Information till våra samarbetspartners:

Information till våra samarbetspartners inom primärvård:
”Ett utvecklat samarbete – Riktlinjen för verksamheter som möter barn och
ungdomar med psykisk ohälsa, störning och funktionshinder”
Från och med den 1 januari 2014 avser Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken,
Södra Älvsborgs Sjukhus, att följa ovanstående riktlinje.
I enlighet med denna riktlinje är primärvården ”första linjens barnpsykiatri” och vi
kommer därför att hänvisa dit för bedömning, eventuell utredning och en första
behandlingsinsats.
Detta omfattar inte de patienter som, enligt riktlinjen, ska ha direktkontakt med BUP.
Remisser till BUP skickas som tidigare till vårt centrala remissteam. Remissen bör
innehålla:
 Tydlig frågeställning
 Preliminär diagnos enligt ICD-10
 Samsjuklighet
 Somatisk status
 Aktuella symptom och psykosocial funktionsförmåga
 Relevanta sociala data (familj, skola, myndighet)
 Bedömning av eventuellt förekommande missbruk
 Tidigare suicidförsök och bedömning av suicidrisk
 Hereditet för psykisk och somatisk sjukdom
 Resultat av påbörjad utredning
 Resultat av behandling
 Aktuell medicinering
Riktlinjen omfattar också en konsultationsmodell. Respektive öppenvårdsmottagning
på BUP kommer därför att bjuda in till två konsultationstillfällen / termin.
Vi erbjuder även möjlighet till telefonkonsultationer, ring då
033 – 616 20 90, måndag – fredag kl 10:00 – 11:00
Behövs akut kontakt når man vår akutmottagning på telefon 033 – 616 16 70.
Kontaktuppgifter:
Centrala remissteamet
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 Borås
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
Ewa Hedström
Verksamhetschef
Tfn: 033 – 616 17 90 alt 0768 – 09 17 70
E-post: [email protected]