Medel7den - Folkuniversitetet

advertisement
Medel%den
Karolingisk renässans
•  KarldenstorekrönsiRom%llkejsare800
essen%aresp.existen%a
En renässans av vad? •  • Ett nytt Aten eller Rom •
•  Alkuin från York
• Skolor
• Karolingisk minuskel
Minuskel
Karolingiskminuskel
JohannesScotusErigena(ca850)
•  ”Ingen inträder i himmelriket utan kunskaper i
filosofi”.
•  ”Negativ teologi”
•  Mysticism
Feodus
Dragdjurochplog
S%gbygeln
iEuropafrån700-talet
Plogen
Europaomkringår1000
Medel%dabyggarbetsplats
Katedraliromansks%l
KatedraleniReims(1200-tal)
Go%sks%l
Frånbokrulle%llcodex
Codex
Digerdöden
glossa, ae, f., = γλωσσα
Glossa
Glossatores
glossa, ae, f., = γλωσσα
Katedralskolor
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Canones-cononici(kanik)
Scholas%cus
Berengarius:logik
PeterDamianus:skep%cism–fideism
Anselm(sent1000-tal):credoutintelligam
Ontologiskagudsbeviset
Universaliestriden
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Universalia
Nomen,plural:nomina(nominalism)
Res:realism
PierreAbelard(d1142)sicetnon
Intelligoutcredam(jag förstår för att tro)
Heloïse!
Rätten
• 
• 
• 
• 
• 
Irnerius (omkr 1100) Bolonga
Glossatores
Kanonisk rätt: ius divinum – ius humanum
Decretum Gratiani (mitten av 1100-talet)
Doctor utriusque iuris
Universitet
•  Ca1200universitasmagistrorumet
studen%um
•  Fyrafakulteter
•  Baccalaureus
•  Privilegier
•  Iusubiquedocendi
•  Lec%o–disputa%o-promo%o
Nya möten med filosofin
• 
• 
• 
• 
Översättningar från grekiska (från Bysans)
Jacob från Venedig (Organon m.m.)1100-talet
Från arabiska och hebreiska:
Wilhelm av Moerbecke (1215-1286) viktigast,
översatte från grekiska till latin.
•  Omkring mitten av 1200-talet fanns och lästes
det mesta av Aristoteles på latin i Väst.
Väst och öst
• 
• 
• 
• 
• 
Väst och öst glider isär: filioque
Kejsarvärdigheten
Investiturstriden (Henrik IV och Canossa 1077)
Schismen och brytningen 1054
Gregorius VII reformrörelse som ledde till en
tydlig etablering av en kyrklig institution över
hela Europa (celibat, äktenskapet, privilegium
fori)
•  1122 konkordaten i Worms
•  Alexander III och hans fyra motpåvar
Skolas%ken
•  Metod: distinktioner – definitioner – logik
•  Problem: Relation tro – förnuft (teologi –
filosofi; uppenbarelse – logik)
•  Nya ordnar: tiggarordnar
•  Dominikaner
•  Franciscaner
Thomas ab Aquino
1224-1274, doctor angelicus
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Summa theologiae
Summa contra gentiles
Syntes
Nåden fullkomnar naturen
Nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu
Problem hos Aristoteles: skapelsen och Gud
JohannesDunsScotus
Doctorsub%ls(d.1308)
•  Aristoteles kunskapsteori: realist
•  Men han nöjde sig inte med abstractio, mer
kopliceat än hos TaA: intuitio : från tingets
egenskaper, dess essenser: till haeceitas (dethäringaheten)
•  voluntas
William från Ockham
1287-1347
• 
• 
• 
• 
Venerabilis inceptor
Rakkniv
Nominalist
Via antiqua – vs – via moderna
Universitet
• 
• 
• 
• 
KatedralskolaniParis
Paris:ca50inv,ca5-10000studenter
Baccalaureus
Licen%adocendi
DanteAlighieri
DivinaComedia
Kosmos
Download