BM-utbildning prematurbörd, Layout 1

advertisement
Prematurbörd
Definition
Förlossning före 37 fullgångna veckor.
Orsaker
Till följd av prematurt värkarbete & / eller prematur vattenavgång.
1. PREMATURT VÄRKARBETE
1a) igångsatt av CERVIXINSUFFICIENS (Cervix öppnar sig spontant för tidigt
under graviditeten, och när den nått tillräcklig mognadsgrad stimuleras värkarna igång)
Konstitutionell benägenhet hos vissa kvinnor
Flerbörd (större tryck mot cervix)
Polyhydramnios (obs. missbildningar / immuniseringar)
Prematura sammandragningar av oklar genes
Prematurbörd före 34 fullgångna grav-v: Överväg cerklage nästa graviditet
1b) igångsatt av retningstillstånd i uterus
Infektion
Ablatio med intrauterin blödning
2. PREMATUR VATTENAVGÅNG
Oklart. Misstänk alltid infektion!
Polyhydramnios
Alla mammor behandlas med 3 dygns antibiotikabehandlöing — bensyl-pc
eftersom GBS är farligaste agens i sammanhanget.
2. SJUKDOMSTILLSTÅND HOS MOR ELLER BARN SOM FRAMTVINGAR FÖRLOSSNING I FÖRTID
2a) Hos mor:
Preeklampsi - eklampsi
Andra sällsynta men allvarliga tillstånd - ofta potentiellt livshotande sjukdom
Intrauterin infektion (hot mot både mor och barn)
2b) Hos foster/barn:
Tillväxthämning med hotande asfyxi
Immunisering med hotande hjärtsvikt
Ablatio placentae (hot mot både mor och barn)
Handläggning
Cervixinsufficiens - inläggning, sängläge. Nästa graviditet cerklage.
Flerbörd - rutinmässig sjukskrivning från omkring v 25
Prematurbördsfrekvens tvillingar i Malmö c:a 40 %.
Järmför samhälle med svagare sociala skyddsnät: Tennessee 60 %.
Prematura sammandragningar - i de flesta fall naturligt fenomen. I de flesta
fall uttryck för bakomvarande stressfaktor. Liberalitet med sjukskrivning
(stress ökar markant risk för placentainsufficiens och IUGR, samt signifikant
ökning av akut sectiofrekvens under förlossning)
OBS! Ktrl av cervixstatus vid allvarlig cervixpåverkan eller prematur vattenav-
2012-09-20 Johan Molin KK Malmö
1/2
Prematurbörd
gång: Vaginalt ultraljud med mätning av cx längd och öppningsgrad! Mindre
risk för infektion och mindre risk för prostaglandinfrisättning.
Prematur vattenavgång, susp infektion - inläggning. Noggrann fosterövervakning. CRP dagligen. Cx-odling 1 g/v. Temp x flera/dag. Vid infektionstecken överväg förlossning!
Polyhydramnios - utred möjligheten av missbildning / immunisering / infektion
— TORCH-prover samt virusodling på fostervatten (Amniocentes). Någon gång
kan tappning av fostervatten övervägas.
Hos alla, vid hotande prematurbörd: Förbered lungutmognad med steroider
(Betapred)
Kontakt med neonatalavdelning. Hotande förlossning < 28 fullgångna veckor överväg transport till klinik med ssk neonatalvård (respiratorvård). Barnet har
alltid bättre chans vid INTRAUTERIN TRANSPORT.
Partus < 30 v
Komplikationspanorama från Södra Sjukvårdsregionen
Ktrl av totalt 53.063 födda barn:
473 barn födda före 30 fullgångna veckor = 0,9 %
55 % = pojkar, överrepresenterade
VANLIGASTE DIAGNOSER:
Prematur vattenavgång, Tillväxthämning, Oligohydramnios, Ablatio, Svår preeklampsi
Placenta pr aev ia
2012-09-20 Johan Molin KK Malmö
2/2
Download