Står den regionala, svenskspråkiga social- och hälsovården

advertisement
Står den regionala, svenskspråkiga socialoch hälsovården vid ett vägskäl?
Seminarium för arbetsliv och utbildning
onsdagen den 27 mars kl. 14.00 - 16.00 vid YH Novia i Åbo, Nunnegatan 4.
Håkan Bråkan och Pippi Långstrump?
Mångprofessionella, utvecklingsinriktade och resursförstärkande
sjukskötare och socionomer utbildas vid YH Novia i Åbo.
Eva Juslin, Pia Liljeroth, Heli Vaartio-Rajalin & Tua Weckström-Lundell
I samma båt?
Paneldiskussion om regionala personal- och utvecklingsbehov inom
social- och hälsovård. Panelen leds av Linus Hoffman.
Ann-Sofie Silvennoinen, personal- och utvecklingschef, ÅUCS
Carola Lindholm, avdelningsgruppchef, Västra Nylands sjukvårdsområde
Märta Marjamäki, samkommunsdirektör, Kårkulla samkommun
Maj-Britt Malmén, enhetschef för förebyggande hälsovård, Raseborg
Kjell Wennström, Svenska Folkpartiet
Annika Bussman, f.d. rektor för yrkesutbildning på andra stadiet
Sanna Gröndahl, socionom, högre YH-studerande inom Utveckling och
ledarskap inom social- och hälsovård
Eivor Huldén, enhetschef, YH Novia, Åbo
Anmälningar till [email protected] senast 25.3.2013.
Download