UniYH-program Åbo, 13.1.2017

advertisement
UniYH-program Åbo, 13.1.2017
Studiehandledarlunch kl.
11.30-12.30 i Arken
10.00-10.15
10.15-10.30
20 min. paus
10.50-11.20
Arken
ASA
Allmän ÅA
Allmän Novia
Allmän Novia
Allmän ÅA
ÅA - Ekonomi (handelsrätt,
Novia
Musiker (YH)
Musikpedagog (YH)
organisation och ledning, redovisning) Dramainstruktör (YH)
ÅA - Pedagogik (allmän
informationssystem, internationell
marknadsföring, nationalekonomi,
pedagogik och vuxenpedagogik,
barnträdgårdslärare, klasslärare,
speciallärare, ämneslärare)
Servering av batong, frukt och dryck kl. 11.20-11.50
ÅA - Samhällsvetenskaper
Novia
(folkrätt, informationsvetenskap,
Tradenom (YH),
nationalekonomi, offentlig
företagsekonomi
Servering av batong, frukt och dryck kl. 11.20-11.50
ÅA - Teologi (dogmatik,
Novia
gammaltestamentlig exegetik,
Estenom (YH)
judaistik, kyrkohistoria,
Bioanalytiker (YH)
nytestamentlig exegetik, praktisk
Röntgenskötare (YH)
Axelia
Rundvandringar
Allmän ÅA
Allmän Novia
Pass
Novia
Sjukskötare (YH)
Barnmorska (YH)
ÅA- Biovetenskaper och
farmaci (cell- och molekylär
biovetenskap, biokemi,
cellbiologi, miljö- och
marinbiologi)
Novia
Byggmästare (YH)
Ingenjör (YH), byggnads- och
samhällsteknik
1
30 min. paus
11.50-12.20
förvaltning, offentlig rätt, privaträtt,
sociologi, statskunskap)
teologi, religionstevetenskap,
teologisk etik med
religionsfilosofi)
Servering av batong, frukt och dryck kl. 11.20-11.50
ÅA - Naturvetenskaper
Novia
(fysik, geologi och mineralogi,
Sjökapten (YH)
kemi, matematik)
Ingenjör (YH), el- och
automationsteknik
2
20 min. paus
12.40-13.10
ÅA - Kultur och Språk (filosofi,
3
20 min. paus
13.30-14.00
Novia - Visuell konst: Medianom ÅA - Socialvetenskaper och
Hälsovetenskaper
genusvetenskap, historia,
(YH), fotografering
konstevetenskap, litteraturvetenskap, Bildkonstnär (YH)
musikvetenskap, nordisk etnologi och
folkloristik,religionsvetenskap)
(engelska, finska, franska, ryska,
svenska, tyska)
ÅA- Psykologi och Logopedi
(socialpolitik,
utvecklingspsykologi,
vårdvetenskap)
Novia - Visuell konst:
ÅA - Rättsnotarie
Formgivare (YH), grafisk design
Formgivare (YH),
inredningsdesign
Novia
Agrolog (YH)
Skogsbruksingenjör (YH)
ÅA - Kemiteknik
Novia
Socionom (YH)
Hälsovårdare (YH)
ÅA - Informationsteknologi
(naturmaterialteknik,
processkemi, process- och
systemteknik, energi-och
miljöteknik)
Novia
Ingenjör (YH), maskin- och
produktionsteknik
Ingenjör (YH),
produktionsekonomi
Novia, Aboa
Axelia, också Novia,
Novias teknik- Campus Åbo Mare Åbo
utbildningar
syns
(datateknik, datavetenskap)
4
Rundvandringssamling: Gå till det hus där rundvandringen hålls. Rundvandringen startar kl. 12.40 och 13.30 från Novias och ÅA: bord på respektive ställe. De som ska besöka Novias campus på Nunnegatan eller Hertig Johans parkgata tar bussen.
Download