Inbjudan frukostseminarium om psykisk ohälsa

advertisement
INBJUDAN
Frukostseminarium om psykisk ohälsa
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, bjuder in till ett frukostseminarium
som presenterar utvecklingen av psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd över tid bland
annat utifrån Folkhälsorapporten 2015. Seminariet kommer också ta upp möjligheter till
prevention.
Tid:
Torsdagen den 2 juni kl. 08.30 – 10.00
Plats:
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES.
Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18 A,
Lokal:
Sal Karolina
Program
08.30-08.45
Frukost
08.45-10.00
Trender i psykisk ohälsa på befolkningsnivå. Vilka diagnoser står för
ökningen i ungas vårdkonsumtion för psykisk ohälsa? Hur ska man tänka
preventivt?
Kyriaki Kosidou, överläkare, enheten för psykisk hälsa, CES
Målgrupp
Folkhälsostrateger, politiker, tjänstemän, chefer och vårdpersonal inom SLL, personal inom
socialtjänst och skola, samt övriga intresserade.
Anmälan
Anmäl dig senaste fredagen den 27 maj 2016 via e-post till [email protected]
Seminariet är kostnadsfritt.
Eventuella frågor besvaras av Ewa Andersson [email protected]
Varmt välkommen!
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Box 1497, 171 29 Solna
Stockholms läns landsting, SLSO
Tfn: 08-123 400 00
www.folkhalsoguiden.se
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards