Effektivare marknadsföring på Internet, 29.4.2010

advertisement
”Effektivare marknadsföring på Internet ”
Torsdagen den 29.april 2010 kl. 18.00–20.30,
Hotell Strandbo, Bagarstugan, Nagu
Är du osäker på om din
internetmarknadsföring
når ut ?
Hur får du nya kunder
att bättre hitta ditt
företag ?
Du får värdefull info
och insyn i hur du ökar
kontaktantalet..
..hur sidorna skall vara
uppbygda för att hittas
på Google och
Väståbolands utvecklingsavdelning ordnar i samarbete med Novia-enheten vid
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia en
temakväll om marknadsföring på Internet.
Temakvällen riktar sig till alla som marknadsför sina produkter eller tjänster via
internet – företagare, försäljare, marknadsförare, företagsledning och
webbansvariga.
Anförandet hålls på svenska, men diskussionen på var och ens eget modersmål.
Kvällens program:
18.00
Kaffe
… svar på frågor
18.10
Temakvällens öppnande
VÄLKOMNA!
18.15-19.45
Effektivare marknadsföring på Internet
Peter Hellström
19.45-20.30
Diskussion och frågor
Tillfället är gratis, men vi önskar förhandsanmälningar senast den 27.04
per e-post till [email protected] eller per tel. 040-488 6023
www.novia.fi
Utvecklingsavdelningen i Väståboland är en länk mellan företagare och offentliga sektorn.
Grundtanken är att du via utvecklingsavdelningen kan få information om vart du kan vända dig och
hur du får hjälp i frågor som berör företagsamhet.
Tag del av vårt nätverk och vårt kunnande på utvecklingsavdelningen !
Utvecklingsavdelningen verkar för hela Väståbolands bästa och svarar för utvecklingen av
näringsliv, turism, trafik- och skärgårdsfrågor samt landsbygdsförvaltning och informationsteknologi i
hela kommunen.
Utvecklingsavdelningen i Väståboland, Pakastovägen, 21710 Korpo,
tfn 040- 488 5910
Download