Amperemeter och voltmeter i elektrisk krets Ex 1: Spänningsmätning

advertisement
Stockholms Tekniska Gymnasium
2013-01-29
Amperemeter och voltmeter i elektrisk krets
Ex 1: Spänningsmätning över stora motstånd; Inre resistans voltmeter 200 kΩ.
U=5 V
A
R=200 kΩ
V
R=200 kΩ
Verklig ström
I=
Uppmätt ström med amperemeter inkopplad
U
5
=
= 25 µA
R 200000
1
1
1
1
1
2
1
=
+
=
+
=
=
Rtot R1 R2 0,2M 0,2M 0,2M 0,1M
Rtot = 0,1M = 100 kΩ
U
5
I= =
= 50 µA
R 100000
Lösning: Koppla in amperemetern så att den endast visar strömmen genom motståndet.
U=5 V
R=200 kΩ
A
V
R=200 kΩ
Genom att vi mäter endast strömmen genom motståndet undviker vi att bli lurade av att det
går en ström genom voltmetern.
Stockholms Tekniska Gymnasium
2013-01-29
Ström genom små motstånd; Inre resistans amperemeter 1 Ω.
U=5 V
R=1 Ω
A
R=1 Ω
Ström utan amperemeter
U 5
I = = =5 A
R 1
Ström med amperemeter
Rtot = R1 + R2 = 1 + 1 = 2 Ω
I=
U 5
= = 2,5 A
R 2
Lösning: Mät spänningen över motståndet
U=5 V
R=1 Ω
A
V
Strömmen är samma genom amperemetern och motståndet och genom att mäta spänningen
kan vi undvika att bli lurade av att det ligger en spänning över amperemetern.
Download