Kurs inom social-, hälso- och sjukvård Grundkurs i Lean – inriktning

Kurs inom social-, hälso- och sjukvård
Grundkurs i Lean – inriktning social- och
hälsovård, 5 sp
Innehåll:
Lean filosofi och historia
Leanspelet
Värdeskapande och slöseri
Kvalitet direkt i processen
Värdeflödeskartläggning
Visuell styrning
Systematiskt förbättringsarbete
Utbildare:
Marica Hinders
Utbildningstid:
28.10.2015-19.01.2015
Ansök senast 05.10.2015
Målgrupp:
Social- och hälsovårdspersonal
Ort:
Yrkeshögskolan Novia, Seriegatan 2, VASA
Närvaro: 28.10, 17.11, 8.12 samt 19.1.2016
Deltagaravgift:
230 € + 24 % moms
Förfrågningar:
Fortbildningsplanerare Marica Hinders,
marica.hinders(at)novia.fi, tfn 044-7805294 eller
Kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk,
ann-sofi.storbjork(at)novia.fi, tfn 044-5123201
Elektronisk anmälan via cll.fi, hälso-, sjukvård och sociala området
CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA
| Yrkeshögskolan Novia, CLL, PB 6, 65201 Vasa, tfn +358 (0)6 328 5211, www.cll.fi |
| Åbo Akademi, CLL Vasa: Strandgatan 2, PB 311, 65101 Vasa, tfn +358 (0)6 324 7102, www.cll.fi |
| Åbo Akademi, CLL Åbo: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo, tfn +358 (0)2 215 4944 , www.cll.fi |