Arbetet med våldsutövare
Medverkan
- Familjefrid i GGVV
Rei Malmros
Om Medverkan – Familjefrid i GGVV
•
•
•
•
•
•
Arbetar med män, kvinnor och barn
Arbetar med utsatta/bevittnande och utövare
Startade 2008
Tillhör de fyra socialtjänsterna
Finns på plats i hela GGVV
Kontor i Gnosjö
Vad vi jobbar med:
•
•
•
•
•
Stödsamtal
Behandling
Gruppverksamhet
Föreläsning & utbildning för yrkesverksamma
Rådgivning till yrkesverksamma
Sexuellt våld
Psykologiskt våld
Fysiskt våld
”Våld är varje handling riktad mot annan
person, som genom att den skrämmer, smärtar,
skadar och kränker, får denna person att göra
något mot sin vilja eller avstå från att göra det
den vill”
Materiellt våld
Ekonomiskt våld
Försummelse
Latent våld
Skam, skuld och tystnad
• Våld i nära relation är en problematik som är
fylld av skam och skuld.
• Utövare – ”jag har gjort fel – jag är fel”
• Utsatt – ”jag gör fel som inte lämnar- jag är
fel – det kanske är mitt fel”
• Bevittnat – ”detta är fel – jag har kanske
gjort någon fel eller underlåtet att agera”
• Alla har goda skäl för att var tysta och inte
prata om våldet. Tystnaden gör att våldet
kan fortgå.
Våldsproblematik
• Mående
• Kultur
Vana
Känslor
Tankar
Betéende
Förklaringsmodell
Trauma
Oro
Rädsla
Ilska
Sorg
Skuld
Skam
Glädje
Nyfikenhet
Förvåning
Avsky
Äckel
Ilska
Sorg
Rädsla
Skam
Generationsöverföring
Miljöarvet
• Att vara utsatt är inte detsamma som att
bli utövare/utsatt senare i livet men…
• Korrelation
• Att ”söka sin favoritkänsla”
• Nötallergi och medvetenhet
Preventivt arbete
Våld som verktyg
• Vad fick jag med mig i min verktygslåda?
• Vad vinner jag när jag använder våld?
Konsekvenser
Våld som verktyg i nära relation
Vad gör det med andra
Vad gör det med mig
Vad händer på lång sikt
Psykiatriska symtom hos våldsutövare
Sju av tio män uppfyllde kriterier
för minst en psykiatrisk diagnos.
Tvångssyndrom
14%
Agorafobi
Dystymi 9%
Alkoholmissbruk
Social fobi
16%
Alkoholberoende
20%
n = 184
14%
Depression
Antisocial
personlighetstör.
20%
32%
11%
GAD 5%
PTSD
19%
Askeland mfl, 2012
Utsatthet - Relationstrauma hos våldsutövare
(utsatt av förälder, släkting eller icke-släkting)
Psykiskt våld
76%
Fysiskt våld
79%
Känslomässig
försummelse
55%
49%
av förälder
eller syskon
n = 192
Sexuella övergrepp
48%
av förälder
eller syskon
62%
av förälder
eller syskon
Sexuella trakasserier
9%
18,3%
5%
Askeland mfl, 2012
Maktvåld
(the intimate terrorist)
76% allvarligt våld
75% upptrappat våld
Svårare att behandla
Större maktobalans
mellan man och kvinna
29% ömsesidigt våld
57% upprepat våld
4% av
paren
60% av kvinnorna rädda för sina liv
Våldets funktion: Att utöva
makt och kontroll
Situations
betingat
våld
28% allvarligt våld
28% upptrappat våld
69% ömsesidigt våld
8% upprepat våld
9% av kvinnorna rädda för sina liv
Johnson, 2006
Mixed sample, married
Pittsburgh, 1970s
Våldets funktion: Att undvika
vanmakt, vinna konflikten,
hämnas, få uppmärksamhet
12,5% av
paren
Behandling
•
•
•
•
•
•
•
Konceptualisering
Psykologisk ryggsäck
Ansvarsfrågan
Tankescheman och betéenden
Verktygslåda och alternativ
Boostning/Vidmakthållande
Föräldraskap
www.ivin.se
En studie har gjorts via Linköpings universitet
och professor Gerhard Andersson 2014
Signifikanta resultat i en RCT-studie avseende
minskat våld och ökat psykiskt välmående
www.ivin.se
Internetbaserad behandling för personer med
aggressionsproblem i nära relationer.
Kontakt med behandlare och klient sker på
IVIN-plattformen med en säker inloggning (sms-kod)
Bygger på KBT-principer
ATV-Jönköping, Familjefridsteamet i Hässleholm,
ATV-Täby och ATV-Kalmar
Alternativen då!?
• Vi behöver utöver fokus på våldet också ha fokus
på att erbjuda alternativ till våldet och ingjuta hopp
och mod att våga ta den, ofta lite jobbiga,
nya och okända väg som det innebär!
Tack för visat intresse!
Rei Malmros 0370 331258
[email protected]
Jag hoppas att ni får en riktigt fin sommar!