partners - snabbstart psi hantering

advertisement
1(2)
Partneranvisning v 170401
PARTNERS - SNABBSTART PSI HANTERING
Webbläsare: Internet Explorer 8‐11, Firefox 10‐, Google Chrome, Safari.
OBS! från 2014 syns inte nya produkter i SRA Produktförteckningen förrän PSI‐data har
registrerats, kontakta: [email protected], +46 704 66 05 24.
Gå till www.srakod.se, och Registerara ett nytt konto. Avvakta ditt bekräftelsemail och logga
sen in. Nytt lösenord fås genom klick på Glömt lösen.
Kontrollera/ändra dina kontaktuppgifter genom Profil.
Vill du bara hämta PSI eller läsa dem på andra språk än svenska går du till www.psiguiden.se.
PSI och PSI+
Gå till PSI och PSI+ i mitten av skärmbilden. Gör egna urval efter PSI‐status genom att bocka
för önskade. Redigering ej påbörjad ger ex. produkter där registrering av produktdata inte
påbörjats.
Klicka på Uppdatera för att visa urval av bockade val.
Obs! Siffrorna inom parentes visar totalt antal produkter oberoende av sortering eller
selektering.
Alla produkter (maskiner) inom PSI‐mallar listas till höger om valda urval. PSI+ finns endast för
produkter med särskilda föreskrifter i arbetsmiljöregelverket (AFS). Produktlistan kan:
• sorteras efter rubrikerna Maskin/Fabrikat, Typ, Status eller SRA-kod.
• selekteras med valfri text i Maskin/Fabrikat eller kod i SRA-kod.
Klicka på Granska/Editera på aktuell produktrad för vald PSI eller PSI+. Formuläret för
inmatning av produktdata är indelad i tre delar: Kommentarsfält, Inmatning och
Information/Status. Växla produkt genom att scrolla/välj bland alla företagets PSI‐produkter
oavsett PSI‐status, i det nedre vänstra fältet.
Information/Status
Kontrollera att
• produktnamn, SRA‐kod och mallnamn överensstämmer
• produktens manual innehåller aktuell version av maskindirektiv, EG‐försäkran, CE‐
märkning och aktuella standarder för vibrations/bullervärden
• vibrationsvärden är enligt 3D, att bullervärden finns för både ljudtryck och ljudeffekt
• Skriv avvikelser i Kommentarsfältet (uppe till vänster).
Ladda upp manual i PDF‐format. Om det även står Hittas här är manualen sedan tidigare
uppladdad. Om manualen endast är länkad till ditt företags hemsida måste den laddas upp till
Produktförteckningen. Obs! att en ny uppladdning alltid läser över den tidigare filen.
Välj den version av Maskindirektivet som framgår av uppladdad manual.
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Box 22307, SE-104 22 Stockholm
Klara Norra Kyrkogata 31
vxl +46 400 268 90
[email protected]
www.swedishrental.se
Servicebolag:
Organisationsnr
Bankgiro
Swedish Rental
Service AB
01-556519-6283
400-1731
2(2)
Om ljudtrycket är mindre än 80 db(A), eller inte relevant för produkten, bocka för Ljudtryck
<80 db(A).
Ekvivalent vibrationsvärde i 1D ska normalt dubbleras för att motsvara 3D. Om aktuellt bocka
för 3D-värdet <2,5 m/s2. för helkroppsvibrationerna på en åkbar maskin <0,5 m/s2.
OBS! Den ifyllda PSI informationen ska vara exakt det som står i den uppladdade manualen.
Om någon uppgift tas från ett produktblad måste det anges i Skriv en kommentar. Om alla
uppgifterna tas från ett produktblad bocka Maskindirektiv: Ej enligt MD:
Ex: Manual saknar vibrationsvärden. Data för inmatning i PSI tagna ur produktkatalog från
1997. Vibrationsvärde 1D i katalogen, 3 m/s2 dubbleras till 6 m/s2 för att motsvara 3D.
Inmatning
Ladda upp bild, format JPEG (JPG), PNG, GIF och BMP. En ren produktbild utan personer och
bakgrund. Saknas en sådan bild bockas Bild saknas.
Fyll i alla markerade fält. Dessa är försedda med en hjälptext för vad som ska stå i fältet,
hjälptexten visas med markören över fältet. Läs hjälptexten, fyll i rätt uppgifter.
Det finns ett antal fördefinierade texter för Stopp/Nödstopp, Skyddsfunktioner,
Användningsområde, Start och Drift eller Drivmedel. Välj dessa texter i första hand, vid behov
skriv in en ny text. Saknade uppgifter kan markera med ett streck ”–” förutom i
Användningsområde, Start och Stopp/Nödstopp som alltid ska fyllas i.
Granska dokumentet genom Printvy och spara genom Ladda ner/Download PDF. Återgå till
inmatning genom att stänga fliken. Skriv ner alla avvikelser i Kommentarsfältet och klicka
sedan på Skicka.
Ifyllda uppgifter sparas genom Spara och dessa ges då status Partnerredigering pågår. När
samtliga fält är ifyllda och sparade kan PSI‐dokument Skickas till granskning.
De produkter som skickats till/från granskning, listas genom att bocka Partnerredigering
pågår eller Partnerredigering klar, i startbilden för PSI‐hanteringen. Produkter som saknar
information eller har fel modellnamn, kan ges status Parkerad av granskaren.
Granskning klar innebär att PSI‐dokumentet är färdigt att publiceras. Det kompletteras
automatiskt med en disclaimer (med olika text beroende på om bruksanvisningen är i enlighet
med Maskindirektivt, och uthyrarens kontaktuppgifter.
Vid ändring eller uppladdning ny manual, kontrollera alla uppgifter och Skicka till granskning.
Media
Ytterligare produktinformation ex. utökad produktinformation, en separat CE‐deklaration eller
en instruktionsfilm laddas upp genom Produktförteckningen. Sök upp aktuell produkt, klicka
på Redigera, gå till Produktmedia och skriv in Namn, leta upp filen/filmen genom din dator
och klicka på Ladda upp produktmedia och ange Mediatyp. Allt uppladdat material
presenteras i webb Produktöversikten för aktuell produkt.
Frågor: Vid registrering av data kontakta i första hand genom e‐post:
[email protected], +46 705 94 24 30 eller [email protected]
+46 704 66 05 24. IT-frågor: August Andrén, srakod‐[email protected] .
Download