Tabell 2. Kemiska växtskyddsmedel godkända för användning i

advertisement
Tabell 2. Kemiska växtskyddsmedel godkända för användning i fritidsodling
Aktiv substans/
Preparatnamn
Acetamiprid
Swirr Insektsbarriär
Beredningsform
Registrerat för användning mot Innehavare
Bruksfärdig lösning
Swirr Myrdosa
Gel
Swirr Myrpuder
Mikrogranulat
Myror och andra krypande
insekter
Myror i och omkring byggnader,
dock ej djurstallar
Myror på uteplatser och omkring
byggnader
Azametifos
Snip Myrdosa, GreenLine
Myrdosa
Blodmjöl
Gyllebo Plantskydd
Flytande
Gyllebo Plantskydd
Granulat
Gyllebo Plantskydd Pulver
Nordisk Alkali AB
Nordisk Alkali AB
Nordisk Alkali AB
Pasta
Myror och andra krypande
Novartis Healthcare A/S
insekter i och omkring byggnader
Bruksfärdig lösning
Vilt. För avskräckning av vilt i
trädgård, jordbruk och skog.
Vilt. För avskräckning av vilt i
trädgård, jordbruk och skog.
Vilt. För avskräckning av vilt i
trädgård, jordbruk och skog.
Vilt. För avskräckning av vilt i
parker och planteringar av
trädgårdsväxter.
Plantskydd AB
Myror på uteplatser och omkring
byggnader
Myror och andra krypande
insekter i och omkring byggnader
Myror på uteplatser och omkring
byggnader
Myror och andra krypande
insekter i och omkring byggnader
Bayer AB
Myror i och omkring byggnader
Bayer AB
Granulat
Slampulver
Rå-Väck
Fast preparat
Deltametrin
Myrr D
Puder
Myrr spray, Radar Dos-mot Bruksfärdig lösning
krypande insekter
Myrr till utvattning
Suspensionskoncentrat
Raid Myrpulver
Ströpulver
Imidakloprid
Maxforce Quantum
Bruksfärdigt bete
Plantskydd AB
Plantskydd AB
Profauna AB
Bayer AB
Bayer AB
SC Johnson – Sweden AB
Myrdosa, Myrr Q-Myrdosa
Myrr Extra
Granulat
Myrr Myrdosa
Provado Compact
Granulat
Vattenlöslig tablett
Provado Insektspinnar
Impregnerad stav
Provado Insektsspray,
Aerosol
Provado Bladlusspray
Provado Insektsspray Plus Aerosol
(imidakloprid + metiokarb)
Järn(III)fosfat
DERREX
Ferramol Snigel Effekt,
CurEra Snigel, GreenLine
snigelgift
SmartBayt, Natria mot
sniglar
Snigel Fritt
Pyretriner
Myror på uteplatser och omkring
byggnader
Myror i och omkring byggnader
Skadeinsekter på krukväxter
inomhus
Skadeinsekter på krukväxter. Ej
för användning på ätliga växter.
Skadeinsekter på prydnadsväxter
Bayer AB
Skadeinsekter och spinnkvalster i
prydnadsväxter inomhus och i
växthus
Bayer AB
Bayer AB
Bayer AB
Bayer AB
Bayer AB
Granulerat bete
Granulat
Skogs- och åkersnigel i trädgårdar W. Neudorff
Sniglar
W. Neudorff
Bruksfärdigt bete
Sniglar och snäckor i
Bayer AB
hemträdgårdar. Ej för användning
på ätliga växter.
Sniglar
W. Neudorff
Granulat
Formica
Puder
Myror och andra krypande
skadeinsekter i nära anslutning till
byggnader. Medlet bör läggas ut
så att husdjur inte kan komma åt
det.
Getingar och andra insekters bon i
och omkring byggnader
Insekter på rums- och
trädgårdsväxter
Myror. Endast för användning
utomhus. Medlet bör inte läggas
ut så att husdjur kan komma åt
det.
Myror i och omkring byggnader
Nelson Garden AB
Geting Effekt
Aerosol
Insekt Effekt
Aerosol
Myr Effekt Pulver,
Weibulls stoppar myror
pulver, Myr Effekt
utvattning
Myr Effekt Spray, Myr
Effekt Pumpspray
Pyretal Emulsion
Vattenlösligt pulver
Skadeinsekter i odlingar av
grönsaker och prydnadsväxter
samt på fruktträd
Skadeinsekter i trädgårdskulturer
Insekter på rums- och
trädgårdsväxter
Nelson Garden AB
Pyretrum NA Emulsion
Pyrex insektsspray N,
CurEra Pyretal Växtspray,
Rosett Växtspray, Weibulls
stoppar insekter
Pyrex N, CurEra Pyretal
mot skadeinsekter
Pyrsol emulsion
Raptol (pyretriner +
rapsolja)
Raptol Insekt Effekt,
Raptol Bladlöss Effekt,
Raptol Ros Effekt Spray
(pyretriner + rapsolja)
Raptol Insekt Effekt
koncentrat, Natria Pyrsol
(pyretriner + rapsolja)
Stoppar Ohyra Koncentrat
Sexualferomon
Emulsionskoncentrat
Aerosol
Flytande koncentrat
Insekter på prydnadsväxter
Wikholm Form AB
Emulsionskoncentrat
Emulsionskoncentrat
Skadeinsekter i trädgårdskulturer
Insekter på rumsväxter och
trädgårdsgrödor
Insekter på rums- och
trädgårdsväxter
Bayer AB
W. Neudorff
Emulsionskoncentrat
Insekter på rumsväxter och
trädgårdsgrödor
W. Neudorff
Flytande
Skadeinsekter i trädgårdskulturer
Nordisk Alkali AB
Bruksfärdig lösning
Emulsionskoncentrat
Bruksfärdig lösning
W. Neudorff
W. Neudorff/
W. Neudorff
W. Neudorff
Nordisk Alkali AB
Wikholm Form AB
W. Neudorff
Isomate C Plus
Kumulus DF, CurEra
Kumulus DF
Spinosad
Formica Box
Tiakloprid
Calypso Klar-till-bruk
Calypso koncentrat
Material som avger
förångat aktivt ämne.
Vattendispergerbart
granulat
Äpplevecklare i fruktträd
PheroNet AB
Mot mjöldagg i odlingar av
prydnadsväxter, frilandsgurka,
frukt, jordgubbar, morot,
palsternacka, kålrot, vinbär och
krusbär.
BASF AB
Dosa, bruksfärdig lösning Myror i och omkring byggnader
Bruksfärdig lösning
Suspo-emulsion
W. Neudorff
Skadeinsekter på prydnadsväxter. Bayer AB
Ej för användning på ätliga
växter.
Skadeinsekter i odlingar av
Bayer AB
prydnadsväxter
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards