var i Davids stam han skulle
komma och även i Juda stam.
1 Mos 49:8-12
Juda, dig skall dina bröder prisa. Din hand skall vara på dina fienders
nacke, din fars söner skall buga sig för dig. Ett ungt lejon är Juda. Från rivet
byte har du rest dig, min son. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett
lejon, som en lejoninna - vem får honom att resa sig? Spiran skall inte vika
från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör
kommer och folken blir honom lydiga. Han binder sin ungåsna vid
vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin, sin
mantel i druvors blod. Hans ögon är dunkla av vin, hans tänder vita av mjölk.
Det är Gud som ser till kungar och regenter, han styr dem som han vill och när
romarna tagit över en stor del av världen så var det ingen slump att Maria var
höggravid just då. Att födseln skulle ske i allra största avskildhet med bara
några få vittnen var förutbestämt av Gud. Det var ett under att Gud förde dem
till Betlehem, Davids hemstad. De hade ju ingen anledning att fara dit annars,
utan de tvingades dit p.g.a. skattskrivningen. Vi behöver förstå mer hur Gud
är? Han är mäktig, han har allt i sin hand och styr världens skeenden utefter sitt
ord, hans löften består från evighet till evighet. Att det handlar om just
Betlehem hade ju profeten Mika sagt 700 år tidigare, alltså 700 år! Gud
glömmer inte bort vad han sagt.
Mika 5:2
Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall
det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före
tiden, från evighetens dagar.
Här i Mika kan man förstå att denne som skulle födas var något märkligt
speciellt vars ursprung är före tiden, tiden som skapades av Gud i begynnelsen.
Jesus föds och läggs i en krubba som antagligen är ett slags tråg som man hade
djurfoder i. Jesus, han som själv är Gud lät sig inte födas på sidenlakan i ett
slott, nej Gud väljer det oansenliga, de oansenliga städerna Nasaret och
Betlehem och dessutom en krubba. Han som legat i sin moders mage sittandes
på en åsna alla dessa timmar, men det var inte vem som helst som föddes där.
Det var Jesus, han som säger om sig själv ”Jag är” - ”Jahve”. Samma Jahve som
möter Mose när han får kallelsen och frågar vem han ska säga att han mött.
”-Vem ska jag hälsa ifrån när jag säger åt mitt folk att vi ska befrias från
Egyptens slaveri?” Då säger Gud, ”-Du ska hälsa från Jahve” alltså ”Jag är”. Jag
är har sagt att du ska leda dem ut i frihet och nu hade alltså ”Jag är” själv blivit
en av oss, Gud lät sig bli människa i en tid som varit honom känd från
begynnelsen. Han som var före allt fanns, var nu född genom ett under. Det
fanns inget som varken Maria eller Josef var inblandade i, i själva skapandet av
Jesus utan allt skedde genom den helige Ande. Maria är ingen gudom, utan var
utvald av Gud som den kvinna som skulle föda honom själv just p.g.a. sitt ords
löften. Det hade nämligen gått 14 släktled från Abraham till David, 14 släktled
från David till fångenskapen i Babylon och 14 släktled från Babylon till Kristus,
så att Josef skulle bli far var ingen slump.
Himlen hade sänt sin son och Gud lät människor få veta det på olika sätt. Bl.a.
visade sig änglar för några herdar, tänk vilken syn för dem med en ängel som
lyser av Herrens härlighet mitt framför dem. Ängeln blygs inte med sanningen
Luk 2:11
I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren.
Och här börjar nu en process i andevärlden och denna världens härskare med
sina demoner vaknar till liv, de blir ju fruktansvärt rädda för de vet att Gud är
så mycket större och Djävulen gav Herodes tankar när han bad de vise männen
att leta reda på den Messias han hört skulle födas i Betlehem.
Matt 2:8
Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: "Gå och sök noga efter
barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma
och tillbe det.”
Men Gud som känner allas tankar talade i drömmar både till de vise männen
och Josef så de kunde fly undan Herodes onda tilltag. Herodes blev rädd, alltså
Djävulen blev skrämd, det var ju Djävulens största fiende som fötts och nu
använde han människor att försöka döda Jesus, men Gud hade andra tankar
och hans ord skulle inte gå om intet utan den som kommit för att befria så väl
Israel som dig och mig, han skulle få växa till en vuxen man och göra det
uppdrag han kommit för att göra.
Jesus Kristus är den befriare han utger sig för att vara genom sitt heliga ord och
när du och jag fallit i synd och dragits ner i dyn så är det Jesus som gång efter
annan befriar oss.
För en liten tid sedan hade jag en kamp, en andlig strid som gjorde mig svag
och nedstämd. Jag kunde riktigt känna hur pilarna från Satan trängde sig allt
djupare in i mitt sinne och jag föll också i synd. Detta pågick i ett par tre veckor,
men så var jag på en lite större bönesamling en kväll och där mötte HERREN
mig. Jag verkligen kände hur Herren befriade mig och allt det jag känt så tungt
inombords tog han bort. All min syndanöd, all min svaghet och självförakt
sköljdes bort. Jag fick också detta Bibelord två gånger under denna tid vid två
olika tillfällen av två olika talare som inte kände till min situation
Heb 4:14-16
När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus,
Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en
överstepräst
som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit
frestad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till
nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
Jesus Kristus föddes för att vi skulle få komma till honom, vi får vara hans barn
som får lägga allt intill hans kors. Guds löfte som hans profet Jesaja burit fram
sexhundra år tidigare stod fast ”..han som bar de mångas synd och trädde in i
överträdarnas ställe.”
Gud älskar dig. Han gav sig själv i den tid han utsett och han kommer att
komma på den tid han utsett. Vi vet inget om morgondagen. 5 november
(2015) hörde jag på en ekonomisk förvaltare och strateg tala för välbärgade
människor om hur han kunde hjälpa dem förvalta deras pengar, så visade han
ett diagram. Ett diagram över de senaste tjugo årens ekonomiska skeenden på
den ekonomiska världsmarknaden. Jag förstod hur snabbt allt kan gå och vilka
yttre ting som fort kan påverka ekonomin.
Det var kurvor som gick upp, men så hände olika år saker som påverkade
världsekonomin för vinst eller förlust och det var inte banktjänstemännen eller
olika presidenter som påverkat det. Nej det var sådana saker som 11
september-attacken, det var orkaner, jordbävningar och översvämningar som
hämmade ekonomin och då insåg jag hur Gud kan låta det ske när som helst.
Ekonomen tog ett alldeles färskt exempel och det var Volkswagen, bland de
allra största varumärken i världen som var upphöjt till skyarna hade på bara
några dagar sjunkit i världens ögon. Nu kommer säkert VW inte gå i graven,
men vi måste förstå hur fort saker kan ske. Igår 14 november (2015) nåddes
hela världen av nyheten med terrordåden i Paris. Mörkret faller över världen
och världsledare står handfallna. Vår statsminister Stefan Löfvén uttalade sig
på ett sätt som jag tror är sällsynt bland ledare, han sa att ”Vi lever i en svår
tid” och det har han verkligen rätt i, men så sa han att de som är rädda kunde
lita på honom och Sverige. Jag tror inte att det är på Stefan Löfven man kan
tänka på när man ska somna på natten, nej det finns en annan. En kung som
regerar över presidenter och regenter, ett slaktat lamm.
Det rikaste du har är barnet i krubban, det lilla spädbarnet som fick kungen att
begå barnamord av rädsla att bli ifråntagen makten, det var en andlig strid som
yttrade sig bland människor. Samma andefurste är verksam nu för denna tid är
snart slut, en ny tid är i antågande. Jesus Kristus rike när han skall koma och
sätta sig i Jerusalem och regera, den dag som Gud bestämt och han låter det
ske innan som ska ske, vi kan bara låta hans ljus bo i oss och lita på hans ord.
Och redan nu är Jesus Kristus verksam, han sover inte, nej när du känner
syndens påträngande begär då ska du inte låta fienden trycka ner dig, det
föddes en befriare och han dog och uppstod för dig och en dag, Ja en dag
vilken jag tror kommer snart skall han komma för att hämta hem sin skara
trogna efterföljare.
Apg 3:19…
Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av
nytt liv kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd
för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då
allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina
heliga profeters mun. Mose har sagt: En profet lik mig ska Herren er Gud låta
uppstå åt er, bland era bröder. Honom ska ni lyssna till i allt vad han säger
er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Alla
profeterna, de som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat
dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud
slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma ska alla folk på
jorden bli välsignade. Det var först och främst för er som Gud lät sin tjänare
uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och
en bort från sina onda gärningar."

Download