finland - Edu.fi

advertisement
Temaområden / Miljö och landskännedom
FINLAND
1. Mellan Jakobstad och Vasa är det cirka 100 km. Hur långt är det mellan Jakobstad
och Helsingfors?
 200 kilometer
 300 kilometer
 500 kilometer
2. Vad heter ön som ligger sydväst (söder + väster) om Åbo?
 Sverige
 Åland
 Norge
3. Sök efter en stad som heter Rovaniemi. Den ligger i
 Norr
 Söder
 Öster
 Väster
4. Hur långt är det från Vasa till Seinäjoki?
 cirka 300 km
 ca 200 km
 ca 100 km
5. Kan du hitta 20 städer i Finland? Skriv deras namn.
______________ ________________ __________________
______________ ________________ __________________
______________ ________________ __________________
______________ ________________ __________________
______________ ________________ __________________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
6. Det finns några städer i Finland där människorna ofta pratar svenska. Namnet på
städerna finns här på finska. Kan du försöka hitta det svenska namnet på kartan?
Pietarsaari
Porvoo
Kaskiainen
Vaasa
Kristiinankaupunki
Hankoo
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
7. Hur mycket människor bor det i
Oravais
Jakobstad
Finland
Åbo




100 personer
21.000 personer
3 miljoner
95.000
 3.000 personer
 30.000 personer
 4 miljoner
 20.000
 10.000 personer
 100.000 personer
 5,1 miljoner
 176.000
Download