Terminsplanering NO åk 9 Vt 12

advertisement
Terminsplanering NO åk 9 Vt 12
Tisdag
Vecka ½ klass laboration
2
Ke
Torsdag
Fredag
Ke
Ke
Träna nationellt
prov
Ämne
Ke- Energi
3
Besök gymnasiet
Ke
4
Lab brandsläckning
9A -Fy
9B - Bi
Ke - Prov
Helklass
9A -Fy
9B - Bi
9A -Fy
9B - Bi
9A -Fy
9B - Bi
9A -Fy
9B - Bi
Energidebatt tills.
med svenskan
9A -Fy
9B - Bi
Förberedelse
debatten görs på
svenskan
9A- Tk+ fy
elektronik
9B – Fy arbete och
effekt
5
6
9A Fy- Arbete,
effekt
9B Bi –Hjärnan+
nervsystemet
7
Sportlov
8
9A Halvklass
Uppstart Tk
9B Helklass
Uppstart Fy
9A Tk
9B Fy
9A Tk
9B Fy
Prov
9A – Fy
9B- Bi
9A Tk
9B Fy
9A Tk
9B Fy
9A Tk
9B Fy
11
Komp utv dag
Friluftsdag
12
Tema
Tema
9A Tk
9B Fy
9A Tk
9B Fy uppstart
Mekanik
9A Tk
9B Fy- prov
Tema
13
9A o B
Helklass
uppstart Fy
9A – Fy
9B - Fy
9A – Fy
9B - Fy
Nationellt lab-prov
onsdag 28/3
Fy - mekanik
14
Påsklov
15
9A – Fy
9B – Uppstart Tk
9A – Fy
9B -Fy
9A – Bi
9B - Tk
9A – Bi hjärnan o
nervsystemet
9B- Tk+ fy
elektronik
16
9A – Bi
9B - Tk
9A -Bi
9B - Tk
9A – Bi
9B - Tk
9A -Bi
9B - Tk
9A -Bi
9B - Tk
Na prov eng
Fy/Tk ca 40 min
9A -Bi
9B - Tk
9A -Prov Bi
9B - Tk
Bi
9
10
17
18
Na prov onsd
Tema
9B Inlämning Fy
fredag
Bi- Evolution
Terminsplanering NO åk 9 Vt 12
Tisdag
Torsdag
Fredag
19
Bi - helklass
Bi
Bi
20
Bi - helklass
Lov
Lov
21
Laboration
Bi
Bi - Prov
22
SoS
SoS
SoS
23
SoS
SoS
SoS
Aktiviteter
Avslutning
24
9A - Inlämning Fy
torsdag
Download