Klinisk genetik o Biobank

advertisement
Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Region Skåne samt landstingen Blekinge, Södra Halland, Kronoberg
VO Klinisk genetik och Biobank
Kod
Benämning
Pris i kr
Klinisk genetik
Cytogenetik
Kromosomanalys
108
Kromosomanalys amnion
109
Kromosomanalys korion
101
Kromosomanalys blod konstitutionell
107
Kromosomanalys benmärg
106
Kromosomanalys blod förvärvad
110
Kromosomanalys normalvävnadsbiopsi
111
Kromosomanalys tumörbiopsi
125
Kromosomanalys stamceller
5 823
6 371
4 311
7 464
5 867
5 467
7 650
6 379
Molekylär cytogenetik
FISH-analys
FISH-analys prenatal
FISH-analys konstitutionell enkel
FISH-analys konstitutionell omfattande
FISH-analys förvärvad enkel
FISH-analys förvärvad omfattande
FISH-analys myelom
7 783
5 524
7 756
6 669
7 756
10 209
136
142
144
146
147
148
149
Mikroarray
Mikroarray, analys av patient
Mikroarray, analys av anhörig
Mikroarray, enbart rådata (ej analys)
Mikroarray, neoplasi
Mikroarray, prenatal trio
Mikroarray, postnatal trio
Mikroarray, ROH (reanalys)
11 153
7 945
7 231
9 876
21 729
22 651
3 080
150
151
154
NGS-analys
NGS, Exom
NGS, Exom-trio
NGS, CF (cystisk fibros)
11 404
32 531
7 230
103
120
122
119
137
143
Genomik
Molekylärgenetik
PCR-analys
135
QF-PCR
138
PCR-analys, enkel
115
PCR-analys, omfattande
121
RT-PCR analys (kvalitativ)
131
RT-QPCR analys (kvantitativ)
133
134
102
104
155
2017 v1
3 575
2 988
4 774
3 120
3 120
Sekvensering antal exon
Sangersekvensering, omfattande, grundanalys
Sangersekvensering, omfattande, tilläggsanalys
Sangersekvensering, enkel, grundanalys
Sangersekvensering, enkel, tilläggsanalys
Uppföljning med Sangersekvensering av tidigare fynd med exomsekvensering
Sida 1 av 3
8 104
7 452
6 263
5 612
1 400
Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Region Skåne samt landstingen Blekinge, Södra Halland, Kronoberg
VO Klinisk genetik och Biobank
Kod
Benämning
Pris i kr
116
139
Extraktion
DNA/ RNA extraktion, inkl. arkivering
DNA/ RNA extraktion arkivering och vidarebefodran till externt lab
114
Övriga analyser - molekylärgenetik
Southern blot analys
Övrigt
118
140
126
145
124
105
127
Cellodling och arkivering (vitalfrysning)
Uttag och vidarebefodran av arkiverat DNA/ RNA
Frysning och arkivering av vävnadsbiopsi
Uttag ur biobank BD41
Cellseparation och arkivering (vitalfrysning)
Kvalitetskontroll, genomiskt DNA (Tapestation)
NIPT (icke-invasiv fosterdiagnostik) skickas till externt laboratorium
2 344
3 144
12 503
3 577
1 366
1 474
550
128
510
5 000
Skickeprov
Externt utförd laboratorieanalys *
170
Externt utförd laboratorieanalys, tolkning och svar
171
Externt utförd laboratorieanalys, prisgrupp 1
172
Externt utförd laboratorieanalys, prisgrupp 2
173
Externt utförd laboratorieanalys, prisgrupp 3
174
Externt utförd laboratorieanalys, prisgrupp 4
175
Externt utförd laboratorieanalys, prisgrupp 5
176
Externt utförd laboratorieanalys, prisgrupp 6
177
Externt utförd laboratorieanalys, prisgrupp 7
510
500
1 000
2 000
4 000
8 000
16 000
32 000
Externt utförd onkogenetisk analys *
Onkogenetik, extraktion
Onkogenetik, MLPA
Onkogenetik, MSI/ IHC
Onkogenetik, prediktiv
Onkogenetik, screening 1
Onkogenetik, screening 2
Onkogenetik, screening 3
Onkogenetik, övrigt
Presymptomatisk HNPCC
Sekvensering HNPCC
Onkogenetik, APC
Onkogenetik, rekvirera kloss
Ålborg screening
Ålborg övrigt
816
1 224
3 264
6 120
6 630
7 650
12 750
1 020
4 080
8 160
20 451
816
7 140
2 040
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
Mottagningsverksamhet
300
Allmängenetisk rådgivning
301
Onkogenetisk rådgivning
*
2017 v1
11 788
9 778
Priserna baseras på externa laboratoriers respektive prislista.
Sida 2 av 3
Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Region Skåne samt landstingen Blekinge, Södra Halland, Kronoberg
VO Klinisk genetik och Biobank
Kod
Benämning
Pris i kr
Biobank, BD47
Benämning
Administration
Planering och rådgivning vid uppstart av ny provsamling, per timme
Remissdesign, per timme
Uppmärkning och inskanning av REMP-platta, per platta
Övriga administrativa tjänster, kostnad per timme
Registrering och förvaring av prov
Mottagande och registrering av prover, per timme
Förvaring ask 2” 81 position ex. kryorör 2mL, per rör
Förvaring ask 5” 52 position ex. helblodsrör, per rör
Förvaring ask 5” 25 position ex. PaxGenerör, per rör
Förvaring ask 3” 10/16 position ex. faecesburk, per rör
532
418
21
418
Manuell DNA-extraktion (inkl material och arbetskostnad)
Minipreppar, per platta
Midipreppar, per prov
Maxipreppar, per prov
418
10
10
15
10
0
0
4 235
136
204
Koncentrationsbestämning (inkl material och arbetskostnad)
PicoGreen, Minipreppar, per platta
PicoGreen, Midi/Maxipreppar, per platta
UV, Maxipreppar, per platta
1 483
2 115
956
Uttag och/eller normering av prover (exkl. material)
Arbetskostnad, per timme
418
Material
REMP STBR 96-300 utan kort, per platta
REMP DTBR 96-300 målplatta, per platta
REMP STBR 96-300 med kork, per platta
REMP STBR 96-900 med kork, per platta
REMP DTBR 96-900 målplatta, per platta
Thermoseal, per styck
Deepwell/skirted 96 platta, per platta
Pipettspetsar, per ask
Förslutningsfilm, per styck
Stripslock, per platta
CO2-is, per kg
Remissunderlag, per styck
2017 v1
Sida 3 av 3
235
79
298
376
79
10
32
246
10
32
27
5
Download