i-örat apparater och insatser

advertisement
BESTÄLLINGSFORMULÄR
Best.nr.:
I-ÖRAT APPARATER OCH INSATSER
Beställningsdatum:
Klinik:
Pats personnr.:
Beställare:
Namn:
Tel.:
Adress:
e-post:
Återbesöksdatum:
e2e miniTek Telespole
Insio micon
7mi
5mi
3mi
Orion
Finesse
18
Accord
16
12




–




10 batteri 312 batteri
10 batteri
312 batteri 312 batteri



H
V
V
H
V
H
V
H
V
H
V
H
V
H
V
*
H
V
H
V
H
V
H
V
H
V
H
V
H
V
H
V
H
V
CIC
Programknapp (PK)
Mini-kanal
utan e2e
H
I CXX kan du välja
funktion: Volymknapp
eller Programknapp.
Välj sida för VK vid
binaural anpassning
med både VK och PK.
*
Volymkontroll (VK)
Kanal
m/ TwinMic
Kanal
Mini-kanal
Välj sida för VK vid
binaural anpassning
med både VK och PK.
Halv-concha
Concha
312 batteri
13 batteri
312 batteri
Välj sida för VK vid
binaural anpassning
med både VK och PK.
Välj sida för VK vid
binaural anpassning
med både VK och PK.
Telespole

TwinMic
*
Om det är begränsat med plats ska Siemens prioritera:
Storlek
(apparatstorleken fasthålls; kontrollalternativ och batteristorlek kan avvika från det beställda)
Funktioner
(kontrollalternativ och batteristorlek fasthålls; apparaten kan bli större än angivet)
Hårda SLA-insatser
Slanggenomförsel
40 shore
(extra mjuk)
70 shore
(standard)
Massiv
Massiv m. vinge
Styrka på miniReceiver 2.0: S
Mjuka silikoninsatser
m/ TubeLock
Höger
Dubbel vägg
0R
Vänster 0L
Siluettinsats
H
LK Design · SMK001/1/1/0414
Ventilation
V
1 mm
2R
1L
P
3L
Kanal – kort vinge
Kanal – lång vinge
Siluett
Längd på LifeTube / S-LifeTube:
HP
Höger
1R
2R
3R
4R
5R
6R
Vänster
1L
2L
3L
4L
5L
6L
Höger
S-LifeTube
LifeTube
Vänster
Siluettinsats
Siluettinsats
nedfräst
öppen
semi
V
H
V
H
Kanalinsats
Kanalinsats
med kort vinge
med lång vinge
med stöd
V
2 mm
H
Öppen
V
H
m/ slang
m/ LifeTube
Siemens väljer ventilation efter hörselnedsättning
Öppen
Vid platsproblem tillverkar Siemens största
möjliga ventilation beroende på örats storlek.
Kommentarer:
Siemens Hörapparater · Johanneslundsvägen 12-14 ·194 87 Upplands Väsby
Support 0771 233 300 · [email protected] · www.siemens.se/horsel
H
V
HC kanalinsats
V
H
V
Siminsats till Aquaris
Vänster
Vario
Skalinsats
V
Kanalinsats
Höger
Ingen
Kanal – standard
Siluettinsats
H
1,6 mm
3R
2L
H
V
Kanalinsats
H
1R
M
Vent. antingen för ClickInsats eller LifeInsats:
1 mm 1,6 mm 2 mm Öppen
Längd på miniReceiver 2.0:
En vägg
LifeInsats
Mjuka insatser
S-LifeTube
Standard LifeInsats – med Nano Screen Lack och monterad.
Skal – standard
ClickInsats
Knä
Optivent
Standard för i-örat
(glöm ej audiogram)
LifeTube
Standard ClickInsats – med Nano Screen Lack och monterad.
Välj antingen programkontroll
eller volymkontroll.
Höger
1H 2H 3H 4H 5H 6H
Vänster
1V 2V 3V 4V 5V 6V
m/ LifeTube
m/ slang
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards