UniYH-program Åbo, 13.1.2017

advertisement
UniYH-program Åbo, 13.1.2017
Studiehandledarlunch och
infoträff kl. 11.30-13.30 i Arken
10.00-10.15
10.15-10.30
20 min. paus
10.50-11.20
Arken, Fabriksgatan 2
Allmän ÅA
Allmän Novia
aud. Armfelt
ÅA - Ekonomi (handelsrätt,
Pass
Helikon/Parnassos
Novia
informationssystem, internationell
Musiker (YH)
marknadsföring, nationalekonomi,
Musikpedagog (YH)
organisation och ledning, redovisning) Dramainstruktör (YH)
ASA, Fänriksgatan 3
Allmän Novia
Allmän ÅA
Stora auditoriet
ÅA - Pedagogik (allmän
pedagogik och vuxenpedagogik,
barnträdgårdslärare, klasslärare,
speciallärare, ämneslärare)
Lilla auditoriet
Novia
Sjukskötare (YH)
Barnmorska (YH)
Axelia, Biskopsgatan 8
Allmän ÅA
Allmän Novia
Ringbom
ÅA- Biovetenskaper och
farmaci (cell- och molekylär
biovetenskap, biokemi,
cellbiologi, miljö- och
marinbiologi)
Rundvandringar
Salin
Novia
Byggmästare (YH)
Ingenjör (YH), byggnads- och
samhällsteknik
1
Servering av lättlunch kl. 11.20-11.50
ÅA - Samhällsvetenskaper
Novia
(folkrätt, informationsvetenskap,
Tradenom (YH),
nationalekonomi, offentlig förvaltning, företagsekonomi
30 min. paus
11.50-12.20
offentlig rätt, privaträtt, sociologi,
statskunskap)
Servering av lättlunch kl. 11.20-11.50
ÅA - Teologi (dogmatik,
Novia
gammaltestamentlig exegetik,
Estenom (YH)
judaistik, kyrkohistoria,
Bioanalytiker (YH)
nytestamentlig exegetik, praktisk
Röntgenskötare (YH)
teologi, religionstevetenskap,
Servering av lättlunch kl. 11.20-11.50
ÅA - Naturvetenskaper
Novia
(fysik, geologi och mineralogi,
Sjökapten (YH)
kemi, matematik)
Ingenjör (YH), el- och
automationsteknik
teologisk etik med religionsfilosofi)
2
20 min. paus
12.40-13.10
ÅA - Socialvetenskaper och
Hälsovetenskaper (socialpolitik,
Novia - Visuell konst: Medianom ÅA - Kultur och Språk (filosofi,
Novia
genusvetenskap, historia,
(YH), fotografering
Agrolog (YH)
konstevetenskap, litteraturvetenskap, Skogsbruksingenjör (YH)
utvecklingspsykologi, vårdvetenskap) Bildkonstnär (YH)
ÅA - Kemiteknik
ÅA- Psykologi och Logopedi
ÅA - Informationsteknologi
musikvetenskap, kulturanalys med
inriktning etnologi och
folkloristik,religionsvetenskap)
(engelska, finska, franska, ryska,
svenska, tyska)
(naturmaterialteknik,
processkemi, process- och
systemteknik, energi-och
miljöteknik)
3
20 min. paus
13.30-14.00
4
Novia - Visuell konst:
ÅA - Rättsnotarie
Formgivare (YH), grafisk design
Formgivare (YH),
inredningsdesign
Novia
Socionom (YH)
Hälsovårdare (YH)
(datateknik, datavetenskap)
Novia
Ingenjör (YH), maskin- och
produktionsteknik
Ingenjör (YH),
produktionsekonomi
Axelia, också Novia NunneNovias teknik- gatan, start
utbildningar kl. 12:40 från
syns, start kl. Arken
12:40 i Axelia
Novia
sjöfart,
start kl.
12:40 från
Arken
Download