Ackrediteringens omfattning LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland

advertisement
BESLUT
Datum
Beteckning
2010-11-11
09-3985-51.1632
Ackrediteringens omfattning
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Klinisk kemi
Komponent/Undersökning
Aktiverad partiell tromboplastintid
APTtid
Alaninaminotransferas
ALAT
Albumin
System
Plasma
Mätprincip
Clot-metod
Serum
Enzymaktivitet Fotometri Kinetik
Serum
Färgreaktion Fotometri
Albumin/Albumin mikrokvantiteter
Urin
Fotometrisk
Antikroppsbaserad
Turbidimetri
Enzymaktivitet Fotometri Kinetik
Alkaliska fosfataser
ALP
Anti-HCV
Serum
Aspartataminotransferas
ASAT
B12
Serum
Serum
Beta-HCG
Serum
Bilirubin, total
Serum
CMIA Antikroppsbaserad
kemiluminiscense
CMIA
Antikroppsbaserad kemiluminiscense
Färgreaktion Fotometri
Calcium
Serum
Färgreaktion Fotometri
C-Reaktivt protein
CRP
Serum
Antikroppsbaserad
Turbidimetri
Cystatin C
Serum
Digoxin
Serum
Blod
Antikroppsbaserad
Turbidimetri
Antikroppsbaserad
Turbidimetri
Impedansmätning
Serum
CMIA
Antikroppsbaserad kemiluminiscense
Enzymaktivitet Fotometri Kinetik
Erytrocyter
EPK
Erytrocyter volymfraktion,
EVF
Fenytoin
Blod
Beräkning
Serum
Ferritin
Serum
Folat
Serum
Antikroppsbaserad
Enzymatisk reaktion
Fotometri
CMIA
Antikroppsbaserad kemiluminiscense
CMIA
Antikroppsbaserad kemiluminiscense
1(4)
BESLUT
Datum
Beteckning
2010-11-11
09-3985-51.1632
Ackrediteringens omfattning
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Komponent/Undersökning
Fosfat
System
Serum
gamma-Glutamyltransferas; S-γ-GT
Glukos
HbA1c
Serum
Serum/
plasma
Blod
HbA1c
Blod
HBsAg
Serum
HDL-Kolesterol
Serum
Hemoglobin
Hb
HIV Ag/Ab kombo
Blod
Serum
Järn
Fe
Kalium
Karbamazepin
Serum
Klorid
Kolesterol
Kreatinin
Serum
Serum
Serum
Kreatinin
Urin
Serum
Serum
Kreatinkinas
CK
Kreatinkinas MB
CKMB
Laktatdehydrogenas
LD
Leukocyter
LPK
Litium
Serum
Magnesium
Serum
MCH
MCHC
MCV
Natrium
Blod
Blod
Blod
Serum
Serum
Mätprincip
Färgreaktion
Fotometri
Enzymaktivitet Fotometri, Kinetik
Enzymatisk färgreaktion Fotometri
Färgreaktion Fotometri (Hb) &
Antikroppsbaserad turbidimetri (HbA1c)
Kromatografi
HPLC
CMIA
Antikroppsbaserad kemiluminiscens
Färgreaktion
Fotometri
Färgreaktion
Fotometri
CMIA Antikroppsbaserad
kemiluminiscens
Färgreaktion
Fotometri
Jonselektiv elektrod
Antikroppsbaserad
Turbidimetri
Jonselektiv elektrod
Fotometri
Enzymatisk färgreaktion
Fotometri
Enzymatisk färgreaktion
Fotometri
Enzymaktivitet Fotometri Kinetik
Serum
CMIA Antikroppsbaserad
Kemiluminiscens
Enzymaktivitet Fotometri Kinetik
Blod
Impedansmätning
Serum
Färgreaktion
Fotometri
Färgreaktion
Fotometri
Beräkning
Beräkning
Impedansmätning, storleksfördelning
Jonselektiv elektrod
2(4)
BESLUT
Datum
Beteckning
2010-11-11
09-3985-51.1632
Ackrediteringens omfattning
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Komponent/Undersökning
Pancreasamylas
System
Serum
Prostataspecifikt antigen
PSA
Protrombinkomplex
PK INR
Rubella IgG
Serum
Plasma
Syfilis TP
Serum
Thyroidea stimulerande hormon
TSH
Thyroxin, fritt
fT3
Serum
Thyroxin, fritt
fT4
Transferrin
Serum
Triglycerider
Serum
Trombocyter part.konc.
TPK
Troponin I
Serum
Serum
Serum
Blod
Urat
Serum/
plasma
Serum
Urea
Serum
Valproat
Serum
Vancomycin
Serum
3(4)
Mätprincip
Enzymaktivitet
Fotometri
Kinetik Kinetik
CMIA Antikroppsbaserad
kemiluminiscens
Clot-metod
CMIA Antikroppsbaserad
kemiluminiscens
CMIA Antikroppsbaserad
kemiluminiscens
CMIA Antikroppsbaserad
kemiluminiscens
CMIA Antikroppsbaserad
kemiluminiscens
CMIA Antikroppsbaserad
kemiluminiscens
Antikroppsbaserad
Turbidimetri
Färgreaktion
Fotometri
Impedansmätning
CMIA Antikroppsbaserad
kemiluminiscens
Färgreaktion
Fotometri
Färgreaktion
Fotometri
Antikroppsbaserad
Turbidimetri
Antikroppsbaserad
Turbidimetri
BESLUT
Datum
Beteckning
2010-11-11
09-3985-51.1632
Ackrediteringens omfattning
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Transfusionsmedicin
Undersökning
BAS-test; Blodgruppskontroll och
antikroppsscreening med gelkort
System
Erytrocyter,
plasma/serum
MG-test med gelkort
Erytrocyter,
plasma/serum
Akut ABO och RhD gruppering med
gelkort samt ev. Direkt antiglobulintest
ABO och RhD gruppering 1
Erytrocyter
Erytrocyter
ABO och RhD gruppering 2
Erytrocyter
RhD gruppering med IAT
Erytrocyter
Plasma/serum-gruppering med gelkort
Plasma/serum
Antikroppsscreening med gelkort
Plasma/serum
Direkt antiglobulintest med gelkort
Erytrocyter
Kontrollgruppering med gelkort
Erytrocyter
Fenotypsbestämning av C c E e K med
Erytrocyter
gelkort
Fenotypsbestämning av Fya och Fyb med Erytrocyter
gelkort
Fenotypsbestämning av Jka och Jkb i rör Erytrocyter
4(4)
Mätprincip
Gelteknik
Direkt agglutination
Indirekt agglutination
Gelteknik
Direkt agglutination
Indirekt agglutination
Gelteknik
Direkt agglutination
Rör
Direkt agglutination
Rör
Direkt agglutination
Gelteknik
Indirekt agglutination
Gelteknik
Direkt agglutination
Gelteknik
Indirekt agglutination
Gelteknik
Direkt agglutination
Gelteknik
Direkt agglutination
Gelteknik
Direkt agglutination
Gelteknik
Indirekt agglutination
Rör
Direkt agglutination
Download