UNIYH program, 29.1.2016, Vasa

advertisement
UNIYH program, 29.1.2016, Vasa
10:00-10:15
10:15-10:30
(20 min. paus)
10:50-11:20
Academill
Academill
Strandgatan 2, aud. Akademisalen
Strandgatan 2, aud. Bruhn
Allmän ÅA
Allmän Novia
Pass Akademisalen
1 ÅA - Pedagogik (allmän pedagogik
och vuxenpedagogik,
barnträdgårdslärare, klasslärare,
speciallärare, ämneslärare)
( 30 min. paus)
11:50-12:20
Novia - Medianom (YH),
fotografering
Allmän Novia
Allmän ÅA
B216 Bruhn
ÅA - Ekonomi (handelsrätt,
D402
F4304
F4307
Novia - Sjukskötare (YH),
ÅA- Biovetenskaper och
Novia - Byggmästare (YH),
informationssystem, internationell Hälsovårdare (YH), Bachelor
Farmaci (cell- och molekylär
Ingenjör (YH), Byggnads- och
marknadsföring, nationalekonomi, of Health care/ Nursing
biovetenskap, biokemi,
samhällsteknik, El- och
organisation och ledning,
cellbiologi, miljö- och
automationsteknik. Rundvandring
marinbiologi)
batong, frukt och dricka delas ut kl. 11:20-11:50
2 Novia - Bildkonstnär (YH),
ÅA - Teologi (dogmatik,
Formgivare (YH), grafisk desgin, gammaltestamentlig exegetik, judaistik,
kyrkohistoria, nytestamentlig exegetik,
Formgivare (YH),
praktisk teologi, religionstevetenskap,
inredningsdesign
batong, frukt och dricka delas ut kl. 11:20-11:50
ÅA - Samhällsvetenskaper
Novia - Estenom (YH),
(folkrätt, informationsvetenskap, Bioanalytiker (YH),
nationalekonomi, offentlig
Röntgenskötare (YH)
batong, frukt och dricka delas ut kl. 11:20-11:50
ÅA - Naturvetenskaper (fysik, Novia - Ingenjör (YH), Maskingeologi och mineralogi, kemi,
och produktionsteknik,
matematik)
Produktionsekonomi
3 ÅA - Kultur och Språk (filosofi,
ÅA - Socialvetenskaper och Novia - Tradenom (YH),
Hälsovetenskaper (socialpolitik, Företagsekonomi
genusvetenskap, historia,
konstevetenskap, litteraturvetenskap,
musikvetenskap, nordisk etnologi och
folkloristik,religionsvetenskap)
(engelska, finska, franska, ryska,
svenska, tyska)
(20 min. paus)
13:30-14:00
Allmän ÅA
Allmän Novia
redovisning)
teologisk etik med religionsfilosofi)
(20 min. paus)
12:40-13:10
Technobotnia
4 ÅA- Psykologi och Logopedi
Novia - Musiker (YH)/
Musikpedagog (YH),
Dramainstruktör (YH)
förvaltning, offentlig rätt,
privaträtt, sociologi, statskunskap)
Rundvandring ordnas genast efter
presentationerna. Intresserad av
guidad rundvandring ta kontakt med
[email protected]
utvecklingspsykologi,
vårdvetenskap)
ÅA - Rättsnotarie
ordnas genast efter presentationerna.
Intresserad av guidad rundvandring ta
kontakt med [email protected]
Novia - Socionom (YH),
Barnmorska (YH)
ÅA - Kemiteknik
(naturmaterialteknik,
processkemi, process- och
systemteknik, energi-och
miljöteknik)
ÅA - Informationsteknologi
(datateknik, datavetenskap)
Novia - Sjökapten (YH), Bachelor
of Marine Technology
Novia - Agrolog (YH)/
Skogsbruksingenjör (YH)
Download