Vårdprocess koloncancer

advertisement
Ny vårdprocess
för patienter med misstänkt
koloncancer
Varför förändra?
• ”Nationell cancerstrategi för framtiden”
SOU-utredning
- Goda medicinska resultat
- Lång utredningstid
- Bristande patientfokus
• Regionala cancercentrum, RCC
- Nationellt uppdrag att förbättra cancervården
ur patientens perspektiv
•
-
Uppdrag från landstingsdirektören
Korta utredningstiden
Öka patientfokus
Tänk nytt
Hur är det tänkt?
• Hela tiden flytta fram patienten i
vårdkedjan
• Patienten ska i förväg få besked om
nästa vårdinsats
• Primärvården – central roll för nya
processen
Nya vårdprocessen
Nya processen innebär att:
• Patienten utreds snabbare när ledtider kortas
• Röntgen ansvarar ALLTID för metastasundersökningen
• Patienter ges möjlighet att ringa
kontaktsköterska mycket tidigare
• Kirurgens ansvar tidigareläggs
• Patienten får redan i samband med
diagnosbeskedet träffa rätt specialistkompetens
• Patienten bedöms ALLTID multiprofessionellt
innan beslut om behandlingsform
Vad innebär nya processen
för primärvården?
• Uppdaterade rutiner, PM, på Lisa
• Informera patienten
- Samtal (1177.se, visitkort)
- Patientbrev i handen
• Röntgenremiss – ingen förändring av rutinen
• Efter röntgenundersökning
- Ingen radiologisk misstanke om cancer - ingen
förändring av rutinen
- Vid radiologisk misstanke om cancer – nya
rutiner:
Primärvården får brevsvar, men behöver inte ta
tillbaka patienten för diagnosbesked, enbart
sända remiss till kirurgen.
Radiologen kallar patienten till
metastasutredning med nytt patientbrev (även
info om kontaktsköterska), samt meddelar
kirurgen.
Webbplats
Startdatum för projektet: 4 april 2011
• Information finns på webbplatsen http://lisa.lio.se/koloncancer
Projektdeltagare och Ni chefer ansvarar nu för att
information når Era berörda medarbetare
”Viktigaste är att nyckelpersoner såsom remittenter/sekreterare”
Download