Information till våra samarbetspartners:

advertisement
Information till våra samarbetspartners inom t ex elevhälsa, socialtjänst m fl:
Från och med den 1 januari 2014 avser Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken,
Södra Älvsborgs Sjukhus, att följa riktlinjen ”Ett utvecklat samarbete – Riktlinjen för
verksamheter som möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa, störning och
funktionshinder”
I enlighet med denna riktlinje är primärvården ”första linjens barnpsykiatri” och de
barn, ungdomar och deras familjer som ni tycker behöver en barnpsykiatrisk kontakt
ska därför hänvisas till primärvården för rådgivning, bedömning, eventuell utredning
och en första behandlingsinsats.
Detta innefattar också arbetet enligt Västbus riktlinjer. I de fall barnet/ungdomen är
aktuell på BUP skickas inbjudan till respektive behandlare. I annat fall till den
vårdcentral familjen önskar.
Undantaget från ovanstående är om det inom ramen för elevhälsan gjorts en
basutredning som omfattar både en psykologisk-, pedagogisk- och medicinsk
utredningsdel. Den medicinska utredningen kan vara gjord antingen av skolläkare
eller inom primärvården och ska följa anvisningen i ovan nämnda riktlinje. Under
dessa förutsättningar kan elevhälsan remittera direkt till BUP. Kontaktuppgifter: se
nedan.
Riktlinjen omfattar också en konsultationsmodell. Respektive öppenvårdsmottagning
på BUP kommer därför att bjuda in primärvården till två konsultationstillfällen/termin.
Från årsskiftet erbjuder vi även primärvården möjlighet till telefonkonsultationer.
Den konsultationsmodell som sedan tidigare finns mellan BUP och elevhälsoteamen
kommer givetvis att fortsätta.
Behövs akut kontakt når man vår akutmottagning på telefon 033 – 616 16 70.
Kontaktuppgifter:
Centrala remissteamet
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
Ewa Hedström
Verksamhetschef
Tfn: 033 – 616 16 90 alt 0768 – 09 17 70
E-post: [email protected]
Download