UniYH-program Vasa, 27.1.2017

UniYH-program Vasa, 27.1.2017
Studiehandledarlunch
kl. 11.30-12.30 på
Academill
10.00-10.15
10.15-10.30
20 min. paus
10.50-11.20
Academill
Allmän ÅA
Allmän Novia
Pass
ÅA - Ekonomi (handelsrätt,
informationssystem, internationell
marknadsföring, nationalekonomi,
Technobothnia
Allmän ÅA
Allmän Novia
1
2
3 F 4307
Novia - Visuell konst:
ÅA - Pedagogik (allmän
Novia
Medianom (YH), fotografering pedagogik och vuxenpedagogik, Sjukskötare (YH)
barnträdgårdslärare, klasslärare, Barnmorska (YH)
Bildkonstnär (YH)
speciallärare, ämneslärare)
organisation och ledning, redovisning)
F 4212
ÅA- Biovetenskaper och
farmaci (cell- och molekylär
biovetenskap, biokemi,
cellbiologi, miljö- och
F 4209
Novia
Byggmästare (YH)
Ingenjör (YH),
byggnads- och samhällsteknik
F 4304
Information i klass först,
rundvandring med fokus på
byggnads- och samhällsteknik
efteråt. Lunch efter
rundvandringen.
Information i klass först,
rundvandring med fokus på maskinoch produktionsteknik efteråt.
Lunch efter rundvandringen.
Rundvandring Alere, dit Novias
utbildningar inom social- och
hälsovård flyttar 2017. Samling
vid huvudingången till
Technobotnia kl. 12.30
Sjökaptensinfo 15 min.
Novia
Ingenjör (YH), maskin- och
produktionsteknik
Ingenjör (YH), produktionsekonomi
marinbiologi)
1
Servering av batong, frukt och dryck kl. 11.20-11.50
ÅA - Samhällsvetenskaper
Novia
ÅA - Teologi (dogmatik,
(folkrätt, informationsvetenskap,
gammaltestamentlig exegetik,
Tradenom (YH)
30 min. paus
11.50-12.20
Servering av batong, frukt och dryck kl. 11.20-11.50
Novia
ÅA - Naturvetenskaper
(fysik, geologi och mineralogi,
Estenom (YH)
judaistik, kyrkohistoria,
kemi, matematik)
Bioanalytiker (YH)
nytestamentlig exegetik, praktisk
Röntgenskötare (YH)
nationalekonomi, offentlig förvaltning,
offentlig rätt, privaträtt, sociologi,
teologi, religionstevetenskap,
teologisk etik med religionsfilosofi)
statskunskap)
2
20 min. paus
12.40-13.10
ÅA - Kultur och Språk (filosofi,
3
20 min. paus
13.30-14.00
genusvetenskap, historia,
konstevetenskap, litteraturvetenskap,
musikvetenskap, nordisk etnologi och
folkloristik,religionsvetenskap)
(engelska, finska, franska, ryska,
svenska, tyska)
ÅA- Psykologi och Logopedi
4
Alltid samlingsplats vid Novias och ÅA:s bord.
Novia - Visuell konst:
Formgivare (YH),
grafisk design
Formgivare (YH),
inredningsdesign
ÅA - Socialvetenskaper och
Hälsovetenskaper
Novia - Musiker (YH)
Musikpedagog (YH)
Dramainstruktör (YH)
ÅA - Rättsnotarie
(socialpolitik,
utvecklingspsykologi,
vårdvetenskap)
Novia
Agrolog (YH)
Skogsbruksingenjör (YH)
ÅA - Kemiteknik
Novia
Socionom (YH)
Hälsovårdare (YH)
ÅA - Informationsteknologi Rundvandring Alere, dit Novias
utbildningar inom social- och
(datateknik, datavetenskap)
hälsovård flyttar 2017. Samling
vid huvudingången till
Technobotnia kl. 13.20.
(naturmaterialteknik,
processkemi, process- och
systemteknik, energi-och
miljöteknik)
Ingenjör (YH), el- och
automationsteknik info och sedan
rundvandring med fokus på el- och
automationsteknik.