Vad är kvalitet när du gör cellulosa för kläder?

advertisement
Vad är kvalitet när du
gör cellulosa för
kläder?
Anna Svedberg
DomInnova
Domsjö Fabriker
Domsjös huvudprodukt
Typ specifikation för dissolving
Viskositet (ml/g, DP, CP etc.)
Förädlingsgrad (alfa, beta, gamma, R18, R10)
Ljushet (ISO,%)
Reaktivitet (Fock)
Renhet (askämnen, metaller, extraktivämnen)
Fysikaliska parametrar (ytvikt, densitet, mått, fukt)
Dimensioner (bal/rulle, mått)
Dessa analyser är oftast tillräckliga för att producera
rätt cellulosa kvalitet till en viss kund.
Men de är inte tillräckliga om man vill utvärdera
problem i viskosbruket som kan härledas till cellulosan.
Inte heller tillräckliga om man vill optimera cellulosan
för viskosproducenten m.a.p. utbyte,
produktionshastighet och produktkvalitet.
4
2011-11-06
Då behövs ytterliga analyser.
Marknaden för dissolvingscellulosa
Bomullslinter
Barrved
Lövträd
Dissolvingcellulosa
Etrar
•Bindemedel
•Tvättmedel
•Lim
•Livsmedel
•Läkemedel
Nitrater
Acetate
•Lacker
•Celluloidfilm
•Sprängämnen
•Textilmaterial
•LCD film
•Bestrykning och
plastmaterial
•Cigarettfilter
Viskos
•Textil
•Nonwoven
•Däckskord
•Cellofan
•Tvättsvampar
•Korvskinn
Lyocell
MCC
•Textil
•Nonwoven
•Läkemedel
•Livsmedel
Domsjö cellulosas kundapplikationer
Domsjö Cellulose
Stapelfibrer
Filament
MCC
Diskdukar
Casings
CMC
6
Specifikation viskositet
2013-02-07
7
Domsjö producerar dissolvingcellulosa med olika
viskositetsspecifikationer (SCAN method, ml/g). Viskositeten styrs i koket.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
410-470
420-480
480-580
500-600
510-550
510-560
510-570
525-575
530-570
540-600
550-600
555-595
Varför är det viktigt med
rätt och jämn viskositet till
kunden?
Specifikation förädlingsgrad
Domsjö producerar dissolving cellulosa med olika
specifikationer m.a.p. förädlingsgrad (R18, R10, alfa).
Förädlingsgraden styrs i blekeriet.
Kvalitet
Metod
Standard
Plus
R18, %
ISO 699:1982
>94
>95
R10, %
ISO 699:1982
88
91
Alfa,%
Tappi 203
91
93
2013-02-07
8
Varför är det viktigt med
rätt och jämnt R18-värde?
2013-02-07
9
Viskosprocessen
Från vedfiber till cellulosakedjor
Makrofibriller
Mikrofibriller
2011-11-06
0.6 µm diameter
40-60 mirofibriller
35 nm diameter
5 µm långa
8-10 miceller
Miceller
3.5 nm diameter
4-5 µm långa,
36 cellulosakedjor
Spinning/Regenerering
Vid tillverkning av tråd matas färdig viskoslösning till spinnmaskiner och pressas ut
genom ultrafina dysor i ett spinnbad. Resultatet blir tråd som lindas upp på rullar i olika
mängder.
Av ett träd kan man tillverka 1500 mil tråd. Vid tillverkning av korvskinn (av enbart
cellulosa) byts hålen i dysorna ut mot cirkelformade springor i kanterna vilket formar
en så kallad cellulosatarm.
Cellulosafibrer reagerar med lämplig
kemikalie till en sirapsliknande lösning
Eftermogning (luft tas bort)
 Viskositet
 Filtrerbarhet (olösta fibrer, gel
Färdig viskoslösning
partiklar,
hartsämnen)
 Gamma tal
Regenererad fiber
12
2011-11-06






Viskositet
Dimension
MWD
Tenacitet, våt/torr
Töjbarhet
Defibrillering/noppighet
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards