Rökning och sjukdomar 2012-11-08

advertisement
Rökning och
och sjukdomar
sjukdomar
Rökning
Göran Holm
2004-10-18
2012-11-08
8000 kemiska ämnen
600 tillsatser
Cristoffer Columbus
(1451 – 1506)
Amerika
12 oktober 1492
Rökning och sjukdomar
2012-11-08
Jean Nicot
Katarina av Medici
(1530 – 1600)
2012-11-08
Tobaksplanta
(Nicotiana tabacum)
Nikotin
Rökning och sjukdomar
2012-11-08
Jonas Alströmer
(1685 – 1761)
Sverige 1962
ATL 2010-09-07
Rökning orsakar död och sjukdom1
• I Sverige dör ca 6 600 personer per år i förtid
• Rökare har i genomsnitt 8 sjukdagar mer per år
• Nikotinberoendet drog- och sjukdomsklassat
• Rökning är den faktor som bidrar mest till sjukdomsbördan
• Rökare förkortar livet med i genomsnitt 10 år
• Rökare har 5–7 fler år av upplevd ohälsa
1. Tobak och avvänjning FHI 2010, sid 11, www.fhi.se
Det behövs något som folk dör av.
”Cancer kan ersätta krig, fattigdom och
hungersnöd för att begränsa den ökade
livslängden”.
”Det är således ett brutalt, realistiskt faktum
att tobak kan minska antalet äldre
vårdbehövande, som måste stödjas av
samhället”.
British American Tobacco, BAT. 1978
15,152 MI cases and 14,820 controls
Distribution by region
China/HongKong
21%
W Eur
5%
Distribution by ethnicity
CE Eur
14%
N Am
2%
S Am
12%
ANZ
5% SE Asia
8%
MEC
13%
Africa
5%
S Asia
15%
Latin Am
Other 11%
Oth Asian 1%
6%
Euro
26%
Col Afr
2%
Arab
10%
Chinese
24%
S Asian
18%
Bl Afr
2%
Interheart-risk
> 90 %
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blodfetter
Rökning
Stress
Diabetes
Hypertoni
Abdominell fetma
Frukt och grönt
Motion
Alkohol
OR
3,3
2,9
2,7
2,4
1,9
1,6
0,7
0,9
0,9
INTERHEART: Smoking and MI
16
OR (99% CI)
8
4
2
1
Cont
Cases
OR
Never
1-5
7489
4223
727
469
1
1.38
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-40
41+
1031
1021
446
623
1058
1832
96
254
230
538
168
459
56
218
2.10
2.99
3.83
5.80
5.26
6.34
9.16
Lancet 2004
Kärlskada
•
hjärtfrekvens
•
blodtryck
•
koagulation
•
endotel
Rökning och aterioscleros
G.H 2012
Rökning och sjukdomar
2012-11-08
I21,1
I21,1
F17,2
F43,0
FNC40
F 17,2
tobaksberoende
Glöm inte sätta diagnos !
Z 72,0
tobaksbruk
THE LANCET
August 2006
Rökare 33%
1 år
Infarkt
17 %
PCI
30 %
ACB
8%
CHD deaths prevented
or postponed
SMOKING Total Change -35%
In healthy subjects
In CHD patients
Primary prevention
Secondary prevention
24.680
83%
5.035
17%
CHOLESTEROL Total Change -4,2%
4.710
60%
3.190
40%
BLOOD PRESSURE Total Change -7,7%
7.235
93%
520
7%
36.625
81%
8.745
All 3 major risk factors
19%
BMJ 2005
Hälften så många 50-åriga män får hjärtinfarkt idag som 1963
Dagens 50-åriga göteborgare röker mindre, har
lägre blodtryck och bättre kolesterolvärden än de
som var 50 år 1963. Det gör att hälften så många
får hjärtinfarkt idag. Det visar forskning från
Sahlgrenska akademin.
1963
56 % var rökare
2003
22 % var rökare
J Intern Med 2008
Claudicatio intermittens
90 % rökare
G.H. 2012
Aortaaneurysm
60 % rökare
G.H. 2012
Antal diabetiker i USA
1990
No data
available
Less than 4%
4%-6%
Above 6%
*Includes women with a history of gestational diabetes.
Mokdad AH, et al. Diabetes Care. 2000;23(9):1278-1283.
www.hypertensiononline.org
Antal diabetiker I USA
2000
4%-6%
Above 6%
*Includes women with a history of gestational diabetes.
Mokdad AH, et al. JAMA. 2001;286(10):1195-1200.
www.hypertensiononline.org
25% av typ 2 diabetiker yngre än 60 år röker
Kvinnor ≥ 60 år
Män ≥ 60 år
Kvinnor < 60 år
Män < 60 år
40%
35%
30%
25%
20%
25,2
23,0
24,8
22,5
15%
11,6
11,1
10%
9,5
9,6
2005
2006
26,0
26,5
24,9
25,7
12,0
12,7
13,3
10,5
11,4
12,1
2007
2008
2009
25,7
23,8
5%
0%
NDR årsrapport 2010.
Metabola syndromet
IDF 2005
1. Visceral fetma: midjeomfång ≥94 cm (män)
≥80 cm (kvinnor)
samt minst 2 av följande:
2. Höga triglycerider >1,7 mmol/L
3. Lågt HDL-kolesterol: <0,9 (män) <1,1 (kvinnor)
mmol/L
4. Blodtryck ≥130/85 eller medicinering
5. Fasteglukos ≥5,6 mmol/L
Rökning
Visceral fetma - Metabola syndromet
IGT
Rökning
Dyslipidemi
- HDL-C
- LDL-C
↑ FFA
- Hypertriglyceridemi
↑ Cytokiner
Hypertoni
↓ Adiponectin
Endotel- dysfunktion
Nedsatt trombolys
-↑ PAI-1
Aterioscleros
Insulinresistens
Typ 2 Diabetes
Sjukdomen KOL kräver allt
fler kvinnors liv
Annons:
STOCKHOLM. Lungsjukdomen kol
kräver allt fler kvinnors liv. Enligt en
ny rapport från Hjärt-lungfonden var
andelen kvinnor som dog i sjukdomen
förra året 74 procent större än för 15
år sedan, rapporterar Ekot i Sveriges
Radio
Augusti 2012
10
NYHETER
GÖTEBORGS-POSTEN LÖRDAG 27 OKTOBER 2012
Kvinnor som fimpar vinner 10 år
Brittisk studie 1,3 miljoner kvinnor
Lancet october 2012
Tobakslag 1 oktober 2003
Australien
2012 08 15
Vad kostar rökningen?1
Rökavvänjning anses samtidigt vara en av vårdens mest
kostnadseffektiva åtgärder. I dag kostar tobaksbruket
samhället 30 miljarder per år, men landstingen
använder mindre än en fjärdedels promille av
sjukvårdskostnaderna per år för att motverka det – omkring
43 miljoner kronor.
Rapporten "På väg mot ett tobaksfritt landsting"
1. Tobak och avvänjning FHI rapport 2010, sid 33
Download