Retorik = konsten att övertyga Lite retorikhistoria Retorik betyder

advertisement
Retorik = konsten att övertyga
Lite retorikhistoria
 Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade
retoriken läran om konsten att övertyga. I sin bok ”Retoriken” beskrev Aristoteles de
tre bevis- och övertalningsgrunderna: etos, logos och patos.
1) ETOS:
Att övertyga genom etos handlar om att behaga sin publik, främst genom att skapa
förtroende. Man försöker visa att man är en sympatisk figur och därför bör bli trodd. Man
försöker, med andra ord, vara en person du gärna skulle köpa en begagnad bil av.
2) LOGOS:
Att övertyga genom logos går ut på att tala till folks förnuft. Här undervisar man och
argumenterar.
3) PATOS:
Att övertyga genom patos slutligen, går ut på att tala till folks känslor. Här gäller det att
röra sin publik.
Retorikens grundstenar – talets uppbyggnad
De gamla grekerna byggde upp sina tal enligt följande struktur:
1. Analys
2. Innehåll
3. Struktur
4. Formulering
5. Memorering
6. Framförande
¨
RETORISKA FIGURER
När det gäller texten och behandlingen av texten kan den gamla retoriken ge oss många
redskap. Man ägnade mycken tid åt att diskutera hur man kunde smycka språket för att nå
publiken på bästa sätt.
BILDER
Metafor
Metaforen är ett bildligt uttryckssätt. Man skapar uttryck som egentligen, i strikt mening är
omöjliga, men som i stället talar till vår fantasi.
Exempel: Låt oss ta metaforen storm på aktiemarkanden som ett exempel. Vad ger oss denna
storm för känslor? Kanske känner vi känslan av naturkraft, av något utanför människors
kontroll.
Liknelse
Liknelsen är ett bildspråk där ett begrepp klargörs med ett annat. Liknelsen skiljer sig
från metaforen genom att det klart utsägs vad något liknar eller är som.
Exempel: min älskling vara som en ros.
Allegori
En allegori är en liten berättelse byggd av "bilder". Ofta har man staplat flera metaforer
på varandra. Man menar alltså inte bokstavligen det man säger utan målar i bilder det
man vill säga i bilder.
Exempel: Sverige har kört i diket. Nu måste vi bogsera upp landet på rätt väg. Vi vet hur man
kör!
VÄNDNINGAR
Ironi
I ironin säger man motsatsen till det man menar.
Exempel: En kommentar som det där var ju en väldigt fin klänning kan inte förstås om
man inte lyssnar till undertexten.
Hyperbol
Hyperbol är en medveten överdrift. Man tar i mer än vad som egentligen är riktigt sant.
Exempel: Jag är fullständigt dödstrött
kan man höra sig själv säga utan att man egentligen håller på att dö.
Litotes
Litotesen är raka motsatsen till hyperbolen. Den kallas ofta understatement.
Här underdriver man i stället kraftigt:
Exempel: Jag tror att jag fått en liten släng av aids.
UPPREPNINGAR
Anafor
Anaforen är en upprepning av samma ord i början av flera satser. En av de mest kända är
Martin Luther Kings tal I have a dream, där denna fras upprepas ett mycket stort antal
gånger med ökande kraft. Detta skapar en väldig dramatik. Det blir nästan ett mantra.
JÄMFÖRELSER
Antites
I antitesen målar man i svartvitt. Det handlar oftast om två sidor som står mot varandra,
medvetet tar man bort alla nyanser där emellan.
Exempel: Dagens Sverige består av fattiga och rika, av mottagare och givare.
Churchill talade på detta vis “This is not the end. It is not even the beginning of the end.
But it is, perhaps, the end of the beginning”.
ÖVRIGT
Alliteration
I alliteration börjar flera ord i samma mening, del av mening, med samma bokstav.
Exempel: Våga välja Volvo! eller Fina flickor äter f – müsli till frukost.
Källa: Sara Thorbjörnsson, Matteusskolan, Stockholm – www.lektion.se
UPPGIFTEN - FRAMFÖR OCH SKRIV ETT ARGUMENTERANDE TAL
Argumenterande tal
Er uppgift består i att hålla ett argumenterande tal om ett valfritt ämne. Välj ett ämne och
argumentera för det.
Talet ska lämnas inskriftligt.
Talet ska framföras muntligt 3-5 min.
TÄNK PÅ:
 Vem är mottagaren? (d.v.s. Vem är min publik?)
Publiken är en ytterst viktig del i ett tal. Det gäller att nå publiken och övertyga eller roa
dem på bästa sätt.
.
 Vad är syftet med ditt tal? (övertyga publiken om att du har rätt)

Tid (ca 3-5min). Tänk efter hur lång tid du har på dig och anpassa ditt tal efter det.

Dispositionen. Se till att du har en tydlig…
1) inledning
2) huvudtext
3) avslutning
1) Inledningen
Det viktigaste i inledningen är att få publiken att intressera sig för det man ska prata
om. Ett sätt är att etablera en ”relation”. Visa att du är nyfiken på publiken. Berätta gärna om
något du varit med om, gärna något med anknytning till ditt ämne. I inledningen ska du alltså
så tydligt och intresseväckande som möjligt presentera ditt ”ämne”.
2) Huvudtext
Huvudtexten är egentligen mitten av ditt tal då du utvecklar vad du vill ha sagt. Använd
dig av ett målande språk för att behålla dina åhörares intresse!
3) Avslutningen
Knyt samman de lösa trådarna du slängde ut i inledningen. Repetera och sammanfatta det
viktigaste av talet. Upprepa gärna ditt budskap.
Skriv ner korta punkter för ditt tal enligt denna disposition
Källa: Sara Thorbjörnsson, Matteusskolan, Stockholm – www.lektion.se
Download