ANALYSLISTA CL

advertisement
ANALYSLISTA CL
ANALYS
ANALYSKOD
S-ALAT
ENHET
REF.OMR
ACKRED.
JA/NEJ
Ja
SYSTEM
METOD
µkat/L
Kv<0,75
M<1,1
Serum
IFCC
Fotometri
S-Albumin
g/L
0-70år 36-48*
Ja
Serum
BCG
Fotometri
S-ALP
µkat/L
>18år 0,601,80*
Ja
Serum
IFCC
Fotometri
S-ASAT
µkat/L
Kv<0,60
M<0,75
Ja
Serum
IFCC
Fotometri
S-Bilirubin
µmol/L
5-25
Ja
Serum
Diazometod
Fotometri
S-Calcium
mmol/L
2,20-2,60
Ja
Serum
Arsenazo III
Fotometri
S-CK
µkat/L
Ja
Serum
IFCC
Fotometri
S-CL
mmol/L
Kv 0,60-3,5
M 0-50år 0,806,7
M>50år 0,704,7
96-107
Ja
Serum
Jonselektiv
elektrod
S/P-CRP
mg/L
<5
Ja
Serum/Plasma
Latex
Fotometri
S-Fe
µmol/L
9-34
Ja
Serum
Fotometri
P-Glukos
mmol/L
4,2-6,3
Ja
Plasma
Hexokinas
Fotometri
S-Glukos
mmol/L
4,2-6,3
Ja
Serum
Hexokinas
Fotometri
* ytterligare åldersfördelning finns
Carlanderlaboratoriet
031-81 80 71
20131111/ACN
Sida [1]
ANALYS
ANALYSKOD
S-GT
ENHET
REF.OMR
ACKRED.
JA/NEJ
Ja
SYSTEM
METOD
µkat/L
Kv>40år <1,2*
M>40år <1,9*
Serum
IFCC
Fotometri
S-HDL
mmol/L
Kv 1,0-2,7
M 0,80-2,1
3,6-4,6
Ja
Serum
Fotometri
S-Kalium
mmol/L
Ja
Serum
Jonselektiv
elektrod
S-Kolesterol
mmol/L
0-50år 2,9-6,9*
>50år 3,9-7,8
Kv 45-90
M 60-105
Ja
Serum
Fotometri
S-Kreatinin
µmol/L
Ja
Serum
Enzymatisk
Fotometri
S-LDL
mmol/L
Ja
Serum
Uträkning
mmol/L
0-50år 1,2-4,7
>50år 2,0-5,3*
0,70-0,95
S-Mg
Ja
Serum
Fotometri
S-Natrium
mmol/L
137-145
Ja
Serum
Jonselektiv
elektrod
S-TIBC
µmol/L
47-80
Ja
Serum
Uträkning
S-Triglycerider
mmol/L
0,45-2,6
Ja
Serum
Fotometri
S-Transferrin
g/L
1,9-3,3
Ja
Serum
Fotometri
S-Urat
µmol/L
Ja
Serum
Fotometri
Ja
Serum
Fotometri
Kv <50år 155350
Kv >50år 155400
M 230-480
S-Urea
mmol/L
Kv 0-50år 2,66,4
Kv >50år 3,17,9
M 0-50år 3,28,1
M>50år 3,5-8,2
* ytterligare åldersfördelning finns
Carlanderlaboratoriet
031-81 80 71
20131111/ACN
Sida [2]
ANALYS
ANALYSKOD
U-Albumin
ENHET
REF.OMR
mg/L
< 20
U-Kreatinin
mmol/L
U-Alb/Krea
Kvot
g/mol
Carlanderlaboratoriet
031-81 80 71
Kv < 3,5
M < 2,5
ACKRED.
JA/NEJ
Ja
SYSTEM
METOD
Urin
Fotometri
Ja
Urin
Fotometri
Ja
Urin
Utäkning
20131111/ACN
Sida [3]
ANALYS
ENHET
ANALYSKOD
S-PSA
µg/L
REF.OMR
<3
ACKRED.
JA/NEJ
Ja
SYSTEM
METOD
Serum
Luminometer
Ja
Serum
Luminometer
Ja
Serum
Uträkning
Ja
Serum
Luminometer
S-FPSA
µg/L
S-FPSA%
%
S-Fritt-T4
pmol/L
S-TSH
mIU/L
0,20-4,0
Ja
Serum
Luminometer
S-Vitamin-B12
pmol/L
100-450
Ja
Serum
Luminometer
S-Folat
nmol/L
7,0-45,1
Ja
Serum
Luminometer
S-Testosteron
nmol/L
Ja
Serum
Luminometer
S-Ferritin
µg/L
Kv <3,0
M 6-30
Kv 0-50 år 10-130
Kv >50 år 20-250
M 20-250
Ja
Serum
Luminometer
Carlanderlaboratoriet
031-81 80 71
PSA< 3 - >10%
PSA 4-10 - >25%
8-14
20131111/ACN
Sida [4]
ANALYS
ANALYSKOD
B-EPK
ENHET
REF.OMR
x1012/L
Kv 3,94-5,16
M 4,25-5,71
B-EVF
ACKRED. SYSTEM
JA/NEJ
Ja
Blod
METOD
Flödescytometri
B-Hb
g/L
B-LPK
x109/L
Kv 0,35-0,46
M 0,40-0,50
Kv 117-153
M 134-170
3,5-8,8
B-MCH
pg
27-33
Ja
Blod
Flödescytometri
Beräkning
B-MCHC
g/L
317-357
Ja
Blod
Beräkning
B-MCV
fL
82-98
Ja
Blod
Flödescytometri
B-TPK
x109/L
Ja
Blod
B-RDW
Red Cell
Distribution
Width
B-Basofila
%
Kv 165-387
M 145-348
< 20
Nej
Blod
Flödescytometri
Flödescytometri
%
abs.tal
0,0-1,0
0,0-0,1
Nej
Blod
Flödescytometri
B-Eosinofila
%
abs.tal
1,0-4,0
0,04-0,4
Nej
Blod
Flödescytometri
B-Lymfocyter
%
abs.tal
20,0-45,0
0,8-4,5
Nej
Blod
Flödescytometri
B-Monocyter
%
abs.tal
4,0-8,0
0,2-0,8
Nej
Blod
Flödescytometri
B-Neutrofila
segm.
%
abs.tal
45,0-75,0
1,8-7,5
Nej
Blod
Flödescytometri
Carlanderlaboratoriet
031-81 80 71
Ja
Blod
Beräkning
Ja
Blod
Fotometri
Ja
Blod
20131111/ACN
Sida [5]
ANALYS
ANALYSKOD
P-APTT
ENHET
REF.OMR
sek
30-42
B/P-PK
INR
B-HbA1c
mmol/mol
S/BMononucleos
B-SR
arb.enh
< 1,2
Terapiomr. 4,0-2,0
<50år 27-42
>50år 31-46
neg
Pt-Blödningstid
sek
Carlanderlaboratoriet
031-81 80 71
mm/h
Kv<50år 1-21
Kv>50år 1-28
M<50år 1-13
M>50år 1-20
0-14 år 90-540
>14 år 120-480
ACKRED
JA/NEJ
Ja
SYSTEM
METOD
Plasma
Tidmätning
Ja
Blod/
Plasma
Blod
Tidmätning
Nej
Serum/
Blod
Blod
Immunanalys
Kvalitativ
Hastighets
mätning
Nej
Blod
Tidmätning
Ja
Nej
Fotometri
20131111/ACN
Sida [6]
ANALYS
ENHET
ANALYSKOD
U-hCG
arb.enh
REF.OMR
neg
ACKRED SYSTEM
JA/NEJ
Nej
Urin
METOD
Kromatografisk
Immunoanalys
Kvalitativ
U-Glukos
arb.enh
0
Nej
Urin
Testremsa
U-Keton
arb.enh
0
Nej
Urin
Testremsa
U-Protein
arb.enh
0
Nej
Urin
Testremsa
U-Nitrit
arb.enh
0
Nej
Urin
Testremsa
U-EPK
arb.enh
0
Nej
Urin
Testremsa
U-LPK
arb.enh
0
Nej
Urin
Testremsa
F-Hb
arb.enh
neg
Nej
Faeces
Immunologiskt
FHb
Venös/Kapillär
Provtagning
Carlanderlaboratoriet
031-81 80 71
Ja
20131111/ACN
Sida [7]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards