Grundkurs i Lean – inriktning social

advertisement
Kurs inom social-, hälso- och sjukvård
Grundkurs i Lean – inriktning social- och
hälsovård, 5 sp, Vasa
Innehåll:
Lean filosofi och historia
Leanspelet
Värdeskapande och slöseri
Kvalitet direkt i processen
Värdeflödeskartläggning
Visuell styrning
Systematiskt förbättringsarbete
Utbildare:
Marica Hinders, Lean utbildare och konsult
Utbildningstid:
4 närvarodagar: 4.10, 24.10, 21.11 och avslutning 12.12.2017.
Plats:
Yh Novia, Campus Vasa/Alere, Wolffskavägen 31, Vasa
Avgift:
290 € + 24 % moms
Anmälan senast:
13.9.2017, elektronisk anmälan via cll.fi
Förfrågningar:
Marica Hinders,
marica.hinders(at)novia.fi
tfn 044-7805294
CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA
| Yrkeshögskolan Novia, CLL, PB 6, 65201 Vasa, tfn +358 (0)6 328 5211, www.cll.fi |
| Åbo Akademi, CLL Vasa: Strandgatan 2, PB 311, 65101 Vasa, tfn +358 (0)6 324 7102, www.cll.fi |
| Åbo Akademi, CLL Åbo: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo, tfn +358 (0)2 215 4944 , www.cll.fi |
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards