Infektioner hos Tönu - SISU Idrottsutbildarna

advertisement
Tönus Idrottsmedicinkurs, Visby
Tisdag den 9 juni 2014
Idrott och Infektioner
Åke Andrén-Sandberg
Gastrocentrum kirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset
[email protected]
Frågeställningar







Har vältränade färre infektioner?
Tillfrisknar idrottare fortare efter
infektioner?
Har idrottare andra typer av infektioner?
Hur påverkar idrottsresultaten av infektion?
Är det farligt att idrotta vid infektion?
Vilka råd skall man ge?
Mononukleos!
Har vältränade färre infektioner?





Svårbedömt
Individuell idrotts utövare ofta otroligt
kroppsfixerade (definitionsfrågor)
Prospektiva studier: ingen skillnad avseende
lagidrotter
Skadade maratonlöpare har bara en tredjedel av
infektionerna som de som sprang
Tveksamma resultat avseende idrotter med
extremträning (långskidåkning, maratonlöpare, cyklister, men inte
gymnstaik och simning)
Tillfrisknar idrottare fortare
efter infektioner?




Svårbedömt – höga krav för att kunna
prestera
Individuell idrotts utövare ofta otroligt
kroppsfixerade (definitionsfrågor)
Prospektiva studier: ingen skillnad
avseende lagidrotter
Däremot: mycket bättre rehabilitering
efter operationer etc (men tiden till
idrott kan ändå bli lång)
Vid extremträning



Slemhinnans IgA minskar/räcker inte till vid avkylning
 skidåkare (utlöser allergi?)
Vita blodkroppar fungerar sämre
 Ökat antal vita blodkroppar
 Sämre funktion
 Ändrad fördelning
 Minskat IgA (IgG)
 Ändrat cytokinmönster
Avvikande infektioner
 cytomegal (immunsuppresion)
Har idrottare andra typer av
infektioner?


Extremtränande (INTE LAGIDROTTER
etc) kan få sjukdomar som tyder på
immunsuppression
Hepatit hos orienterar


TWAR


En milstolpe för hepatitforskningen
En blindgångare bland orienterar
Dopade

Intravenös/intramuskulär smitta
Hur påverkar idrottsresultaten
av infektion?




Lokal infektion (infekterade sår,
mellanöreinfektion etc)
INGEN SKILLNAD
Antibiotika
INGEN SKILLNAD
Bakteriell infektion
KRAFTIG SKILLNAD
Viros
KRAFTIG SKILLNAD
Hur påverkar idrottsresultaten
av infektion?




Lokal infektion (infekterade sår,
mellanöreinfektion etc)
INGEN SKILLNAD
Antibiotika
INGEN SKILLNAD
Bakteriell infektion
KRAFTIG SKILLNAD
Viros
KRAFTIG SKILLNAD
Är det farligt att idrotta vid
infektion?
JA!!!!
Vad är farligt (1)?





Maginfluensa?
Pneumoni?
Hjärninneinflammation?
Appendicit?
Etc
Vad är farligt?





Maginfluensa?
Pneumoni?
Hjärninneinflammation?
Appendicit?
Etc
Inget problem – de KAN inte idrotta
Vad är farligt (2)?
HJÄRTSJUKDOM
(hjärtrytmrubbning)
Låggradig feber (hög feber inget problem)
Ont i musklerna
Hjärtklappning
Band över bröstet
Onormal trötthet (träningspasset ger uselt resultat)
Anfåddhet vid orimligt liten ansträngning
(symptomfrihet)
Vad är farligt (3)?
Varje år dör flera idrottare i Sverige av
idrott vid myocardit (helt ”i onödan”)
Oftast korpidrottare, lågdivisionsfotboll
och motionslopp
(jag har upplevt två typiska fall)
Internationella fotbollspelare!!
Idrottsläkarens speciella
uppgifter




Hindra sjuka idrottare att träna och
tävla
Ta bort infekterade idrottare från
gruppen
Hindra smittspridning
Skaffa respekt för detta hos lagledare
och tränare
Vilka råd skall man ge?




Penicillinbehandling spelar ingen roll – men vad
orsakade behandlingen?
Infektion plus låggradiga symptom = ingen idrott
Motivera med att resultatet av träning blir sämre och
att någon annan kan ta platsen i laget
Efter infektion gradvis uppträning (inte ta igen det
man missad)

Sämre resultat första tiden efteråt

Vid ”vanlig” infektion: symptomfrihet + en dag
Din insats kan rädda liv!!!
Vilka råd skall man ge?





Penicillinbehandling spelar ingen roll – men vad
orsakade behandlingen?
Infektion plus låggradiga symptom = ingen idrott
Motivera med att resultatet av träning blir sämre och
att någon annan kan ta platsen i laget
Använd infektionstiden till något socialt eller
intellektuellt?
Efter infektion gradvis uppträning (inte ta igen det
man missad)

Sämre resultat första tiden efteråt

Vid ”vanlig” infektion: symptomfrihet + en dag

Tävling först när en träning gått prickfritt
London maraton

De som inte ställer upp på grund av
sjukdom eller skada trots inbetald
startavgift har FÖRTUR till nästa års
lopp
Tänk på det som evenemangsläkare etc
Mononucleos (1)

Körtelfeber, ”Kissing disease”

EB-virus i Afrika  lymfkörtelcancer

Tre typer





Halsfluss
Lymfkörtelförstoring
Låggradig feber
Vanligen ”halsfluss som inte går över av
penicillin”
Diagnos: Monospot eller liknande
Mononucleos (2)



Behandling av orsaken:
Prognos: utmärkt
Tid: månader (ex: Robin Söderling)
Mononucleos (2)




Behandling av orsaken:
Prognos: utmärkt
Tid: månader (ex: Robin Söderling)
OBS mjälten



Stor och skör (blödning av banalt trauma
 livshot)
Idrott först då mjältstorleken normaliserats
(orättvist mot magra!)
TA DET PÅ ALLVAR!!!!
Mina
”take home messages”





Idrottsutövare är i princip lika
medelsvensson vad gäller risk för
infektioner och återhämtning efteråt
Extremträning ger immunsuppression
Influensa etc är inget problem
Idrotta inte vid risk för myocardit
Mononucleosmjältar!!!
Download