För lärare inom Filosofiska fakulteten

Ansökan till kurs i engelska vid Centre of English Studies,
Oxford för lärare inom Filosofisk fakultet
Kursperiod 12-22 juni 2017
Sista dag för ansökan
9 december 2016
Jag har ej tidigare deltagit i någon kurs i engelska vid CES Oxford och ansöker härmed
till kursen som ges våren 2017.
Namn: ____________________________________________________________
Inst: _____________________ _
Födelsedatum: _____________________
Anställning: ________________________________________________________
Tel nr: _____________________
E-post: ____________________________
När och hur använder du/kommer du att använda engelska i din
undervisning? Huvudsakligen muntligt eller skriftligt? Övriga erfarenheter,
önskemål om kursinnehåll (använd gärna baksidan)
Underskrift
Ansökan tillstyrks
Institutionen står för kostnader enligt inbjudan
......................................................
.............................................................
Sökande
Avdelningschef/Ämnesansvarig
.............................................................
Prioritet nr: _____
Prefekt (motsv).
SKICKAS TILL CAROLINE KELLY
KFU, ORIGO