Pressfakta Xeloda (capecitabin)

advertisement
Fakta om Xeloda (capecitabin)
Xeloda är ett cytostatikum (cellgift) i tablettform. Läkemedlet aktiveras via ett enzym i
tumörvävnad och blir huvudsakligen verksamt i tumören där effekten behövs. Detta har stor
betydelse för såväl behandlingsresultat som biverkningsprofil.
Xeloda minskar risken för återfall hos de som har opererats för tarmcancer och förlänger
överlevnad vid spridd tarmcancer. Xeloda är också godkänt för behandling av
magsäckscancer och bröstcancer.
Behandling i tablettform innebär att patienten slipper de besvär som följer med
droppbehandling. Behandlingen blir också bekvämare. Patienten kan ta sin medicin hemma,
på egen hand och få telefonråd av en sjuksköterska. Sjukhusbesöken blir därigenom färre
vilket leder till lägre behandlingskostnader. Tabletterna ska tas två gånger dagligen i två
veckor följt av en veckas uppehåll.
Minskar risken för återfall
För att minska risken för återfall i tarmcancer används ofta cytostatika (cellgift) efter
operationen. En del patienter med ändtarmscancer kan få strålbehandling inför operationen
för att minska risken för återfall. Att slippa återfall ökar chanserna till ett längre liv med god
livskvalitet.
I Sverige behandlas cirka 1 000 personer årligen med cytostatika efter operation av
tarmcancer för att minska risken för återfall.
Om tarmcancern har spridit sig till andra organ, vanligast till lever eller lungor, används ofta
en kombination av cytostatika och antikroppsmedicin (biologiskt läkemedel) för att krympa
tumörerna. I vissa fall kan tumörer som spridit sig till levern krympa så mycket att patienten
kan opereras och därmed bli helt tumörfri. Xelodas effekt som singelbehandling eller i
kombination med cellgift har visats i flera studier på patienter med spridd tarmcancer.
År 2008 godkändes Xeloda i kombination med Avastin, ett biologiskt antikroppsläkemedel.
Biverkningar
Biverkningar kan vara diarré, illamående, kräkningar, inflammation/sår i mun och strupe
samt trötthet. Det förekommer även stickningar i handflator och fotsulor, som också kan
rodna, svullna och göra ont. Håravfall och minskad mängd av vita blodkroppar ses sällan vid
behandling med Xeloda.
Download