Teori: Livets kemi 1 8A 2016
Biokemi: Livets kemi
De organiska ämnen (ämnen som är uppbyggda av molekyler som innehåller kol) som bygger
upp vår kropp brukar delas in i fyra stora grupper:




Kolhydrater
Fetter
Proteiner
Nukleinsyror
Dessa fyra ämnen innehåller mycket energi. Denna energi kommer ursprungligen från solen.
Växterna kan via fotosyntesen lagra solenergin i energirika molekyler – kolhydrater.
Solenergin omvandlas till kemisk energi. Kemisk energi kallas den energi som är lagrad i
molekyler, olika molekyler kan lagra olika mycket energi.
Repetition av fotosyntesen:
Solenergi + vatten + koldioxid → druvsocker + syre
Solenergi + 6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2
Kolhydrater:
Det finns olika sorters kolhydrater, snabba, långsamma och fibrer. De snabba går fort ut i
blodet och kan användas i cellernas energifabriker. Vi blir pigga fort, men energin tar snabbt
slut. De långsamma behöver brytas ner i mag-tarmkanalen innan de kan gå ut i blodet och
användas i cellernas energifabriker. Detta innebär att vi får en jämnare mängd energi som
räcker mycket längre. Cellulosan kallas även fibrer.
Snabba kolhydrater:
Monosackarider: består bara av en enda sockermolekyl (C6H12O6)


Druvsocker (glukos) finns i frukt och bär
Fruktsocker (fruktos) finns i frukt och bär
Disackarider: består av två sockermolekyler som sitter ihop (C12H22O11) kallas disackarider
(di = två)


Rörsocker (sackaros) ”vanligt” socker
Mjölksocker (laktos) finns i mjölk
Långsamma kolhydrater:

Stärkelse: består av flera tusen sockermolekyler som sitter ihop i en lång vriden
kedja. Kallas därför för polysackarid. (poly = många). Stärkelsen bildas i växten då den
kopplar ihop en massa sockermolekyler. Detta är växtens energilager. När vi äter
stärkelse (potatis, pasta, ris, gryn och mjöl) bryts de långa kedjorna ner till
monosackarider i vår mag-tarm kanal. Monosackariderna kan sedan transporteras till
cellerna så att vi får energi.
Cellulosa:

Cellulosan är växternas ”skelett” som gör att en växt kan stå upp. Den består av
tusentals sockermolekyler som sitter ihop i en rak kedja. Människan kan inte bryta
ner cellulosan, detta innebär att vi inte kan få någon energi från cellulosa. Det är dock
viktigt att vi äter cellulosa (vetekli, fullkornsmjöl, råa morötter, grönsaker och frukt)
då tarmen behöver fibrer för att fungera bra.