Yrkeshögskolan Novia - Läroplan

advertisement
Yrkeshögskolan Novia - Läroplaner 2010/2011
Byggnadsteknik, Vasa (240 sp)
Byggnadsteknik, Vasa (240 sp)
Examen: YH-examen i teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
» Allmänna kompetenser
» Kärnkompetenser
Adress och telefonnummer:
Yrkeshögskolan Novia
Wolffskavägen 33, 65200 Vasa
Tfn (06) 328 5000, fax (06) 328 5510
[email protected]
Studiebyrån öppen: 8:00-15:45
Avdelningschef:Sem Timmerbacka
Programansvarig:Allan Andersson
Studiesekreterare: Inger Granqvist
IT-stödperson:Anders Öist
Klasshandledare:Anders Borg
Internationella ärenden:Camilla Mitts
Utbildningsprogrammets lärare:Allan Andersson, Anders Borg, Kimmo Koivisto, Tom Lipkin, Leif Östman
© Yrkeshögskolan Novia 2017
Sida 1/4
Yrkeshögskolan Novia - Läroplaner 2010/2011
Byggnadsteknik, Vasa (240 sp)
Kod
Namn
Studiepoäng/år/totalt
1
Gru
Grundstudier (gemensamma)
BYV10SK
Språk
6
YH10SV01
• Svenska
3
TKV10SV02
• Vetenskapligt skrivande
YH10FI01
• Finska
TKV10FI02
• Ingenjörsfinska
YH10EN01
• Engelska
TKV10EN02
• Ingenjörsengelska
BYV10MA
Matematik
2
3
4
5
Totalt
56 SP
3
6
3
3 SP
3
3 SP
3
3 SP
3
3
3 SP
3 SP
3
9
18 SP
3 SP
6
15 SP
UOTK10MA01 • Funktioner och ekvationer 1
3
3 SP
UOTK10MA02 • Geometri och vektorer
3
3 SP
UOTK10MA03 • Funktioner och ekvationer 2
3
3 SP
UOTK10MA04 • Analys 1
3
3 SP
TKV10MA05
• Linjär algebra
3
3 SP
BYV10BY
Byggteknikstudier och yrke
15
YH10IN01
• Introduktion till högskolestudier
6
6 SP
TKV10FY01
• Mekanik och värme
6
6 SP
TKV10DA01
• Grunderna i datateknik
3
3 SP
BYV10BY04
• Grunder i ledarskap och industriell ekonomi
UOTK10FM01
• Forskningsmetodik
Yrk
Yrkesstudier (gemensamma)
BYV10EH
Energieffektivt och hållbart byggande
8
BYV10EH04
• Betongteknologi 1
5
BYV10EH05
• Betongteknologi 2
BYV10EH06
• Materialkunskap
BYV10EH07
• Byggnadskemi
BYV10EH08
• Byggnadsfysikaliska mätningar
BYV10EH09
• Drift och underhåll av fastigheter
BYV10PJ
Projektering
6
BYV10PJ03
• Byggnadsplanering
3
3 SP
BYV10PJ05
• Grundkurs i CAD-planering
3
3 SP
BYV10PJ06
• Byggnadsfysik, grundkurs
BYV10PJ07
• Byggnadsdokument
BYV10KO
Konstruktion
9
BYV10KO03
• Grunder i byggnadsmekanik
6
6 SP
BYV10KO04
• Grunder i hållfasthetslära
3
3 SP
BYV10KO02
• Grunder i betong- och murverkskonstruktioner
6
6 SP
BYV10KO01
• Grunder i trä- och stålkonstruktioner
6
6 SP
BYV10PD
Produktion
8
BYV10PD02
• Byggnadsekonomi 1
5
5 SP
BYV10PD03
• Produktionsteknik 1
3
3 SP
© Yrkeshögskolan Novia 2017
5
3
23 SP
5
5 SP
3
3 SP
83 SP
6
3
3
20 SP
5 SP
3
3 SP
3
3 SP
3
3 SP
3
3 SP
3
6
3
3 SP
15 SP
6
6 SP
3
3 SP
12
21 SP
3
11 SP
Sida 2/4
Yrkeshögskolan Novia - Läroplaner 2010/2011
Byggnadsteknik, Vasa (240 sp)
BYV10PD06
• Kostnadskalkylering
BYV10IN
Infra
5
BYV10IN11
• Grunder i infrabyggande
5
BYV10IN03
• Geoteknik
BYV10IN05
• Grundbyggnad
3
3 SP
BYV10IN07
• Mätningsteknik
3
3 SP
5
3
3
3 SP
3
16 SP
5 SP
5
5 SP
44 SP
Profilering: konstruktion
BYV10MA
Matematik
3
3 SP
TKV10MA06
• Analys 2
3
3 SP
BYV10BY
Byggteknikstudier och yrke
3
3 SP
TKV10FY03
• Svängningar, vågrörelse optik
3
3 SP
BYV10EH
Energieffektivitet och hållbart byggande
9
9 SP
BYV10EH01
• Inomusklimat
3
3 SP
BYV10EH02
• Byggnadsvård- och -sanering
3
3 SP
BYV10EH03
• Husteknik
3
3 SP
BYV10PJ
Projektering
3
3 SP
BYV10PJ02
• Modelleringsverktyg
3
3 SP
BYV10KO
Konstruktion
26
26 SP
BYV10KO06
• Betongkonstruktioner 2
5
5 SP
BYV10KO07
• Stålkonstruktioner 2
5
5 SP
BYV10KO05
• Träkonstruktioner 2
5
5 SP
BYV10KO08
• Byggnadsmekanik 2
6
6 SP
BYV10KO09
• Projekteringsverktyg
5
5 SP
48 SP
Profilering: Produktion
BYV10EH
Energieffektivitet och hållbart byggande
9
9 SP
BYV10EH01
• Inomusklimat
3
3 SP
BYV10EH02
• Byggnadsvård- och -sanering
3
3 SP
BYV10EH03
• Husteknik
3
3 SP
BYV10PD
Produktion
3
BYV10PD01
• Företagande
3
BYV10PD04
• Produktionsteknik 2
6
6 SP
BYV10PD05
• Företagsförlagd utbildning
30
30 SP
36
39 SP
3 SP
44 SP
Profilering: Infra
BYV10MA
Matematik
3
3 SP
BYV10MA01
• Analys 2
3
3 SP
BYV10PJ
Projektering
3
BYV10PJ01
• Detaljplanering
3
BYV10PJ04
• Visualisering
BYV10IN
Infra
6
BYV10IN01
• Väg- och markplanering
6
BYV10IN02
• GIS
3
3 SP
BYV10IN04
• Väg- och markbyggnad
6
6 SP
© Yrkeshögskolan Novia 2017
3
6 SP
3 SP
3
3 SP
29
35 SP
6 SP
Sida 3/4
Yrkeshögskolan Novia - Läroplaner 2010/2011
Byggnadsteknik, Vasa (240 sp)
BYV10IN06
• Underhåll av infrabyggnader
3
3 SP
BYV10IN08
• Vattenförsörjning
6
6 SP
BYV10IN09
• Vattenbyggnad
6
6 SP
BYV10IN10
• Projekt inom vattenteknik
5
5 SP
Val
Valfria studier
Pra
Valfria studier för konstruktion
5
2
Valfria studier för produktion
5
3
Valfria studier för infra
5
3
Lärdomsprov
© Yrkeshögskolan Novia 2017
5
12 SP
8 SP
4
12 SP
30 SP
Praktik
Praktik
Lär
12 SP
10
10
10
30 SP
15 SP
Sida 4/4
Download