DC.title - Alfresco

advertisement
RUTIN
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-06-05
32754
1 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Ögonmottagning Borås
2017-05-30
2018-03-31
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Klinik för hud-STD infektion vårdhygien och ögonsjukdomar
Remittering från primärvård till ögon SÄS
Sammanfattning
Riktlinjen anger kriterier inför remiss till ögon SÄS. Här anges även symtom
som omhändertas av primärvården. Innehållet är senast uppdaterat 2008.
Förutsättningar
Nedanstående är framtaget i samverkan med representant från primärvården
(enligt nedan) 2008.
Genomförande
I remissframställan ska följande anges:








Frågeställning/preliminär diagnos
Tidpunkt för sjukdomsdebut
Sjukdomsförlopp (plötsligt, långsamt)?
Vilket öga
Symtom: rodnad, synnedsättning, dimseende, metamorfopsi, prickar,
blixtar
Mediciner
Status: synskärpa höger och vänster med avståndsglas, tryckmätning båda
ögon samt ögonstatus
Övriga sjukdomar: diabetes (typ och debut), hypertoni, vaskulär sjukdom
(vilken/vilka), astma
När remiss inte ska skickas till ögon:



Patient söker i primärvården besvär med torra ögon
Innan remiss skrivs ska patienten ha provat receptfria droppar mot torra
ögon och använt dessa i några månader. Om besvären kvarstår, trots
adekvat behandling i några månader skickas remiss.
Patient söker i primärvården för vagel
Remiss sänds när vagel har funnits i ett halvår och om patient har besvär.
Patient som söker för synnedsättning och inte är känd på ögonkliniken
Patienten hänvisas till optiker för kontroll av glasögonbehov.
Vid plötslig, snabbt påkommen synnedsättning skrivs remiss till ögon.
Dokumentbenämning
Remittering från primärvård till ögon SÄS
RUTIN
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-06-05
32754
2 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Ögonmottagning Borås
2017-05-30
2018-03-31
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Klinik för hud-STD infektion vårdhygien och ögonsjukdomar
Konsultering akuta fall
Samtalet går till rådgivande joursjuksköterska, tfn 033 616 4590.
Patienten kan komma direkt och inte via primärvården
Om patienten i telefonsamtal med primärvården beskriver svarta prickar och
eller blixtar med kortare duration än en månad.
Auskultation på ögonkliniken
Läkare i primärvården kan auskultera på ögonmottagningen. Vid intresse
kontaktas avdelningschef tfn.033 616 1155.
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Inger Lundqvist, överläkare, HIVÖ/ögon, SÄS
Ulf Skogsberg, överläkare, primärvården
Fastställt av
Rolf Jungnelius, verksamhetschef, HIVÖ
Nyckelord
Remiss, remittering, ögonremiss, primärvård, distriktsläkare
Dokumentbenämning
Remittering från primärvård till ögon SÄS
Download